CHOLERIC

Sida 3

Att söka ensam vårdnad om ett barn

27 maj 2019

Vårdnadstvister är en av de vanligaste rättstvisterna i Sverige. Mer än 6000 vårdnadsmål går genom svenska domstolar varje år, och det är en siffra som ökar. Ungefär hälften av tvisterna är rena formaliteter; oftast handlar det om att tilldela en förälder vårdnaden eftersom den andra föräldern avvikit och inte vill ha vårdnaden, eller av någon annan anledning inte kan samarbeta kring vårdnaden. Men i ungefär tretusen av fallen står alltså två föräldrar mot varandra i en vårdnadstvist.

Varför vill man söka ensam vårdnad?

Ensam vårdnad kan man söka av många orsaker,  både bra och dåliga. Ett exempel på en dålig anledning är att söka ensam vårdnad för att du vill hämnas på eller tycker illa om den andra föräldern. Du lägger då ingen vikt på hur personen faktiskt är som förälder och bortser därför också från dina barns behov av sin pappa eller mamma. Att gå så långt som att söka ensam vårdnad av hämndbegär är ovanligt, men det händer.

Att få ensam vårdnad av skälet att du inte står ut med den andra föräldern är dock ingenting som kommer att fungera i rätten, som har som utgångspunkt att alltid döma till fortsatt gemensam vårdnad. Kan du inte bevisa antingen att den andra föräldern saboterar samarbetet kring vårdnaden eller att han eller hon skulle vara särskilt olämplig som förälder kommer du inte att få ensam vårdnad.

Du måste kunna bevisa att samarbetet inte fungerar

En bra anledning att söka ensam vårdnad kan  vara att du sedan separationen försökt få till ett samarbete kring vårdnaden, men mötts av ointresse eller motvilja från den andra föräldern. Att ha hand om vårdnaden är ett juridiskt ansvar, och den som inte tar uppgiften på allvar eller gör samarbetet svårt bör enligt svensk lag inte ha fortsatt vårdnad. Här är det bra att kontakta en jurist och beskriva situationen. Det kan vara viktigt att samla in bevis som mail, sms och telefonsamtal, som pekar på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Hur går det till att söka ensam vårdnad?

Din advokat hjälper dig att formulera och skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det som sedan händer är att du och den andra föräldern kalls till ett första sammanträde där ni få redogöra för era ståndpunkter. Du kan räkna med att även din före detta kommer att ha en advokat med sig och att du kommer få anklagelser mot dig tillbaka. När den inledande förhandlingen är klar och ni inte har nått någon överenskommelse så beordrar tingsrätten socialtjänsten att göra en utredning som sedan ligger till grund för tingsrättens beslut, som tas vid en huvudförhandling. Allt som allt kan processen ta upp emot ett år.

Bättre att komma överens om vårdnaden?

Du ska aldrig söka ensam vårdnad på falska grunder, utan alltid försöka ha ett objektivt förhållningssätt till vårdnaden. Tänk på vad som är bäst för ditt barn, inte för dig själv. Att samarbeta kring vårdnaden behöver inte vara jättekomplicerat om båda parter agerar som vuxna människor och lägger gamla oförrätter och meningsskiljaktigheter åt sidan.

Läs mer om detta ämne: https://www.ensamvårdnad.net

En jämförelse av återförsäljare av markiser i Stockholm

12 maj 2019

Är det någon skillnad mterrassmarkisellan de företag som säljer markiser? Spelar det någon roll vilka man åker till för att köpa in de solskyddande produkter? Ja, i alla fall om man fokuserar på service och tjänster. Man kan nämligen kategorisera återförsäljarna i tre kategorier – detta just med fokus på service.

Enbart försäljning av färdiga modeller

De enklare modellerna av markiser säljs på stormarknader, byggvaruhus och delvis hos lågprisbutiker runt om i Stockholm. De kan köpas tillsammans med dynor, matvaror och kläder. Här är utbudet mycket begränsat. Det är ett par modeller med standardmått. Fördelen är att priserna generellt är låga då dessa butiker sällan tar in exklusivare fönstermarkiser eller avancerade terrassmarkiser med motor. Ett alternativ för dig som inte ”är så noga” utan främst tittar på priset och söker en standardvara.

Måttanpassade modeller

Nästa steg är de E-butiker som fokuserar enbart på olika slags solskydd. Här finns persienner, terrassmarkiser, solfilm och andra solskydd. Här är alltså utbudet betydligt större och man kan beställa online när som helst på dygnet. Det kan även finnas interaktiva tjänster som gör att man kan testa hur det skulle se ut i hemmet med olika markiser. Ladda upp en bild på ditt hem och matcha sedan med en stor terrassmarkis eller mindre sidomarkiser.

Genom att man kan måttanpassa markiserna och testa sig fram på ett tydligt sätt blir detta en mer flexibel lösning. Hitta exakt de terrassmarkiser som passar din uteplats – eller anpassa dem så att de passar. Leverans sker sedan till hemmet vi postbud. Önskas markiserna köpas online kan i princip vilken butik i Sverige anlitas och det finns inget direkt behov att köpa från en butik i Stockholm.

Rådgivning, försäljning och montage

De butiker som ger mest service är de som erbjuder komplett hjälp från rådgivning till att markiserna sitter på plats. Det är vanligt att de kommer hem till de som vill köpa större fönstermarkiser eller terrassmarkiser och ger råd, mäter och kommer med förslag på olika lösningar. Detta så länge kunden bor inom Stockholm. Att kunna få rådgivning väger mycket tungt för en del kunder. terrassmarkisstockholm.se har stora kunskaper och kan vara till hjälp när det handlar om markiser. 

Därefter kan de både sälja markiserna och montera dem. I detta fall ingår både garanti för monteringen samt möjlighet att köpa till service löpande. Sett till priset är det självklart dyrast att både köpa och få dem monterade. Men samtidigt är det en säkerhet och detta inte minst när det kommer till terrassmarkiser som ligger omsluten i en hållare som väger relativt mycket. Skulle den lossna från väggen kan skador ske både på personer och material.

 

Svetsning – hälsorisker och åtgärder

2 maj 2019

Brandrisk, svetsrök, exsvetsningplosioner och farliga ämnen. Svetsare är en av de yrkesgrupper som utsätts för stora hälsorisker i arbetet och drabbas mer än andra av arbetsskador. Vid svetsning är det extremt viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att undvika sjukdomar och skador som yrket annars kan medföra.

Luftvägsbesvär kan leda till kroniska sjukdomar

Att arbeta med metaller, vilket svetsning till stor del innebär, medför en stor risk att andas in farliga ämnen och partiklar om man inte skyddar sig på rätt sätt. Oavsett vilken typ av svetsning man utför så uppstår svetsrök, och inandning av farliga ämnen kan leda till olika luftrörsbesvär. På lång sikt kan det leda till att man utvecklar farliga sjukdomar så som lungcancer och hjärt- och kärlsjukdom. Svetsare löper även större risk att drabbas av kroniska astmabesvär och andningssvårigheter.

För att skydda sig från att andas in dessa ämnen bör man alltid använda sig av ett svetsvisir. Det man kanske inte tänker på är att dessa kan medföra hälsoproblem om inte visiret är utrustat med borttransport av den egna utandningsluften. Att andas in en stor mängd av sin egen utandningsluft, koldioxid, kan leda till huvudvärk, trötthet och andfåddhet. Det är därför viktigt att ta en paus i arbetet då och då, för att lyfta på visiret och förse hjärnan och blodet med frisk luft.

Hud- och ögonskador

Ljusbågen som uppstår vid svetsning har ett mycket intensivare ljus än solen.

Vid svetsning uppstår även gnistor som kan ge allvarliga skador på hud och ögon, vilket är vanligt förekommande skador för den som utövar yrket. Brännskador på huden läker oftast av sig själva men ögonen är känsligare och om man har otur kan man få kroniska och väldigt smärtsamma ögonbesvär.

Bara av att titta på ljusbågen kan ögat drabbas av en irriterande inflammation. Detta kallas för svetsblänk men är en relativt lindrig åkomma jämfört med andra sjukdomar som kan utvecklas på lång sikt för den som inte skyddar sina ögon. 

I värsta fall kan ljusbågen orsaka gråstarr och till och med så pass allvarliga skador att det på lång sikt leder till cancer och blindhet.

Det är av största vikt att ha flamsäkra kläder, skor och handskar som skyddar huden när man utför en svetsning. Och precis lika viktigt som det är att alltid skydda luftvägarna med ett visir är det att skydda ögonen. Ett riktigt bra svetsvisir ser till att den egna utandningsluften transporteras bort och har en bländande effekt för maximalt skydd för ögonen.

Obekväma arbetsställningar, buller och vibrationer är också sådant som en svetsare utsätts för i yrket. Arbetsmiljön är kanske extra viktig för den som sysslar med svetsning. Oavsett svetsningens omfattning så får man aldrig slarva med säkerhetsåtgärderna efter som att de farliga ämnena lätt skapar hälsoproblem och skador. Att skydda sig från personskador är såklart prio ett men det kan också vara bra att se över arbetsmiljön och säkerheten i lokalen där arbetet utförs. Här finns mer information om svetsning. 

Behandla åderbråck med laserteknik

1 maj 2019

Det är mycket ovanligt att åderbråck försvinner utan behandling. De flesta väljer därför någon slags behandling för att mildra symtomen. En väg är att välja modern laserteknik. Med denna behandlingsväg behöver man inte ha åderbråck under lång tid – vilket man behövde förr. 

Behandlingen går till på följande sätt:

Undersökning 

För att rätt behandling ska kunna ske sker alltid en undersökning först. En läkare genomför en klinisk undersökning och bedömning där du bland annat får förklara varför du vill ha en behandling samt vilka problem du har i vardagen. Nu genomförs även en ultraljudsundersökning som påvisar hur utbrett åderbråcken är. 

När man genomfört behandlingen kan ett förslag läggas upp kring hur behandling skulle kunna genomföras. Det är utifrån detta som du även kan få ett komplett prisförslag. 

Förberedelse

Många kliniker kontaktar dig dagen innan behandling. Detta för att säkerställa sig om att du är frisk nog att genomföra behandlingen. När du sedan kommer till behandlingen kan du förvänta dig vara på kliniken några timmar. 

Behandlingen

Första steget är att läkaren markerar ut hur behandlingen ska ske och att sedan lokalbedövning sker. När laserbehandlingen skett lindas benet och du får vila i ett rum på kliniken. Efter ett par timmar kan du gå hem och sedan återkomma på kommande uppföljning. 

Biverkningar

Behandlingen kan innebära mindre smärtor vilket gör att många väljer att vara sjukskriven någon dag. Men man kan även återgå till jobbet direkt, beroende på vad det är för jobb. Oavsett så påverkar inte detta resultatet av behandlingen. 

Uppföljningen

För att kontrollera att allt gått bra och att patienten mår bra erbjuds alltid uppföljning. En större klinik i Stockholm har valt att ha kontroll 12 månader efter att behandlingen av åderbråck genomfördes. 

Viktigt med rörelse

För att behandlingen ska ge så bra resultat som möjligt är det viktigt att man är aktiv och rör på sig efter behandlingen. Det ökar på blodcirkulationen, snabbar på den läkning som behöver ske samt minskar risken att det ska bli komplikationer. 

Här kan du läsa mer om åderbråck och åderbråcksbehandlingar.

Källa: Fakta kring hur behandling går till har tagits från en av de större klinikerna i Sverige som behandlar åderbråck. Självklart kan behandlingen vara uppbyggd på något olika sätt hos andra företag. Texten ovan ska främst ses som en allmän beskrivning om hur laserbehandling av åderbråck sker och vad man kan förvänta sig som kund hos en klinik som utför dessa behandlingar. 

Kontakta enbart kända företag inom branschen i det fall behandlingen sker på eget initiativ. 

Alla måste dra sitt strå till stacken

22 apr 2019

Det är hög tid att alla börjar agera för att rädda jorden och att vi inte får en temperaturförändring av jordens medeltemperatur som är mer än 2 grader. Det skulle i så fall innebära att vi får återkommande torka på helt oväntade ställen på jorden, precis som förra sommaren. Och att det blir överraskande kyla i Sahara, sommar på Nordpolen och så vidare. Det skulle rubba hela jorden och ställa allt på ända och även hota människans existens i det lågna loppet. Så vad är det som vi, människor kan göra? Vad kan var och en göra för att förhindra en global förändring som är skadlig?

1. Vi bör sluta använda oss av fossila bränslen

Det är först och främst vår användning av fossila bränslen till dels våra bilar, fartyg och flyg som är boven i dramat. Rättare sagt. Det är idag den enda alnedningen till den globala uppvärmningen. Så vi bör alla sluta använda fossila bränslen till det. Här måste vi använda andra energikällor; såsom sol, vind och vatten, vilket låter som en sångrefräng av Ted Gärdestad. Det innebär att vi måste göra oss av med allt sådant.

2. Vi bör sluta slänga saker

Vi kan heller inte konsumera i samma takt som förut. Det måste bli ett slut på köp-slit-och-släng. Människan har snart täckt hela jordens yta med skräp. Allt det vackra som förut var en syn på jorden har snart slutat vara så vackert. Våra hav är överfulla av plast och skräp. Därför kan vi inte fortsätta att köpa som vi har gjort förut. Vi bör i stället återanvända alltmer av allt det som vi behöver och sluta slänga sakerna. Ett bord kan restaureras och se annorlunda ut. Man kan ersätta dåliga delar med nytt, fräscht material. En soffa kan kläs om så att den ser som ny ut, och så vidare.

3. Vi bör endast åka kollektivt

Viu bör endast åka kollektivt. Vi bör åka med tåg och buss i stället för att köra bilar som ger ifrån sig massor med avgaser. Ska vi köra bil bör vi köra elektriska bilar eller sådana som går på biogas. Snart bör vi cykla, eller gå till fots. Och ska vi åka bör vi åka alltmer tillsammans, som att hyra en buss om vi är på väg till samma plats. Visste du att även privatpersoner kan hyra en buss tillsammans? Här kan du läsa mer om hur du kan hyra buss i Västerås: hyrabussvästerås.se.

När du vill ha en fest utöver det vanliga

15 apr 2019

Vill du ha en fest alldeles utöver det vanliga? Om det är bröllop, jubileum, födelsedagsfest – eller i princip vad som helst som kan ge anledning till en fest – och du vill göra den speciella dagen till något alldeles sagolikt; ta med dem till Cannes. I Cannes kan du blenda in med kändisarna, här kan du gå på samma gator som Hollywood stjärnor eller bara njuta av solen, havet och kilometerlånga sandstränder. 

Anlita en eventbyrå för arrangemanget

Nu kan det ju vara svårt att arrangera något från Sverige, när man vill hålla bröllopet, möhippan, födelsedagen eller jubiléet i ett annat land, miltals från Sverige. Varför inte anlita en eventbyrå som är van vid att arrangera liknande fester på plats i Cannes? De har alla kontakter som krävs när det kommer till att hyra den rätta lokalen, anlita de bästa kockarna i området, dekorera festplatsen, till och med bjuda in de gäster som du vill se på festen. De har vana av att arrangera liknande fester och är vana vid att tänka på allt som krävs att tänka på innan festen äger rum.

Ta en yacht ut på havet

Vill man hålla festen ännu mer spektakulärt kan man alltid ta en yacht ut på havet och hålla sin fest ombord på den. Antingen seglar man ut på dagen och har ett riktigt stor poolparty på havet, eller så kan man antingen ha ungkarlarnas afton på yachten, eller tjejfesten ombord. Varför inte bjuda in en blandning av både unga och gamla? Tjejer och killar? Är det en födelsedagsfest kan man vilja ha en härlig mix av gäster. Då bjuds du på lunch, middag eller bara plockmat till ett mingelparty ombord på yachten. Om ni är ett begränsat antal bröllopsgäster kan man även gifita sig i hamnen och sedan gå ombord på yachten och hålla festen där. När det sedan blir dags att krypa till kojs har yachten tagit er tillbaka till land och det är bara att ta en taxi tillbaka till hotellet.

Visste du att man kan fira jul i Cannes?

Om man vill fly kylan, snön och slasket i Sverige, kan man ta sig till Cannes och fira sin jul där. Då behöver man inte gå miste om den svenska julmaten utan kan äta allt gott som hör julbordet till, men under tända stjärnor utomhus. Eller vill du äta kräftor i Cannes? Här kan man bjuda på vilken fest som helst! Läs mer här: https://sofevent.se.

Dags för trädgårdsplaner

8 apr 2019

Har du också fått ryck med trädgården och sett att det är dags för trädgårdsarbete? Se trädgårdsarbetet som ditt sätt att träna, och att villaägare är de som lever längst. Vad har det med trädgårdsarbete att göra? Jo, villaägare är de som har en trädgård, och de flesta (i Sverige i alla fall) arbetar mest med sina trädgårdar under sin fritid. Och den som arbetar med trädgården under sin fritid, är ute flera timmar i sträck, och lever följaktligen längre än andra. Så grattis till dig som har en trädgård, du kommer förmodligen att leva längre än oss andra.

Hur vill du ha din trädgård i år?

Det är väl så dags att planera sin trädgård nu. Hur önskar du dig din trädgård i år? Är det några plantor som du vill ha i år, som inte fanns där förut? Vill du odla grönsaker, bär, frukt eller något annat som du inte har odlat tidigare? Det är ju så inne numera att odla sin mat. Helst borde vi alla bli matodlare och odla grönsakerna, kryddorna och våra egna bär. Hur vill du göra i år? Om du önskar dig odlingar och särskilda rabatter för dem, kan du alltid gränsa av dem med hjälp av natursten. De felsta vill kunna även sitta utomhus och inta sina måltider. Tänk att kunna äta sin frukost och dricka sitt morgonkaffe på en särskild terass. Beroende på hur tomten ser ut, kan man behöva olika lösningar för sin terass och odlingar, en pool kanske.

Det är ju mer som ska rymmas på en tomt

Det finns oftast fler saker som ska rymmas på tomten än rabatter och terasser. Ibland vill man kunna parkera sin bil på tomten och kunna ha en pool, ett litet uthus, lekstuga eller lekplats för barnen, eller en trädkoja. Då gäller det att man kan gränsa av tomten för de olika funktioner så att man ser till att utnyttja tomten så mycket det bara går. Det bästa som man kan göra i en sådan situation är att ta kontakt med ett företag som är duktiga på stensättningar. Stensättningar är bland det absolut vackraste sättet att planera sin trädgård och avgränsa olika skikt i trädgården som gör att man kan använda den för olika saker som alla i familjen kanske vill använda trädgården på olika sätt. Innan man går till verket, är det bra att fundera och röra sig på tomten. Här kan du läsa mer om stensättningar i trädgården: https://www.stensättning.net.

Så inreder du på ett brandsäkert sätt

13 mar 2019

Ska du bygga nytt, eller behöver du renovera din lägenhet eller villa? Varför inte passa på att ta i beräkningen de olika risker som kan finnas med huset eller lägenheten. Här tänker vi (osökt) på brandrisken som man faktiskt kan bygga bort, så gott det går, om inte helt och hållet. Det bästa är att renovera så att man minimerar risken att drabbas av bränder. Tar du kontakt med rätt hantverkare kan du få ett mer brandsäkert boende. Det finns sätt som man kan bygga på, som gör att en eventuell brand inte får fäste i ett hus. 

Isolera med brandtätt material

Man kan isolera med brandtäta material. Man kan kanske använda stål och betong som håller mot eventuella bränder, istället för att bygga med trä och tapetsera med papperstapeter. Då kan man istället tapetsera med de slags tapeter som står emot hetta och som antänds lätt. Det går att isolera vid ventiler och rökgångar med material som aluminium som inte är så lättantändande. Varför inte välja hantverkare som samtidigt har en utbildning om vilka material och sätt som man kan bygga på, som står emot bränder. Detta har mycket att göra med brandsäkerhet och kompetens inom vilka material som duger till detta.

Bygga med brandtäta material

Ju tidigare i en renoverings- eller byggprocess som hantverkarna med kunskap om dessa byggsätt, kommer in, desto bättre kan man förebygga mot eventuella bränder. Det kan ha att göra med vilka slags material som man väljer, vilka slags gipsplattor som man använder till bygget av rum, hur man väljer att bygga tak och rökgångar. Som de flesta vet, söker sig en brand alltid uppåt. Mångas tak förstörs därför av bränder, redan efter endast några minuter. Då är takets material mycket viktigt, att man bygger med brandsäkra material, som inte antänds lika lätt. Många tänker enbart på möbler, och även de felsta textilier prepareras med brandskyddande kemikalier, och det anser vi inte riktigt är bra. Då är det mycket viktigare och mer säkert att inreda med brandskyddande material.

Anlita hantverkare med brandsäkerhet som kompetens

Det är inte helt enkelt att få tag i sådana hantvekrare som samtdigt som de är duktiga på att snickra, även kan barndsäkerhet, men de finns. Googla till exempel "brandtätning Stockholm" så att du kan få tag i ett företag som kan detta område, eller så skriver du in den ort där du bor, så får du tag i någon lämplig hantverksfirma. Här kan du läsa mer: brandtätningstockholm.se.

Att hyra en foodtruck – vilka varianter finns det?

11 mar 2019

Funderar du på att hyra foodtruck, cateringen foodtruck? Bor du i en större stad som till exempel Göteborg eller Stockholm (i synnerhet Stockholm dock) har du en rad olika aktörer att välja mellan. Förutom att välja bolag, behöver du också välja variant – det vill säga vilket koncept din foodtruck ska ha, och vilken mat som ska serveras.

Att hitta rätt foodtruck att hyra kan vara svårt när alternativen är många. Så vilka alternativ finns det egentligen? Här går vi igenom ett par exempel.

Foodtruck anpassat för varumärke

Kallas ibland för Brand Truck och syftar till en truck som är anpassad för att lyfta fram ditt varumärke. Aktörer som erbjuder denna variant är normalt mycket öppna för att hitta lösningar för hur just din produkt ska exponeras av trycken. Gemensamt är att varumärket ska exponeras på ett spännande sätt, och att det ska bli en upplevelse för dem som gör ett besök.

Foodtruck

Den klassiska foodtrucken kan du ofta se på gatorna i Stockholm och andra större och medelstora städer, utanför festivaler, idrottsevenemang eller stora hemmafester. Att hyra en foodtruck för en större hemmafest kan underlätta enormt – du slipper städning med disk och allt det innebär att servera och laga maten. Även om du anlitar ett cateringföretag kommer logistiken att vara rätt krävande. Med en foodtruck kan gästerna stå och äta, eller sitta och äta lite ”var de vill”. Inget porslin behöver sedan diskas eller plockas undan. Vego Schmegan är ett företag som vi rekommenderar när du behöver hyra en foodtruck i Stockholm. 

 

”Segway-truck”

Det finns en del aktörer som har en variant av foodtruck, som snarare kan kallas för en Segway-kiosk ungefär. Det är helt enkelt en mindre kiosk på hjul som främst huserar fika och godsaker så som kaffe, glass och kanske en produkt av ett eget varumärke. Fördelen med detta är att man är extremt mobil och kan komma mycket nära kunderna. En nackdel kanske är att det inte är alla bolag som erbjuder detta. Letar du i en större stad som Stockholm eller Göteborg kan du dock säkerligen hitta en aktör som erbjuder detta.

 

Storetruck

En foodtruck behöver nödvändigtvis inte hyras för att enbart sälja mat. Det går givetvis lika bra att sälja andra saker än mat och dryck. Många bolag erbjuder flexibla lösningar där du kan bygga om trucken så att den passar för det du ska sälja. Viktigt är kanske att truckens utseende stämmer överens med konceptet på ett eller annat sätt, och att produkten passar just för att säljas ur en truck.

 

 

Det finns hjälp vid uppslitande bodelning

7 mar 2019

Det är ju väldigt vanligt med skilsmässor, åtminstone i Sverige och i de nordiska länderna. Särskilt vanligt är det i storstäderna, i Stockholm, till exempel är varannat hushåll ensamma hushåll. Vi har flest singlar i storstäderna Stockholm, Göteborg och i Malmö. På landet håller man helt enkelt mer ihop än i storstäderna. Så att skilja sig är inget nytt. Det är heller inte stigmatiserande som det var för bara 50 år sedan. Då fick barnen stå ut med mobbing enbart på grund av föräldrarnas skilsmässa. Som tur är det inte så längre.

Lättare skilja sig utan barn

När man skiljer sig med barn, är hela processen så mycket mer komplicerad. Enkelt förklarat är det lättare att skilja sig, från någon som man inte har barn tillsammans med. Så snart man får barn med en person, innebär det att man är så illa tvungen att involvera denna någon i resten av sitt liv. Den personen ska ju antingen bo, eller träffa de gemensamma barnen regelbundet. Det innebär att man måste komma överens om många praktiska saker tillsammans med barnets andra förälder. Dessutom säger lagen att två föräldrar som separerar måste antingen komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge eller riskera både böter och att mista vårdnaden om ett barn – om de inte kommer överens.

Lättare skilja sig om man varit gifta

Det är även lättare att skilja sig om man har varit gifta i stället för att endast vara sambor. Som gifta har man rätt, enligt giftorätten, till hälften av allt som man har haft gemensamt. Som sambor, som skiljer sig från varandra, har man endast rätt till hälften av det som man har köpt tillsammans till det gemensamma boet. Blir man i det läget oense om båda har rätt till halva bilen och halva bostaden och halva sommarstugan, eller vad det nu är som man har ägt tillsammans, ja då måste juridiken in i förhållandet. Det som händer då är att man måste göra en formell bodelning

Bodelningsjurist är lösningen

Om man inte kan komma överens, är det bra mycket bättre att ta hjälp av en jurist som kan bodelning, i stället för att ha en plågsam tvist mellan två föräldrar som ska komma överens om alla saker som finns kring gemensamma barn. Det är inte värt att förstöra relationen till den andra föräldern för att man tvistar om bodelningen. Det är inte bra för barnen eller för samarbetet med den andra föräldern att tvista om ägodelar och bodelningen. Då är det bättre att förekomma tvisten genom att rådfråga en expert på bodelning.

På det sättet kan du ha ett miljövänligt villaägande

3 mar 2019

Om man tänker efter är det en hel del en normal villaägare kan göra som är bättre för oss alla, i alla fall när det kommer till klimatsmart boende och sätt som du kan spara på miljön. Vi bör ju alla dra vårt till stacken när det kommer till att bli miljövänliga och införa ett miljövänligt boende. Som villaägare är det ju en själv som kan påverka sitt boende. Som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst bor man beroende av andras beslut. Som villaägare är man den som bestämmer själv över sitt boende på annat sätt än andra. Här kommer några förslag på hur du kan göra för att införa ett miljövänligt boende.

1. Varför inte solpaneler?

Solpaneler är det mest effektiva sätt som du kan bli oberoende elkonsument. Det kanske kostar en del att installera dem, men med tiden sänker du i stället dina elkostnader. Många tänker att vi har så få soltimmar här upp i Norden, och att det inte lönar sig. Men det fel som de som antar detta, är att de tänker att solpanelerna behöver molnfria dagar för att fungera och producera el, vilket är helt fel. Det räcker med ljuset för att solpanelerna ska producera el. Kanske de borde byta namn till ljuspaneler i stället för solpaneler?

2. Ta reda på om du kan få bervärme

Att ta sin värme för sin uppvärmning av villan är bland det absolut mets miljövänliga som du kan tänka dig. Dessutom får du på sikt helt kostnadsfri uppvärmning av villan, vilket många verkligen skulle kunna vinna på. Har du en villa, kan den på sikt finansiera din pension senare i livet. Det är ingen dum idé. Antingen bor du kvar i villan på ålderns höst och bor mer eller mindre gratis i ditt eget hem, eller så säljer du den och kan leva på vinsten i många år.

3. Renovera mer hemma

Även när det kommer till underhållet av villan kan man fatta mer miljövänliga beslut, som att bestämma sig för att renovera mer än vad vi gör i dag. Många slänger ut inredningar i kök och badrum, utan att tänka på att man kan återanvända mer än det vi gör idag. Så kan vi till exempel slipa om golv i stället för att bara köpa nytt och slänga ut det gamla. Behvöer du få kontakt med en duktig gilvslipare i Stockholm? Läs då mer här: http://www.dammfrigolvslipningstockholm.se.

Här utbildas framtida elektriker i Halmstad

2 mar 2019

För boende i Halmstelektrikerad är en väg till att bli elektriker att läsa på Yrkeshögskolan. Efter två år (400 poäng) har elever med godkänt betyg en auktorisation vilket betyder att de direkt efter utbildningen kan söka jobb som elektriker.

I flera undersökningar har det visat sig att antalet elektriker kommer vara långt under vad behovet är på inom några år. En långtgående konjunkturprognos av SCB visar exempelvis att det år 2030 kommer att finnas 100 000 för få personer inom teknikrelaterade utbildningar. Av dessa står elektriker för en del. Att utbilda sig till elektriker innebär alltså mycket god arbetsmarknad.

I Halmstad kan man gå gymnasieutbildning för att därmed få de grundläggande kunskaperna. De som är vuxna kan däremot söka in till Yrkeshögskolan för att på två år läsa in rätt kompetens.

Krav på behörighet

För att komma in på utbildningen krävs grundläggande behörighet samt en del gymnasiekurser. Det är även möjligt att bli antagen trots att man inte uppfyller dessa krav. I detta fall tar skolan ställning till hur de ska värdera tidigare erfarenhet alternativt andra utbildningar.

Med grundläggande behörighet menas att man ska ha 2250 poäng från gymnasiet alternativt andra poäng som kan man kan tillgodoräkna sig. Det krävs även vissa specifika kurser vilka kan läsas om på Yrkeshögskolan i Halmstads hemsida.

Halmstad eller Lidköping

Utbildningen till elektriker kan genomföras inom skolans ramar både i Halmstad och i Lidköping. De elever som söker till utbildningen i Halmstad kommer få ”traditionell” utbildning där man träffas i klassrum och har föreläsningar, grupparbeten m.m.

De som istället väljer Lidköping kommer följa all undervisning via videolänk. Eleverna samlas i samlas i en sal där hela föreläsningen visas live via internet. Man kan därmed vara med i undervisningen på samma sätt som alla andra. Detta genom att föreläsaren kan se om någon vill ställa en fråga eller kommentera vad som sägs. Via mikrofoner kan man kommunicera med övriga elever.

Däremot kan inte all utbildning ske via distanslösningar. Två gånger varje termin måste eleverna därför ta sig till Halmstad för att genomföra en två dagar lång praktisk utbildning. Men utöver dessa dagar sker alltså hela utbildningen på distans.

Läge och kontakt

Yrkeshögskolan ligger på Skyttevägen 34 i Halmstad. Vid frågor kring utbildningen till elektriker, eller andra utbildningar, nås kontaktuppgifter enklast via hemsidan.

CSN

Utbildningarna är CSN-berättigande vilket innebär att eleverna både kan få bidrag och lån för att utföra sin utbildning.

elektrikerhalmstad.se och andra firmor kan även erbjuda praktik, ett bra sätt att utveckla sina yrkeskunskaper. 

 

Hur går en VVS-besiktning till?

27 feb 2019

En VVS-besiktning kommer med många fördelar. Framförallt är det bra att man kan upptäcka problem tidigt, som annars riskerat att växa och skapa stora skador i hemmet. Som bekant är vattenskador inte att leka med. Men det är inte bara stora fuktskador som en besiktning kan hitta. Det man brukar titta efter är bland annat rinnande kranar, toalettstolar och hur installationerna ser ut i kök, badrum, tvättstuga och i andra utrymmen.

En besiktning kostar en del givetvis, men det kan också vara en investering. Om VVS-firman hittar droppande kranar, och åtgärdar detta, kan du faktiskt spara tusentals kronor per år (givetvis beroende på hur mycket de droppar).

Skiljer sig mellan företagen

Exakt hur en besiktning kan gå till skiljer sig lite från firma till firma, även om det givetvis saker som alltid måste kollas för att det ska kallas just för en besiktning. En firma i Stockholm tittar vi på kontrollerar, förutom VVS, även energi. Det handlar om att hemmet ska vara säkert att bo i, och att det råder goda ekonomiska förutsättningar, det vill säga att inga kranar läcker och att inga felinstallationer orsakar problem med driften.

När du anlitar en firma för besiktning, är det bra att inte förhasta den processen. Kolla alltid flera firmor, ta in offerter och jämför dem med varandra. Titta givetvis inte bara på totalpriset, utan se till vad som faktiskt ingår. Det kan variera ganska mycket. Viktigt när du frågar om offerter är att du ger så mycket relevant information som möjligt. Det kan till och med vara bra att helt enkelt fråga vilka underlag de behöver för att göra en så precis offert som möjligt. Skicka sedan underlaget till firman i fråga, samt ett ytterligare antal firmor.

Bor du i en större stad som Stockholm eller Göteborg till exempel (dock i synnerhet Stockholm) har du ganska många aktörer att välja mellan. Ta inte bara första bästa, utan se till vad du faktiskt får för pengarna.

Referenser ett bra tips

Det bästa är kanske att först titta på om du känner någon som nyligen fått ett VVS-arbete utfört hemma hos sig. Att få en rekommendation av en vän är troligtvis det mest effektiva. Till skillnad från när du ser en annons i tidningen eller på internet, kan du faktiskt lita på att din vän inte har något intresse av att rekommendera något som inte är bra. En firma som marknadsför sig själva kan kalla sig för ”Bäst i Stockholm” och liknande. Men hur mycket värt är dessa ord när det är firman själva som säger det? Mest värt är det naturligtvis när det kommer från någon du litar på.

Titta även på recensioner och omdömen på internet. Firmor som sysslar med VVS finns det många av, och det kan löna sig att gå igenom ett par av dem. Är det bara ett fåtal recensioner, på deras Facebooksida till exempel, bör man kanske inte dra stora växlar på det. Ju större underlaget är – desto mer kan du troligtvis lita på det. stockholmvvs.com är en vvs-firma som vi kan rekommendera. 

 

 

God hemstädning minskar stress

17 feb 2019

Hemstädning är kanske inte städmaterialdet festligaste man kan syssla med. Samtidigt är det något som kan faktiskt kan vara avslappnande, ungefär som att påta i trädgården. Många ser det dock som ett stressmoment, och vill bara bli klara. När hemstädningen väl är gjord infinner sig ofta ett lugn och en känsla av välbehag. Faktum är att vi kan minska stress genom att sköta vår hemstädning ordentligt.

Därför mår vi bättre av att röja och städa

 • Stök gör att vi inte kan sondera terrängen. Människan har alltid sonderat terrängen. Det här är ett behov som går långt tillbaka, och som hade en viktig funktion när vi levde ute i det vilda. Det var helt enkelt ett sätt att undvika faror. När vi inte kan sondera terrängen ordentligt, så som när det är stökigt, tror många forskare att det framkallar stress. 


 • Det gör det svårare att slappna av. Att ha det stökigt hemma kan göra det svårare att slappna av. Delvis på grund av det som nämns ovan, men också en stress över att man sköter hemmet som man borde göra. 


 • Man är aldrig riktigt klar. I ett stökigt hem vet man med sig att städningen behöver bli gjord. Tar man inte tag i det är svårt att slappna av, när man känner att man har en uppgift att göra. 

 • Stök hämmar kreativitet. Ja, stök kan faktiskt hämma såväl kreativitet som produktivitet. När vi har rena, öppna och organiserade ytor ger vi hjärnan utrymme att tänka på andra saker.

Så hittar du en städfirma som gör jobbet åt dig

Hemstädning är något som de flesta sköter själva, men det blir allt mer populärt att anlita städhjälp. Vissa kan ha funderingar kring hur man ska gå tillväga för att hitta en firma som kan göra jobbet. Här visar vi hur det kan gå till:

 1. Sök på till exempel ”hemstädning Örebro offerter” i valfri sökmotor (byt ut Örebro mot din stad). 

 2. Klicka dig in på en så kallad offertsida, en tjänst som vidarebefordrar din förfrågan till anslutna firmor i närheten. 

 3. Fyll i de fält som offerttjänsten kräver. Skriv att du behöver hjälp med hemstädning i Örebro och specificera bland annat antalet kvadratmeter som ditt hem är på. 

 4. Skicka iväg uppdraget och vänta. Inom någon dag eller två bör du ha flera städfirmor (från Örebro i det här fallet) som har gett dig prisförslag. Jämför dem och se vilka du tror passar dig bäst.

 

Redovisningsbyrå – eller bokföra själv?

16 feb 2019

Hur lång tid bokföringen tar förminiräknare småföretagare varierar mellan olika företag. Men de flesta skulle nog helt och hållet slippa detta och istället lägga tiden på produktion eller försäljning. Genom att anlita en redovisningsbyrå behöver man lägga ner betydligt mindre tid per månad. Men samtidigt så kostar det ju mer. Var är fördelarna och nackdelarna?

Bokföra själv

 • Överblick

Att bokföra själv innebär ofta en tydligare överblick över ekonomin. Detta genom att man är helt insatt i varje post, varje verifikation och ekonomisk sammanställning.

 • Enkla digitala lösningar

Idag finns flera digitala lösningar som gör bokföringen betydligt enklare än tidigare. Det kan vara bokföringsprogram som är kopplat till bankkontot, som har egen app eller som gör hela bokföringen digital.

 • Roligt

En del småföretagare tycker det är roligt att bokföra själv. Det blir ett trevligt avbrott från det som återkommande behöver genomföras på jobbet.

Redovisningsbyrå

Att istället anlita en digital redovisningsbyrå har sina andra fördelar. Allt fler redovisningsbyråer tar steget till den digitala lösningen vilket både underlättar för kunden och pressar kostnaderna. Men fördelarna sedan förr står kvar.

 • Det blir korrekt

Den störta fördelen är att redovisningen sker helt korrekt. Du ska kunna fokusera på ditt arbete och inte behöva oroa dig för redovisningen. Välj själv om du vill lämna in alla papper sorterade och ordnade eller bara ”i en bunt”. Oavsett kan du vara säker på att arbetet kommer att bli korrekt.

 • Lägg fokus på rätt saker

Varför lägga tre timmar varje månad på bokföring när du kan lämna bort dina papper till en redovisningsbyrå som gör jobbet på en timme? Det kan både bli mer kostnadseffektivt och bättre resultat genom att köpa in tjänsten.

Eller en mix med digital redovisningsbyrå

Med nya digitala lösningar skapas även möjligheten till en mix mellan dessa två vägar. En digital redovisningsbyrå i Stockholm sammanfattar det hela med att man får ”det bästa av två världar”. Det sker genom att bokföringen sker på egen hand via en app eller ett onlineverktyg. Då det mesta sker automatiserat behöver man lägga ner betydligt mindre tid än tidigare. Det mesta av bokföringen kan alltså ske på egen hand. Men ett bra tips är att anlita en kompetent och erfaren redovisningsbyrå, exempelvis digitalredovisning.nu

Samtidigt betalas en månadsavgift där viss service och stöd ingår. Kör du fast kan du alltså kontakta den digitala redovisningsbyrå som ger stöd via programvaran. Däremot finns alltid begränsningar för vad de kan hjälpa till med gratis och vad som kostar.

Digital redovisning gör det ännu enklare

Det som främst ändrat synen på redovisning senaste åren är de nya digitala lösningarna. Förr var man helt och hållet tvungen att antingen bokföra själv – eller hitta en redovisningsbyrå i närheten. En småföretagare i Stockholm sökte helt enkelt efter en byrå i Stockholm som man sedan lämnade sina papper hos varje månad.

Men idag sker bokföringen allt mer digitalt vilket därmed innebär att man är mer fri kring var i landet byrån kan ligga. En digital redovisningsbyrå i Stockholm har däremot främst kunder i just från den staden. Detta utifrån att många vill ha närheten för att kunna träffas ”ansikte mot ansikte”. Men så länge det handlar om bokföringsunderlag, frågor och redovisning så sker detta digitalt.

← Äldre inlägg