CHOLERIC

Så är det att arbeta med copywriting

19 maj 2018

Vet du vad en copywriter är? Har du någon gång läst något som en copywriter har skrivit? Har du till exempel läst texten på baksidan av ett mjölkpaket, en måndagsmorgon då har du säkert läst en text skriven av en copywriter. De flesta copywriter arbetar nämligen med reklamtexter av olika slag. Det är det som är en copywriters arbete; kunna kommunicera med en läsare på så sätt att man mer än gärna fortsätter läsa och läser om vilka förträffliga egenskaper en viss vara, eller företag har. Då kanske man får läsa om hur fint och livsviktigt det är att dricka en viss youghurt varje dag, eller om hur underbart och rikt på livskvalitet det är att bo i, säg Nyköping. Eller hur fina och bekväma sofforna är som säljs på Ikea. Faktum är att vi läser reklamtexter i vår vardag så gott som varje dag, utan att vi tänker på det. Vi möts av reklamtexter på bussen, i mobilen när vi öppnar en nyhetssajt, när vi tittar på någon reklamkanal på TV.

Hur är det att arbeta som copywriter på ett annat språk?

Det finns en hel del människor som är duktiga på fler språk än svenska. Det gäller personer som kan ske har föräldrar från ett annat land, och som har pratat det hemma. Då har man vuxit upp och talar två språk, eller så kanske man har bott i det landet någon period i sitt liv. Då kan man arbeta på det landets språk. Ska man då arbeta som copywriter p det andra landets språk gäller det dels att man behärskar det språket, förstår nyanser, kan skriva på ett tilltalande sätt så att de som läser texten gärna vill fortsätta läsa. Dels handlar det om att förstå det landets kultur, och hur de som läser texten tänker och associerar det som de läser. Den som skriver copy-texter på ett annat språk måste behärska två saker; kommunikationen och språket.

Det är vad man gör på en översättnignsbyrå

Arbetar man på en översättningsbyrå är det just detta man arbetar med. Dels gäller det att sätta sig in i det som texten ska handla om, dels kunna översätta det på ett sådant sätt att det avspeglar den intentionen som den har, som skrev texten. Dels måste texten apellera till dem som bor i landet, så att de förstår texten just såsom författaren av texten önskar med sin text. Ibland kan det då hända att översättningen inte bör vara bokstavlig. Om man tar ett mycket kort exempel vore det inte så bra om den engelska översättningen av följande meningar: ”Hej på dig! Är du ny här? Jag känner inte igen dig.” Översattes med: ”Hello on You! Are you new here? I do not feel again You.” Alla som förstår engelska inser att detta inte alls är engelska, utan bara en bokstavlig översättning, som låter helt obegriplig. På samma sätt är det med den som arbetar som copywriter och på ett annat språk. Den personen kanske skulle skriva: ”Hello” I suppose I haven´t have the pleasure to meet You. Is this the first time to visit us?”.

Läs mer om en översättnigbyrå i Stockholm på: översättningsbyråstockholm.se.

RUT visade sig riktigt lönsamt

11 maj 2018

Du vet om att hela flytten kan dras av RUT? Ända sedan RUT-avdragen infördes har städningsbranschen vuxit. Den största delen av tillväxten har hemstädning stått för och har vuxit. Hela RUT-branschen har gett så mycket som 17.000 nya heltidstjänster, vilket säkerligen är bättre än vad politikerna vågade drömma om när de införde möjligheten till RUT-avdraget 2007. 

ROT-tjänsterna backade från 2016 och framåt

Under förra året utfördes RUT-tjänster för nästan en miljard kronor, medan ROT-branschen gick tillbaka med nästan två miljarder kronor samma år. Förut kunde man dra av så mycket som halva arbetskostnaden på ROT-tjänster, vilket minskade till 30 procent 2016. Det gjorde att de utförda tjänsterna backade och motsvarar det antal som vi hade 2013: 

– Nu är vi tillbaka på det köparantal som vi hade 2013. Det skedde en enorm överrenovering i december 2015 inför att subventionsgraden skulle sänkas. Det skulle kunna göra att 2016 blev ett stiltjeår, säger Pia Blank Thörnroos, på Skatteverket, till tidningen Byggnadsarbetaren.

Medan RUT-tjänsterna ökade under förra året

Sedan i år, har möjligheterna att dra av för RUT-tjänster ökat med både trädgårdsarbete, tvätt, reparationer av både vitvaror och datorer. Man kan även få barnpassning och viss hjälp med hemtjänst. Allt det har gjort att tjänsteföretag i den här branschen har vuxit som svampar i regnskog. Numera kan man få hjälp med all sorts flytthjälp. Förut var det enbart städningen man kunde dra av, men det gäller inte längre. Och bra är det för alla som är trötta på att flytta. Har man flyttat några gånger vet man hur omfattande arbete det är. 

Haken är den att de flesta vill flytta samtidigt; antingen i mitten eller i slutet av månaden, då del flesta utgifterna räknas månadsvis. Kan man i stället tänka sig att flytta i mitten av månaden är det lättare att både få flyttstädning och själva flytthjälpen för en billigare peng. Sedan har du som kund möjlighet att välja om du enbart vill ha bärhjälpen av flyttföretaget, eller om du vill att företaget även packar och packar upp, eller om du bara vill ha städhjälp.

En flyttfirma kan garantera rätt städning

Är man inte van vid att flyttstäda kan det vara bäst att anlita en städfirma som kommer och flyttstädar eftersom det är viktigt att städningen blir rätt. Om inte den blir det kan den som flyttar in anlita en firma som kommer och städar och debitera dig som har flyttat. Då har du ingen möjlighet att påverka kostnaden för städningen utan blir tvungen att pröjsa ändå. Då kan det vara en bra idé att anlita en sådan firma själv som du bestämmer priset tillsammans med.

Det är meningen med lagen om barns vårdnad boende och umgänge

5 maj 2018

Länge har statistiken talat sitt tydliga språk; vi fortsätter att både flytta ihop, gifta oss och skilja oss på samma sätt som de senaste 20 åren. Hälften av oss som gifter oss eller flyttar ihop skiljer sig. Har man då barn i samboförhållandet eller i giftermålet måste man tillsammans (helst i samförstånd) komma överens om var barnet ska fortsätta bo. Vem som ska fortsätta ha vårdnaden om barnet? Och om barnet inte bor hos den ena föräldern, hur ska umgänget mellan barn och den föräldern i så fall se ut? 

Här ska betonas att de allra flesta vuxna, normala människor klarar av på ett alldeles utmärkt sätt att kunna komma överens om allt detta utan att baktala den andra föräldern, bråka eller dra tvisten till domstol. Det finns några undantag när det inte brukar fungera. Det är i de fallen som vi ska ta upp hur lagen och dess andemening ser ut.

Lagen var meningen att ta tillvara barns bästa

När lagen skrev och sedan har ändrats har andemeningen med lagen varit att ta tillvara barns rättigheter. Jämför man lagen i Sverige angående barn, stipulerar den att barn har långt gående rättigheter. Det låter vackert när man till exempel i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge slår fast att ”barns bästa” ska komma i första hand. På samma sätt stipulerar socialtjänstlagen att ”barns bästa” ska komma i första hand i alla frågor som rör barnet självt. Här har den svenska lagen en svår tolkningsfråga, för det är synnerligen oklart om vad som är ”barns bästa”. I fall efter fall, far barn illa. Det är i de fall då barnen blir utsatta till exempel för våld, övergrepp eller har någon förälder som missbrukar, är tungt kriminell eller har en psykiskt sjuk förälder eller som har en psykisk störning, som till exempel psykopati. Det är i dessa fall som barn behöver ett omedelbart och entydigt skydd från en sådan förälder. Trots att lagen är utformad på detta sätt är det alltför många gånger som det är föräldrarna som har rätt till sina barn, i stället för tvärtom.

Barn måste få komma till tals mer

Föräldrarna väljer att tvista om sin rätt till umgänge med sitt barn i domstol, utan att barnet själv får komma till tals. Domstolarna brukar ha svårt att veta hur den ska handha frågor som gäller barn. Många tycker det är svårt att prata med barn. Även om socialtjänsten är inblandad i frågor då namn misstänker att barn far illa, väljer många av landets socialtjänster att inte fråga barn, eller då de talar med barn går till väga så att barn inte vågar prata fritt med tjänstemännen, i stället för att låta experter som kan tala med barn – som barnpsykologer –  helt enkelt struntar i vad barnen önskar. De struntar i signaler som ges om att barn far illa och ser hellre till att de vuxna får som de vill i stället för tvärtom.

Trots att lagen är entydig om barns vårdnad, boende och umgänge att barn ska komma till tals – uteblir alldeles för ofta barmnemns röst. Kanske dags att uppfylla lagen om barns rätt till sitt eget bästa?

Utbilda dig till ett yrke som behövs

24 apr 2018

De flesta studenter ställs inför ett vägskäl så fort de hängt upp studentmössan på hyllan – nämligen vad det ska jobba med i framtiden. Det är ytterst få som redan bestämt sig för vilken bransch de ska söka sig och direkt också kan påbörja utbildning till detta. De allra flesta behöver tid att tänka och fundera över sin framtid – något som är bra då man genom detta verkligen känt sig för och kanske provat några andra yrken innan man söker sig vidare till en högskola. Det man ska väga in i ekvationen är att se över vilka yrken som har en framtid – det vill säga, vilka kommer det att finnas ett behov av även i framtiden? 

Inget är säkert om framtiden 

Här kan man direkt säga att detta är svårt att sia om och ingen riktigt vet vad framtiden har i sin linda – däremot kan man göra prognoser över en kortare period om kanske tio år och därmed skaffa sig en bra bild över vad som behövs. En annan detalj är att man även väger in hur det ser ut gällande pensioner och med detta menar vi att man kollar hur yrkesgruppen i fråga har många äldre personer som närmar sig pensionsåldern samtidigt som det inte fylls på tillräckligt snabbt underifrån. Ett sådant yrke är exempelvis lärare där det verkligen finns – och kommer att finnas – ett stort behov. I läraryrket så finns det nämligen en väldigt stor del att människor som närmar sig 65 år och det finns således goda möjligheter till full sysselsättning direkt vid avslutade studier. 

Hitta ditt drömyrke

Här ska man dock tillägga att alla människor inte har den akademiska ådran pumpande i kroppen utan är mer lagda åt det tekniska hållet och för dessa finns det även några yrken där det syns samma tendenser som inom läraryrket. Exempel på några av dessa är snickare, plåtslagare och plattsättare och framförallt de två sistnämnda har nästan ett akut behov just nu. 

Stor efterfrågan efter plattsättare

Tar man en plattsättare som exempel så har en sådan i dagsläget mer jobb än någonsin, något som kan härledas till den pågående trenden gällande renoveringar i Sverige. Det här ska ställas mot att de flesta nuvarande plattsättare närmar sig pensionen samtidigt som det varit ett relativ negligerat yrke under en lång tid – något som medför att man kan gå ut i jobb direkt. För att bli plattsättare eller plåtslagare krävs dessutom inte fullt lika stora akademiska kunskaper utan där gäller mycket praktiska övningar som blandas med viss teori. Att börja som lärling som exempelvis plattsättare är således en god idé för den skoltrötte personen som har är lagd åt det mer praktiska hållet. 

Varför inte bli plattsättare?

Det finns goda möjligheter för studenter och det gäller egentligen bara att bestämma sig för vad man verkligen vill bli. Att ta sig tid innan man bestämmer sig är faktiskt ingen dum idé – bara man ser till att jobba under tiden, att börja med att gå arbetslös kan leda till att man hamnar alltför långt utanför samhället. Läs mer om plattsättare och om att jobba i Stockholm här.

Så är det att arbeta med kontorsstädning

19 apr 2018

Är man skoltrött, och inte gillar plugget, tycker att det är tråkigt att läsa böcker och vill göra något som ger lön utan utbildning, är det ingen dum idé att arbeta som städare ett tag. Många ungdomar som arbetar med städning, får insikter i hur det är att arbeta, och göra samma slags sysslor varje dag. Många som är skoltrötta får en inblick i varför det är viktigt att läsa böcker, varför man ska gå en utbildning och vad ett arbete innebär i verkligheten.

Städa innebär göra ett nogrannt jobb

Att städa är ingen lek. Även om det endast är ett städjobb, innebär det trots det att man är noggrann, flitig och kan arbeta ganska snabbt. Den som släpar benen efter sig, bildligt talat, hinner inte med att städa de olika ytorna som behövs rengöras innan arbetsdagen är slut. En städare som arbetar snabbt får fler sysslor utförda och kan dra in mer inkomster till städbolaget. Att sova på jobbet är det få som får betalt för, om man inte råkar ha ett jobb som jour, vilket innebär att man är beredd att arbeta om något händer.

Alla kanske inte kan städa?

Vissa städbolag hävdar att inte alla kan arbeta med städning. Även om det inte innebär att man måste vara utbildad, innebär det att man ser var det inte är rent så att man kan göra en riktig städning och inte hoppar över vissa ytor. Arbetar man på kontor är det viktigt att rengöra alla skrivbord. Torka av skärmar, whiteboard, tömma sopkorgar, rengöra pentryn, eller kök. Torka bort smutsfläckar, dammsuga och moppa golv. Det innebär även att rengöra toaletter, torka rent speglar och vårtorna golv i toaletterna. Många städare får upp en bra fart när de städar och är snabba och på det sättet får in många uppdragsgivare på en och samma arbetsdag.

Varför inte bilda eget städbolag?

Många städare bildar egna företag och kan plocka ut vinst. På det sättet är man sin egen chef och bestämmer själv hur mycket man arbetar. Det svåra är oftast själva företagandet; dra in kunder, sköta administration och marknadsföra sitt företag. Är man driven och vill mer med sitt arbetsliv är det ingen dum idé att starta eget. På det sättet har man möjligheten att påverka sitt liv, få en högre inkomst, större frihet och möjligheten att se till att andra får arbete. Går det riktigt bra, kan man till sist enbart arbeta med själva företagandet och anlita andra som utför själva städtjänsterna. Vi behöver fler entreprenörer. Läs mer här om ett bolag som gör kontorsstädning i Göteborg.

Ljus påverkar oss människor

15 apr 2018

Allt mer av det ljus via lampor, datorskärmar och mobiler påverkar oss. Vi människor är fortfarande på stenåldersstadiet, rent psykiskt och fysiskt. Det är omgivningen runtomkring oss som har förändrats, medan vi människor inte har förändrats nämnvärt. Fortfarande är vi beroende av ljus och avsaknad av ljus, på nätterna för att kunna sova. Eftersom vi inte längre lever i naturligt dagsljus, utan åstadkommer ljus på ”konstgjord väg” och numera på digital väg, påverkar det oss på andra sätt än förut.

Vi påverkas av ljus på så sätt att vi producerar hormon i kroppen. Ljuset gör bland annat att vi producerar kortisol, ett hormon som kommer av stress. Det goda med kortisol är att det hjälper oss att bli vakna och alerta, det triggar oss från att ha varit inaktiva till att bli aktiva. Att få en dos av hormonet på morgonen är bara bra. Vi vaknar och blir pigga av solljuset. Men även datorskärmar gör att vi producerar samma kortisol i kroppen.

Välj rätt sorts ljus under dygnet

Allt detta hjälper oss när vi bestämmer oss för vilka slags lampor och ljuskällor som är bra för  oss människor. Det blå ljuset som datorskärmar och mobiler strålar ut och vi ser, lurar kroppen att det är dag, vilket kan förstöra sömnen. Det påverkar halten av hormonet melatonin. Mörker gör att vi blir sömnigare, då ökar nivåerna av sömnhormonet melatonin, men utsätter vi oss då för det blå ljuset från alla slags skärmar, påverkar det melatoninet och trycker ner halterna av det, vilket leder till att vi får svårare att sova.

Minnet försämras av blått ljus

Det är inte bara sömnen som blir störd, även minnet försämras av det blå ljuset. Forskare har gjort minnestester på försökspersoner som har utsatts av blått, digitalt ljus. Då är det bättre att installera timmers i till exempel ett sovrum. Det minskar rubbningarna som du kan utsättas för, om du tittar på en dator-, TV- och mobilskärm. Att installera en dimmer innebär även att du sparar på elen. Du kommer att behöva mera rött ljus för att bli trött, om du har tittat på skärmar med blått ljus. Det är lika viktigt att installera rött ljus till exempel i badrummet. Ett starkt ljus i badrummet kan förstöra nattsömnen om man behöver gå på toaletten precis innan läggdags.

Anlita alltid behörig elektriker

För alla installationer är det viktigt att anlita en behörig elektriker. Man ska aldrig göra något liknande själv. Som en bra regel att komma ihåg, är att som lekman kan man dra alla slags elsladdar som går utanför väggen. Du kan dra förlängningssladdar, och byta plats på lampor med förlängningssladd om du så önskar. Allt som kräver att ledningarna går genom, eller i väggar måste utföras av en behörig elektriker.

Bor du i Stockholm, och i folktäta Solna är det lätt att hitta en elektriker som både är behörig och servicevänlig och som kan utföra de slags installationer som du behöver och vill ha. Läs mer här om elektriker i Solna på: http://www.elektrikersolna.net.

Varför bergspräckning?

12 apr 2018

Det kanske låter som att bergsprängning är att föredra i de flesta fall, framför bergspräckning. Bergsprängning bör gå fortare och helt enkelt göra jobbet bättre – men så är inte alltid fallet. Det finns många situationer där det helt enkelt inte går, eller är förenat med stora risker, att spränga. Ett exempel på det är berg som ska tas bort i mycket tät bebyggelse (centrala Stockholm eller Göteborg till exempel). I sådana lägen är det bättre att spräcka i Stockholm

Mer kostnadseffektivt (i vissa projekt)

Det här är givetvis beroende på projektet, men i en del fall är bergspräckning betydligt mer kostnadseffektivt än sprängning. Åtminstone när det är lite mindre arbeten i centrala miljöer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Anledningen är främst att inga tidskrävande (och dyra) besiktningar krävs av fastigheter och tomter i arbetsområdets omgivning. Men det finns givetvis fall där sprängning sammantaget kan vara mycket mer kostnadseffektivt – det beror helt enkelt på vilket arbetet är. 

Miljövänligt

Att spräcka är betydligt mer miljövänligt än att spränga. Inte bara i vad som krävs i rena resurser, utan kanske främst eftersom det inte bildas små mängder damm. För den som vill ta särskild hänsyn till klimatet och planeten kan det vara bättre att välja bergspräckning istället för bergsprängning. 

Skonsamt mot omgivningen

Den som någon gång har bott i närheten av bergsprängning kan säkerligen skriva under på att en sprängning känns. Det inte bara skakar i golvet, utan porslin, glas och vasen på soffbordet kan nästan trilla ner på golvet om bostaden befinner sig tillräckligt nära sprängningen. 

De här problemen har inte grannar till en bergspräckning. Det är betydligt mer skonsamt mot omgivningen eftersom det inte orsakar några vibrationer. Att omgivningen inte påverkas särskilt mycket av projektet leder också till en lägre tröskel för att faktiskt sätta igång med det. Som nämnt lite högre upp krävs noggranna besiktningar av mark och fastigheter i närheten av sprängningen. Samma hårda krav finns det inte vid bergspräckning. Det här passar alltså ofta bättre i centrala och tätbebyggda miljöer, till exempel Stockholm. 

Kan utföras på fler ställen

I vissa fall fungerar helt enkelt inte bergsprängning. Det kan till exempel vara i känsliga miljöer (till exempel centrala Stockholm, som nämnt ovan, även om det givetvis sker sprängarbeten i Stockholm också) eller i trånga utrymmen. Här kan man istället satsa på bergspräckning, som får anses vara mer flexibelt, om än mindre kraftfullt. Vid riktigt stora arbeten är det därför ibland inte tillräckligt. 

Arbeta som översättare?

5 apr 2018

En översättare kan arbeta på platser som en översättningsbyrå, vara frilansare (även frilansande kan ske genom översättningsbyråer) eller arbeta för en större internationell organisation, så som FN eller EU, till exempel. Normalt brukar man skilja på facköversättare (de som översätter exempelvis juridiska handlingar eller medicinska texter) och översättare som arbetar mer skönlitterärt. Läs mer om de olika områdena på denna site.

Arbetsområden

Det är mycket vanligt att man som översättare nischar sig på ett specifikt område inom en inriktning. En facköversättare kan till exempel ha fördjupad kunskap i medicin eller ekonomi.

  • Facköversättare. En facköversättare har ofta ett eller två ämnesområden man är nischad mot, precis som nämnt ovan. Om det inte är medicin eller ekonomi, kan det till exempel vara teknik eller juridik. Många av uppdragen som inkommer till en facköversättare kommer från myndigheter, men det kan också komma från näringslivet. Dessa översättare kan till exempel frilansa för en översättningsbyrå. Det kan visserligen de andra också, men det här är troligen den vanligast förekommande typen av översättare att stöta på just på en översättningsbyrå.
  • Litterär översättare. En litterär översättare arbetar med skönlitterära texter, till exempel poesi eller romaner. Till skillnad från facköversättare, som arbetar väldigt exakt, är tolkning en stor del av litterära översättares arbetsdagar. Stämningsläge och ton är viktigt att inte förlora när boken översätts från originalspråket. En klar fördel för litterära översättare är att ha en bakgrund, eller annars god kunskap, i det land som boken ”kommer” ifrån.
  • Auktoriserad översättare. Precis som facköversättare, kan auktoriserade översättare jobba med texter inom områden som teknik, ekonomi, medicin eller juridik. Skillnaden är att dessa översättare har genomgått ett prov från Kammarkollegiet, som ger dem behörighet att också arbeta med officiella dokument. Det här kan till exempel vara adoptionshandlingar eller polisutredningar.
  • Översättare för film och tv. Översättare för film och tv arbetar med undertexter. De översätter kort och sammanfattat utan att ta bort meningen ur det som sägs. En speciell programvara finns för att visa texten under rätt tidpunkt.

Utbildning

Det är inte ovanligt att uppdragsgivare kräver att man har en universitetsutbildning i översättning. Annars är det vanligt att man studerar ett språk på högskolenivå, för att sedan ta ett antal nischade kurser mot översättning. För att bli auktoriserad (och kunna översätta officiella dokument, som nämnt ovan) krävs att man genomgår Kammarkollegiets prov. Det är dessa som auktoriserar och för register över översättare med auktorisering. Provet som Kammarkollegiet ordnar hålls årligen.

Gott uppförande viktigt – om du är misstänkt för brott

3 apr 2018

Att vara misstänkt för brott låter alldeles som en förfärlig sak, men det kan faktiskt hända. Är man oskyldig är det inget att oroa sig för, men skulle det hända att du skulle råka bli misstänkt för något, finns det flera saker du kan göra för att processen ska fortlöpa så smidigt som möjligt – och till din fördel. Även om du skulle vara skyldig ska du givetvis ha en god brottmålsadvokat som tar tillvara på dina intressen. Sedan kan du själv göra mycket för att hjälpa din brottmålsadvokat att försvara dig, samt framstå som trovärdig inför domstolen. Läs mer om en brottmålsadvokat i Stockholm på: http://www.brottmålsadvokat.biz.

Sköt dig

Givetvis bör man alltid sköta sig, men att du håller dig utanför trubbel medan den juridiska processen fortgår är mycket viktigt. Om du till exempel är satt på att regelbundet testas för narkotika (av någon annan instans), är det mycket viktigt att du inte missar något av dessa (eller testar positivt). Om så sker kan ett pågående fall påverka dig negativt rejält, särskilt om fallet är relaterad till narkotika på något sätt. Vidare bör du vara lugn under hela processen, även om det kan kännas frustrerande och det är en jobbig upplevelse i allmänhet. En del har gjort att misstaget att vädra sitt missnöje på sociala medier inför åtalet. Gör du det på ett grovt vis kan det slå tillbaka mot dig under rättegången. Att hålla någorlunda tyst om fallet hör ihop med textstyckena under rubriken nedan.

Prata inte för mycket om fallet

Ibland kan brottmålsadvokaten rekommendera att inte prata om fallet med vänner, familj och eventuellt journalister. Ibland kan du få tillåtelse att göra detta, men du tjänar väldigt lite på det. Att ha folk som pratar om ditt fall under rättegången kommer inte att hjälpa någon. Ofta ändras historien för varje gång någon upprepar den. Till slut är det ganska långt ifrån vad som egentligen hände. 

Mixtra inte med bevisen

Att anklagas för att manipulera bevis är mycket allvarligt om du är skyldig. Är man misstänkt kan det i stunden kännas logiskt att göra, men är inget som lönar sig i slutändan. Om du själv hittar något bevis som rör ditt fall bör du visa detta för din brottmålsadvokat. Samma gäller med vittnen. Kontakta dem inte inför rättegången. Ifall du gör det finns en risk att du anklagas för att ha manipulerat deras historier. Det här är givetvis någonting som står i vägen för att fallet ska kunna drivas på ett optimalt sätt.

Viktigt underhålla sin bil

30 mar 2018

Har du en bil som du är rädd om? De flesta gillar sin bil, annars skulle de inte lägga flera hundratusentals kronor på sin bil. Det är många som ser bilen som en investering, trots att den förlorar i värde för varje år som man äger den. Den förlorar i värde så fort du kör den ut ur bilaffären, eller så snart den rullar ut ur bilindustrin. Därför är det ingen idé att köpa en helt ny bil. Då är det bättre att köpa en bil som har något år på nacken. Det räcker för att få en bil som inte är helt ny, men som inte har skador som kräver stora reparationer.

Se till att bilen fortsätter vara fräsch

Ska man behålla en bil fräsch bör man regelbundet se över motorn, bromsarna, avgasröret, fläktremmen och däcken. Vissa delar kan man göra själv, som att tvätta den, byta däck, byta olja, fylla på spolarvätska, kylarvätska och kontrollera motoroljan varje gång som du tankar bilen. Vill du ta underhållet av din bil till nästa nivå, kan du lackförsegla den. Om du gör det låter du ett företag först tvätta bilen noggrant, sedan avfettas den, plastdetaljer maskeras, den poleras med en maskin, stenskott repareras, fönstren putsas, gummimattor tvättas sedan får hela bilen lack i olika omgångar. När den har lackats i olika omgångar får den ett keramiskt lackskydd med kiseloxid. Lacken får härdas under natten. Du får en lackgaranti på flera år, då lacken ska hålla avgaser, miljöförstöring borta, bilen ska motstå smuts bättre, bilen ska inte få repor lika lätt och bilen behåller sin glans bättre.

Höj andrahandsvärdet på din bil med lackförsegling

Gör du en lackförsegling på din bil, höjer du andrahandsvärdet på den. En lackförsegling är nödvändig om du vet att du inte kommer att hinna tvätta bilen särskilt ofta och om du kör den mycket i stadsmiljö där bilen blir utsatt avgaser och föroreningar. Är du särskilt noggrann kan du även ge undersidan av din bil ett extra rostskydd. Då vet du att du har gjort vad du kan för att bilen inte ska drabbas av rost, flammig yta eller annat som gör att bilen inte ser så bra ut.

Innan du anlitar en firma för golvslipning

29 mar 2018

Ska du anlita en firma för golvslipning? Det kan kännas lite nervöst att lägga över ansvaret på någon man aldrig har träffat förut. Genom att anlita en seriös firma kan man förvissa sig om att risken är mycket liten att golvet förstörs. Även om du har en gammal sekelskifteslägenhet i Stockholm med originalgolv, ska du inte behöva känna dig orolig när du anlitar en bra aktör. De har erfarenhet och är vana vid att handskas med många olika typer av golv. 

Samtidigt sker misstag. Minst 10 000 svenskar vänder sig varje år till sin kommuns konsumentvägledare med klagomål på hantverkartjänster. Hur många av dessa klagomål som berör golvslipning framgår inte, men klart är att misstag lär ske även här. För att förvissa dig om att du anlitar en god aktör kan du följa nedanstående tips. 

Jämför offerter – men ha ingen övertro

Genom att vända sig till flera golvslipare för skriftliga offerter kan du säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris. För att kunskapen om priserna ska vara värd något gäller det att du har gett firman tillräckligt med information om golvslipningen. Vilken typ av golv är det? Hur många kvadratmeter skall slipas? Ingår något merarbete? Det är bara genom en precis offert som prisuppskattningen faktiskt kan överensstämma med verkligheten. 

Det finns gott om golvslipare runt om i landet. Dock har du bäst chans att i större städer, som Stockholm och Göteborg till exempel hitta flera tänkbara kandidater att skicka en offertförfrågan till. Allra störst är utbudet i Stockholm. På mindre orter kan det vara så att det endast finns en, eller kanske två, golvslipare att välja på. 

Be om ett avtal

Många tvister med golvslipare och andra hantverkare hade enkelt kunnat undvikas genom att helt enkelt skriva ett avtal. Givetvis gäller muntliga överenskommelser också, men dessa är lite svårare att bevisa att de faktiskt har ägt rum. Om den firma du anlitar för golvslipning inte vill fixa ett avtal, kan det vara läge att gå till någon annan. 

Det som bör finnas på avtalet är bland annat omfattningen av golvslipningen, priset samt överenskommen tidsplan. Det kan även vara bra att specificera vem som står för städning och material. I normala fall är det golvslipningsfirman som gör detta. 

Titta på omdömen

Det är idag enkelt att se vad andra kunder säger om firman. Du behöver inte ens ringa dem och be om referenser i de flesta fall. Det finns många plattformar på nätet som är till för att kunna läsa just recensioner och omdömen kring olika firmor. Firmor som sysslar med golvslipning finns givetvis också här. 

Ett problem kan vara i lite mindre orter, med firmor som har en liten kundbas. Det är endast de lite större företagen som får ett tillräckligt stort underlag av omdömen att det faktiskt går att dra en slutsats av dem. De största företagen finns i Stockholm, Göteborg och Malmö, och om inga recensioner finns kring din golvslipare kan du helt enkelt fråga dem om referenser istället. Läs mer här om ett företag som utför golvslipning i Stockholm.

Ska du gå en riskutbildning för MC?

19 mar 2018

Känner du som ska ta MC kort dig lite fundersam inför riskettan och risktvåan, och vad det egentligen är som väntar? Riskettan är teoretisk, vilket innebär att du inte behöver oroa dig för dina körförmågor. Risktvåan däremot handlar om hastighet och körning under halka och andra svårare förhållanden. Så länge du är förberedd kommer både riskettan och risktvåan att gå bra – det är mycket få som underkänns här. Riskettan skulle vara mycket svårt att ”underkännas” (inom citationstecken, då det inte är ett prov), och samma gäller med risktvåan. 

Boka tid

Se till att vara ute i god tid när du bokar både riskettan och risktvåan. Det kan ibland vara högt tryck på tiderna, särskilt i större städer som Stockholm, vilket gör att väntetiderna kan bli ganska långa. Även om du inte bor i Stockholm finns det naturligtvis inget som hindrar dig från att ha god framförhållning. I vissa fall kan det faktiskt vara en fördel att bo i en större stad, eftersom det finns ett större utbud av utbildare att välja mellan (dock givetvis också fler elever). Har du möjlighet att göra riskutbildningarna under arbetstider har du betydligt större chans att få en plats snabbt. 

Vad kostar riskettan och risktvåan inför ett MC kort?

Hur mycket det kostar skiljer sig naturligtvis åt, beroende på utbildaren. Tittar vi på en trafikskola i Stockholm som exempel, tar de 550 kronor för riskettan. Samma utbildare tar 2450 kronor för risktvåan. Tittar vi på en annan trafikskola i en mindre stad, och jämför priserna med den i Stockholm, ser vi att det är betydligt dyrare. Här kostar riskettan för MC 1 100 kronor att genomföra. Risktvåan är även den betydligt dyrare, med ett pris på 3 700 kronor. 

Att tänka på inför risktvåan

De flesta har inga problem med risktvåan. Det som gäller är du åtminstone ska kunna framföra din MC på ett tillräckligt bra sätt så att du kan utföra risktesterna. Du kommer att få testa att köra under särskilda förhållanden och det är meningen att du ska ”misslyckas”. Till exempel kommer du säkerligen att få köra in i en kurva med alldeles för hög fart. Om du då välter några koner är det inte alls några problem, då det är det som är syftet med testet. Meningen är att du ska få en aha-upplevelse, för att inte göra liknande manövrar i trafiken sedan. Du får nu chansen att testa allt det här med din MC på en säker plats, på ett säkert sätt. Läs mer här om att köra riskettan för MC i Stockholm.

Både män och kvinnor bryr sig om utseendet

5 mar 2018

Det har blivit allt viktigare att satsa på sitt yttre. Ofta kommer trenderna från filmvärlden. De flesta populära filmstjärnor föds i Hollywood (inte så att bokstavligen föds där, utan upptäcks där). För att slå igenom på filmduken krävs många gånger en fantastisk skönhet, att man ser bra ut på filmduken (eller filmskärmen). Just nu är det skådespelerskor som Angelina Jolie, Emma Blunt, tidigare Nicole Kidman, Nathalie Portman och Julia Roberts som har varit dessa skönheter i filmvärlden.

På den manliga sidan har vi Brad Pitt, George Clooney, Orlando Blom, Robert Downey JR,  Christian Bale och snyggaste Leonardo Di Caprio. För att slå igenom kan det ibland krävas att de opererar sin näsa, ögon eller något annat som de själva, eller regissören anser är en skönhetsfläck. Så har Angelina Jolie opererat sin näsa från en bred till en smal näsa. Nicole Kidman har opererat sin mun och i princip hela ansiktet.

Vi gör som filmstjärnorna

Vi andra, som inte är filmstjärnor, tar efter. Vi opererar det i våra kroppar eller ansikten som vi inte är nöjda med. Och varför inte? Varför ska vi vara missnöjda med våra kroppar när vi kan göra något åt det?

Det är inte alla som är beredda på att lägga sig på operationsbordet. Att genomgå en operation är ett stort ingrepp i kroppen. Man blir nedsövd. Det skärs i en, med operationskniv, och efteråt måste man ligga stilla därför att kroppen behöver återhämta sig och vila. Det innebär att du behöver vara sjukskriven i minst två veckor efter operationen, helst längre tid.

Om man vill se yngre ut, och bli smalare, vilket man är när man är ung, då kan man faktiskt få bort det överflödsfett som kanske finns på kroppen. Det kan handla om fett på magen, runt midjan, höften, benen, rumpan, under armarna eller i ansiktet. Om du då inte vill lägga dig på operationsbordet för att avlägsna det, finns det andra metoder, såsom coolsculpting.

Det är coolsculpting

Den metoden innebär att du rådgör först med en skönhetssalong som använder sig av den metoden. Du får veta vad som är genomförbart och hur man går till väga. Du berättar vad du önskar och sedan gör ni upp ett datum när du kan komma in för en behandling. Sedan när du ska få behandlingen, klär du av dig. Du lägger dig bekvämt på en brits. Huden på det ställe som du vill avlägsna fettet på, rengörs ordentligt.

Sedan har de en apparat som suger in den delen av kroppen där du vill få coolsculpting. Den delen kyls ned. Fettcellerna kristalliseras och blir fasta. Du kan uppleva en stark kyla, och ett visst obehag, men den går snabbt över så snart apparaten släpper den del som behandlas. Effekten av behandlingen kommer några veckor efter, så det gäller att ha tålamod innan du ser hela resultatet efter behandlingen. Läs mer om Coolsculpting på: https://www.coolsculptings.se.

Byt inte ut rören för tidigt!

28 feb 2018

Har du kontrollerat dina rör på länge? Om det är så att du ofta har problem med avlopp så att vatten i handfat, badkar eller dusch inte rinner ut som det ska, kan du behöva göra en kontroll av stammarna i din fastighet. Då kan du kontakta ett företag som gör det åt dig. Känner du inte till något företag, kan du enkelt göra en koll på nätet. Googla till exempel stamspolning Stockholm, eller stamspolning och så namnet på staden där du bor, så presenterar Google flera företag som arbetar i din närhet.

Spola stammarna ordentligt

När ett företag som arbetar med detta, kommer de ut med en kamera som kan styras via en dator och kontrollerar att inga rör är sönder. Är det ett enkelt stopp i rören kan de skölja igenom rören ordentligt med hett vatten. Det åtgärdar samtliga stopp. De flesta stoppen i avloppen orsakas nämligen av fett som har lagrats i rören.

Vi äter allt fetare mat, och alldeles för mycket att det häls ut i vasken i köket. Man kan enkelt undvika att hälla ut fett. Det är ju så populärt att fritera mat. Vi friterar potatis och gör pommes frites, vi friterar grönsaker och gör kanske asiatisk mat med friterat kött och fisk. All den oljan som du har friterat med, ska absolut inte hällas ut i vasken även om det känns som en bra lösning att bli av med fettet. Det ska hällas i plastflaskor, eller plastburk som går ner i soporna. Har man feta matrester, ska man skrapa av tallrikarna och kastrullerna, innan man skiljer av och lägger i diskmaskinen.

Diskmedel är inte tillräckligt

Även om diskmedel är fettlösande är det ingen lösning på problemet. Det räcker sällan att ha i diskmedel. Det löser fettet bara i en bråkdel av rören. Om man ska få en slutlig lösning på problemet med stopp i sina rör, bör man ringa ett företag som gör stamspolningar. Rören i ett hushåll är länkade med varandra tills de slutligen går ut i avloppet. Problem på ett ställe kan orsaka stopp i ett annat rör, vilket innebär att hela systemet behöver sköljas ur för att man ska komma till rätta med avloppsproblem.

Att göra en stamspolning är en billig lösning och väldigt bra för att underhålla rör. Vet man om att man har gamla rör, kanske man behöver göra en relining. Det innebär att i stället för att riva upp rör och golv för att byta ut dem, lägger man plaströr inuti de gamla stammarna. Det är inte lika kostsamt att göra en relining. Att helt och hållet byta ut stammarna, bör göras först när de är sönder och äldre än tjugo, trettio år. Att underhålla väl fungerande rör är det allra bästa.

Dags för ny fastighetsservice?

25 feb 2018

Det kan finnas väldigt många skäl till att se över vilken partner man som BRF anlitat för sin fastighetsservice. Inte minst så kan det vara en fråga för ekonomin. Många låter ett gammalt val puttra på i långsam takt; man förnyar ett befintligt avtal år efter år och ser inte att det finns någon anledning att byta - trots att det finns bättre och mer spännande alternativ på marknaden. Inte minst i Stockholm kan man få väldigt mycket mer för de pengar man betalar för sin fastighetsservice. Om man inte byter företag så kan man åtminstone - genom att kontakta andra företag - få ett lägre pris för tjänsten. 

Allt kan bli bättre vid ett byte

Den stora anledningen till varför ett byte kan vara värt att göra är att tjänsterna, helt enkelt, kan bli bättre. Utvecklingen går framåt och inte minst har digitaliseringen underlättat kommunikationen mellan kund och företag. En felanmäla fastnar inte på samma sätt - den går att påvisa mia mail, via telefon och via internsystem som företaget använder sig. Lösningen blir att den felanmälan som gjorts inte ligger i pipen till måndag; den kan tas om hand så fort den kommit in och företaget kunnat skicka ut en anställd för att lösa problemet. 

Rätt fastighetsskötsel sker på era villkor 

Där har vi en viktig del i utvecklingen. Som BRF så vill man att företaget man anlitat för sin fastighetsservice ska verka utan att synas - man vill som regel inte ha en massa onödigt spring och man vill ha saker och ting utförda då de flesta är på jobbet. Lyhördhet är därför också en viktig aspekt. Ni ska ställa krav och företaget ni anlitar i Stockholm för er fastighetsservice ska - inom rimlighetens gränser - uppfylla dessa. Gräsklippning, snöskottning och skötsel av rabatter ska således ske då ni vill; inte då företaget har tid över. 

Ta in fler offerter och jämför

Som vi sa ovan, fastighetsservice är en ekonomisk fråga också. Även om er BRF inte har något att anmärka på så kan ni - så fort avtalet börjar löpa ut - se över vilka alternativ ni har. Genom detta kan ni antingen A) hitta ett billigare företag för er fastighetsservice eller B) få det nuvarande företaget att sänka sina priser till en mer rimlig nivå. Som inom alla områden så lönar det sig att ta in fler offerter och använda dessa som en del i sin förhandling. Som BRF skulle ni knappast byta tak utan att jämföra priserna mellan olika takläggare, eller hur? Ni har trots allt ansvaret för medlemmarnas pengar. Fortsätt läsa mer om fastighetsskötsel i Stockholm på: fastighetsskötselstockholm.se.

← Äldre inlägg