CHOLERIC

Sida 2

Se till att bli hittad i Stockholm

1 nov 2019

Bor du i Stockholm? Söker du nytt jobb? Bland det första som man bör tänka på om man söker nytt jobb, är att bestämma sig för vilket slags jobb som man är intresserad av. Det är relativt lätt att få ett nytt jobb i Stockholmsområdet. Det finns relativt många jobb, även om man inte har någon högre utbildning än till exempel gymnasiet. Här tar vi upp några av de slags jobben som finns till förfogande i Stockholmsområdet.

Vad passar dig? Vilka slags jobb skulle kunna intressera dig? Här finns några olika branscher som det är relativt lätt att få jobb inom. Antingen inom vården, som till exempel hemtjänsten, eller som personlig assistent. Man åker då hem till folk som har ett vårdbehov. Arbetar man inom hemtjänsten så arbetar man i hemmet, städar, tvättar, lagar mat eller köper hem mat till den som inte kan göra det själv. Arbetar man som personlig assistent, hjälper man den personen med allt det som den personen behöver.

Restaurangbranschen

Vill man arbeta inom restaurangbranschen, kan man utan någon annan utbildning än gymnasiet, arbeta i köket. Oftast börjar man som diskare. Man får diska efter restaurangets gäster helt enkelt. Här kan man antingen arbeta vid frukost, på hotell. Arbetar man som frukostvärdinna, ställer man fram frukost och diskar sedan undan efter hotellets gäster. Sedan kanske man går upp i hotellets rum och städar rummen.

Butiksbranschen

Vill man arbeta i butik, så finns det möjlighet att packa upp alla livsmedel som kommer ut till affärerna och som ska lägga upp på olika hyllor och prissättas, eller så kan man sitta i en kassa och ta betalt av alla kunder som har handlat i affären. Man kan även arbeta som dekoratör och göra fint i affären, klä dockor som bär kläder, eller ställa upp fina saker i ett skyltfönster.

Säljare på företag

Utan större utbildning kan man även arbeta som säljare. Här tänker vi inte i första hand om skoförsäljare, eller liknande utan som säljare. Många arbetar med företagets varor och ser till så att andra företag lär känna företagets varor och tjänster. Då har man ofta telefonen som sitt arbetsverktyg. Man ringer då upp olika människor och pratar om varför företaget ska bli intresserade av det som du ringer och berättar om. Är man då en duktig säljare kan man få en hög lön ganska snabbt, även utan en högre utbildning. Här kan du läsa mer om hur rekryteringar går till i Stockholm på: https://www.rekryteringstockholm.biz.

När du behöver en elektriker i Uppsala

25 okt 2019

Behöver du en elektriker i Uppsala? En elektriker är ju  själva villkoret för att kunna åtgärda något alls som har med elektricitet att göra. Utan en elektriker kan man inte dra ny el, eller göra nya uttag i ett rum i sin bostad. Man brukar säga att alla ledningar som sker utanför väggen kan man själv åtgärda, men elledningar som ska ske inuti väggarna, ska alltid utföras av en elektriker.

Bor du i villa? Om man bor i villa, och har möjligheten att bestämma över sitt eget villatak, kan man installera solpaneler som kan ge en gratis el, på sikt. Det kostar en del att installera solpaneler, men i det långa loppet så lönar det sig då man blir sin egen elproducent och inte behöver vara beroende av andra elförsörjare.

Endast elektriker som kan installera solpaneler

Om man önskar sig solpaneler är det endast utbildade elektriker som kan utföra detta. Det vore en bra sak om alltfler såg till att producera sin egen el genom att skaffa sig solpaneler. Vi lever ju i ett samhälle som är alltmer beroende av el. Att i det läget vara helt beroende av el för allt som vi gör i våra hem, är inte det minsta bra på något vis. Skulle elen tryta kan vi inte laga mat, inte ens spola i vår egen toalett, då vi behöver åstadkomma ett undertryck för att vattnet ska kunna spolas. Vår uppvärmning i villorna och bostäderna är ju för det mesta beroende av el, då många kaminer drivs av el och behöver elen för att hållas igång och värmen som ska ut till elementen går med el. De är endast kaminer med vedanvändning som inte behöver el, men sådana kaminer är numera sällsynta.

Anlita elektriker i Uppsala

Behöver man renovera, ändra i sitt kök, eller i badrummet, behöver man en elektriker som leder om elen. Behöver man en elektriker i Uppsala, kan man förslagsvis googla "elektriker Uppsala". Då får man förslag av flera elektriker som har angett att  de arbetar som elektriker på sina hemsidor och att de arbetar i Uppsala. Sedan är det bara att ta kontakt och fråga om vilka priser de tar och berätta vad det är man behöver hjälp med. Är det sedan länge sedan som man såg om sin elförsörjning och hur elledningarna ser ut, kan man be elektrikern att besiktiga och då gå igenom villan och se över hur det ser ut.

Trapphuset första intrycket i en fastighet

1 okt 2019

Så här kan en trappstädning i Stockholm se ut

Alla som någon gång har gått in en fastighet som har smutsiga trappor, väggar eller trappledningar tycker att det ger ett sjaskigt intryck. Medan en väl städad trappa och trapphus ger ett gott intryck. Ofta brukar det spilla över på dem som bor där. Tycker man att trapphuset är städat och rent och fint, brukar gästerna som kommer och hälsar på få ett gott intryck av hela fastigheten och besöket där. Så är man mån om vilket intryck som man ger till sina gäster bör man se till så att trapphuset håller en hög standard. Även om trapphuset skulle vara slitet, ger det ändå ett gott intryck om trapphuset och trapporna är väl städade.

Hitta en städfirma som städar

Vill man ha en städad trappa och trapphus, bör man välja en bra städfirma som kommer och städar den regelbundet. Minst en gång i veckan bör städfirman komma och städa både entrén och trappan. Ett trapphus som städas regelbundet håller en högre standard. Ett städat trapphus håller längre än ett som är smutsigt, så är man mån om att hela fastigheten ska hålla en hög standard, bör man städa hela trapphuset ofta. Det är ju oftast många som använder trappan och drar in både det ena och det andra i trapphuset. Särskilt under årets höst- vinter- och vårsäsonger, kommer det in mycket väta, lera och grus in i trappan. Får man tag i rätt städfirma så bör de hålla trappan och trapphuset rent och fint.

Googla "trappstädning Stockholm"

Om man inte har någon kännedom om någon städfirma som städar trapphus, kan man googla "trappstädning Stockholm" för att få exempel på några städfirmor som erbjuder denna typ av tjänst. Det är bästa sättet att komma i kontakt med någon städfirma. Alla städfirmor tar sig inte an en trappstädning. Det är nämligen lite mer bökigt och mer tidskrävande, och kanske inte alla gånger så rolig städning, men som måste göras. Det är många steg (oftast) i en trappa att städa och se till att de är rena, något som inte alla städfirmor är villiga att ta på sig att göra. Därför bör man se till att få tag i den städfirma som är villig att städa trappan. Det bästa sättet att städa en trappa är att använda sig av en golvmopp och ett bra rengöringsmedel. Man bör sedan moppa varje trappsteg skilt. Samtidigt är det bäst att även hålla väggar och trappledningar rena. Här kan man läsa mer om trappstädning i Stockholm: stockholmtrappstädning.se.

Populärt med bortforslingstjänster

30 sep 2019

Det har blivit alltmer populärt med tjänster som innefattar bortforsling av saker. Särskilt i storstäderna har det snabbt blivit en stor efterfrågan på tjänster som innefattar bortforsling av pianon, att tömma förråd, återvinna skräp, magasinera saker och hyra ut magasin. På samma sätt som städfirmor kommer och städar hos privatpersoner, har det blivit alltmer efterfrågat av städfirmorna att städa ur dödsbon i Stockholm. Så här kan det gå till.

Först bör man få tag i en firma som arbetar med detta. Det är ju inte riktigt allta städfirmor som faktiskt praktiskt tar hand om dödsbon. Många kanske städar efter att någon anhörig har tömt en bostad, men det finns några firmor som faktiskt köper dödsbon. Men då endast köper de dödsbon, och så får man själv städa efteråt. Men det finns faktiskt de som erbjuder både och – som både tömmer, säljer och dessutom som städar efteråt. Det är ganska ovanligt men sådana företag finns faktiskt. Läs mer på: https://www.starcycle.se.

Så går det till

Det först man bör göra är att ta kontakt med en sådan firma. Man talar om vad som har skett, vilket behov man har och avtalar en tid som de kan komma ut och bekanta sig med den bostad och det dödsbo som de ska ta sig an, förslagsvis i Stockholm. Sedan kan de säga på ett ungefär, när de vet hur omfattande dödsbot är och hur stor bostad som bör städas ur, är, vad det kommer att kosta. När man sedan har ett pris att ta ställning till, är det lättare att bestämma sig för om man vill anlita städfirman eller inte.

Sälja dödsboet om man så vill

Vill man kan de värdera dödsbot och så får man ta ställning till om man vill sälja dödboet till det priset. Vissa av dessa firmor som tar hand om dödsbon kan även låta en värderare från Stockholm Auktionsverk. Då kan de ge en bedömning om det är värt att låta sakerna gå på auktion eller inte. Har man många värdefulla saker, kan man mycket väl låta dem gå på auktion då man kan få ett bättre pris för dem än om man bara säljer dem till en firma som köper upp dödsbon. Ofta ger de inte ett så högt pris i och med att de kommer och forslar bort alla saker, går igenom alla sakerna, slänger sådant som inte är något att ha. Låter man sakerna gå på auktion istället kan priset gå upp, beroende på eftefrågan.

Alternativ till fängelse

18 sep 2019

Den som döms för ett brott med fängelse på straffskalan måste inte alltid avtjäna ett fängelsestraff. Många gånger väljer rätten att utdöma någon annan form av påföljd.

Har personen suttit häktad en längre period i väntan på rättegång så brukar den tiden dras ifrån ett eventuellt fängelsestraff. Skulle det visa sig att den tid som återstår blir mycket kort brukar man istället välja en annan påföljd.

Är personen dessutom ostraffad tidigare så brukar man också försöka hitta andra påföljder, även om det givetvis beror på vilket brott det handlar om. Våldsbrott leder oftare till ett fängelsestraff än exempelvis ekonomisk brottslighet.

Rättens bedömning utgår i många lägen ifrån om personen anses utgöra en fara för sin omgivning under det att straffet avtjänas.

Unga förbrytare får sällan fängelse

För unga förbrytare försöker man för det mesta hitta alternativ till fängelse. Har personen ännu inte fyllt 18 år blir påföljden istället ungdomsvård, men även denna kan se ut på olika sätt.

Man undviker helst fängelse för yngre förbrytare då det tyvärr brukar leda till att personen kommer i kontakt med grövre kriminella. Något som motverkar idén med påföljden, nämligen att försöka förhindra att gärningsmannen begår brott igen.

Frivård är billigare för samhället

Där det anses vara möjligt så dömer rätten hellre ut någon form av frivårdsstraff än ett fängelsestraff. En av anledningarna till detta är att landets fängelser redan har en hög beläggning och att fängelseplatserna främst behövs till de brottslingar som har begått grövre brott och kan anses utgöra en fara för andra under strafftiden.

Det är dessutom billigare för samhället att någon tilldöms ett frivårdsstraff. Med frivård kan man exempelvis mena en villkorlig dom där man måste komma på regelbundna möten, att man avtjänar straffet hemma med elektronisk fotboja eller att man får utföra någon form av samhällstjänst.

Just samhällstjänst anses av många som något positivt eftersom den dömde får möjlighet att utföra en för samhället nödvändig arbetsuppgift, får bra erfarenheter och en fot in i ett civilt liv igen.

En bra försvarare hjälper

Den som står åtalad för ett brott med fängelse på straffskalan har i regel rätt till en offentlig försvarare. Man får i de flesta fall själv välja sin försvarare och det kan göra stor skillnad för påföljden om man har en försvarare som har erfarenhet av brottmål. I Göteborg kan man till exempel begära att få hjälp av https://advokatfirmanop.se/ som tar sig an mål som offentlig försvarare och har hjälpt många klienter att få ett lindrigare straff, även om de har varit skyldiga till brottet som har begåtts.

Lönar sig en fönsterrenovering?

12 sep 2019

Fönstren är en av de delar på en byggnad som läcker en stor del av den värme som vi tillför. Har man slitna fönster utan isolerglas får man ofta höra att man absolut bör byta ut dessa för att spara pengar på uppvärmningen och få en mer behaglig inomhusmiljö.

Men stämmer verkligen detta eller är det något som fönsterföretagen har hittat på för att sälja mer? Vi reder ut hur det ligger till.

Öppet PVC-fönster

Nya fönster har bättre isolervärde

Det stämmer helt och hållet att nya fönster har mycket bättre isolervärden än äldre modeller. Det innebär förstås att man kan räkna med att byggnaden håller värmen bättre med nya fönster och samtidigt också stänger ute värmen från stark solvärme. Nya fönster har mindre problem med kallras, det vill säga att det känns väldigt kallt nära fönstren på grund av den dåliga isoleringen hos glasen.

Samtidigt så måste man fråga sig hur stora summor man kommer att spara per år genom att byta fönster. Är ditt hus hyfsat välisolerat i övrigt och inte har några enorma glasytor så lönar det sig sällan att byta fönster rent kostnadsmässigt, förutsatt att du har minst tvåglasfönster (eller innerfönster att sätta i på vintern) sedan tidigare. Det brukar ta ganska lång tid innan man har tjänat in kostnaden för fönstren på det som man sparar i uppvärmningskostnader.

Därtill får man räkna med att moderna fönster inte kommer att hålla lika länge som äldre träfönster som tillverkats fram till omkring 1950-talet. De nya materialen som exempelvis PVC-fönster är visserligen underhållsfria, men det handlar ändå om ett plastmaterial med begränsad livslängd. De går inte att renovera på samma sätt som trä.

Renovera om det är möjligt - byt om de är för slitna

Rådet blir alltså att renovera dina existerande fönster om det är möjligt och endast byta ut dem om de är alltför slitna för att kunna räddas. Även av säkerhetsskäl kan man vilja byta då nya fönster har tåligare glas och kan förses med fönsterlås mot inbrott.

Ett alternativ som kan ge en markant förbättring är också att byta ut glasen till nyare med bättre isolervärde när du utför renoveringen, men om du har fina gamla munblåsta glas bör du hoppa över det steget för att huset inte ska tappa en viktig del av sin livfulla och vackra fasad.

Välj underhållsfria fönster

Om du bestämmer dig för att ett fönsterbyte är rätt väg att gå så rekommenderas det att du väljer underhållsfria fönster där du inte behöver tänka på målning eller att kitta om fönstren. Aluminiumfönster är rätt dyra, så valet faller för de flesta på PVC-fönster då de går att få i en mängd olika utföranden och färger, inte kräver något underhåll utöver fönsterputs och att man oljar gångjärnen någon gång ibland.

Ta en titt på www.pvcfönstermellansverige.se för att få veta mer.

Hitta rätt bilskrot i Stockholm

12 sep 2019

bilskrot

Om du vill ställa av och skrota en bil ska den alltid köras till en bilskrot. Det finns flera att välja på i Stockholm och i grunden erbjuder de samma tjänst. Det är att ta hand om bilen på ett så miljövänligt sätt som möjligt och därmed minimera risken för att oljor och andra kemikalier kommer i naturen. Delvis kan de även återvinna material och delar av bilen.

Det som skiljer är bland annat följande punkter:

  • Kan du få betalt?

En bilskrot nämner på hemsida att de köper bilen för några hundra kronor om man själv kommer in med den och inga väsentliga delar saknas. Det handlar visserligen bara om ett mindre belopp men självklart är det positivt när skrotningspremien tagits bort och något statligt bidrag inte ges.

  • Kan de hämta gratis?

Om du inte kan dra den trasiga bilen till bilskroten är andra alternativet att be om hämtning. Det är vanligt att en bilskrot inte tar någon avgift för denna hämtning. Men detta enbart inom upptagningsområdet. De väljer själva inom vilket område som de är beredda att hämta skrotbilen. Bor du i södra Stockholm kanske inte företaget vill åka från norra Stockholm för att hämta en skrotningsbil. Men kontakta en bilskrot som finns i närheten så ökar möjligheten för gratis hämtning.

  • Har du akuta hämtningar?

Har du en bil som gått sönder mer och mer har du knappast ett akut behov av att bli av med bilen. Om du däremot krockat och behöver få bort bilen från olycksplatsen (vilket kan vara din egen gård) kan akuttider vara smidiga. Det finns de skrotar som kan hämta dygnet runt vilka ofta har samarbete med försäkringsbolag och just rycker ut vid olyckor.

Så fungerar hämtning

Den smidigaste lösningen är att få hämtning av skrotbilen så man själv slipper försöka ta den till närmaste bilskrot.

  1. Boka hämtning

Många bilskrotar har onlinebokning vilket gör det extremt smidigt att boka hämtning den dag och tid som önskas.

  1. Gör klar bilen

Kom ihåg att registreringsbeviset måste lämnas in till den bilskrot som kommer och hämtar bilen. Denna måste även vara underskriven.

  1. Bilen hämtas

Bilen hämtas nu av bärgare och körs till skroten. När bärgaren kommer lämnas ett kvitto som påvisar att skroten hämtat bilen. När de skickat in blanketten til Transportstyrelsen kommer en bekräftelse på detta sedan att skickas till dig.

Att skrota bilen är alltså mycket enkelt och oftast gratis. Däremot kan det variera mellan olika kommuner om det ska kosta att lämna in bilen på en bilskrot eller inte. Oftast är det gratis.

Läs mer om bilskrotar.

Gör detta vid stopp i avlopp

8 sep 2019

Får du ofta stopp i dina avlopp? Om du känner en stark lukt när du spolar, eller om det bubblar och stinker ur avloppet kan du misstänka att det finns något i rören som täpper till så att avloppet inte kan fungera som det bör. Då bör du ta kontakt med en rörmokare som kan komma och åtgärda stoppet. Man bör absolut inte hälla i bakmedel och vinäger, såsom en del "husmorstips" gör gällande. Inget annat än vatten, sanitet och toalettpapper ska ner i rören. Att hälla i bakpulver förvärrar det hela. Helst ska man inte hälla ner starka kemikalier, även om de saluförs som kemikalier som ska få stoppet att upphöra i avloppet.

Ring en rörmokare när du har problem med rör

Istället för att köpa starka kemikalier, är det bra mycket bättre att ringa en rörmokare som kan komma och åtgörda rören. Många rörmokare har jour, så att de kan komma när som helst på dygnet, och kan se till så att det går att använda avloppet på nytt. Många gånger kan man ha fått hårtester som stoppar i avloppet. Då är det en lätt sak att rensa ur avloppet från hårtestar, och annat som inte ska vara där. Hårtestar kan lätt hamna i golvbrunnar, och där kan man lätt rengöra för att slippa problem med avkoppet. Det bästa man kan göra, om man ska åtgärda det själv är att ta en sugpropp och pumpa några gånger så att man får loss det som finns i avloppet.

Så kan du hitta rörmokare i Stockholm

Googla "rörmokare Stockholm, om du behöver få tag i en i storstaden. Då kommer det förslag av Googles sökmotor för alla som har angett att de arbetar med rörmokeri i Stockholm. Sedan är det dags att ta kontakt och be dem komma och hjälpa en med det som är problem med de egna rören i sin bostad. Bor man i en bostadsrätt, brukar de flesta bostadsrättsföreningar har egna kontakter som de vill använda. Bor man i hus och villa, finns det säkert inga självvalda rörmokare som man bör ringa. Bor man i hyresrätt är det hyresvärdens skyldighet att komma och åtgärda problemet, många tycker att det är bekvämt att man bara ringer hyresvärden som kommer och gör det åt en. Däremot finns ju begränsningar med att bo i en hyresrättt. Man får ju inte göra som man vill med den egna hyresrätten utan måste anpassa sig till hyresvärden.

Att vara egen företagare i Göteborg

1 sep 2019

Funderar du på att bli din egen företagare i Göteborg? Arbetar man inom ett yrke som kräver mycket eget ansvar, som till exempel konsult inom olika områden, som ingenjör, fotograf, ekonom, journalist, så är det oftast inte svårt att få arbetsuppdrag, snarare tvärtom. Många fotografer och ekonomer eller även som journalist är det många som behöver ens tjänster. Om man är utbildad fotograf, som exempel så är det ofta lättare att få uppdrag som fotograf om man arbetar som frilansfotograf. Många tidningar behöver fotografer som kan ta foton och som inte är bundna till bara en tidning eller magasin, utan som kan tänka sig ta olika slags bilder av olika slag. Hur är det då att arbeta som fotograf eller för den delen som journalist i Göteborg?

Måste ha eget driv

Är man sin egen företagare behöver man ofta dra in sina egna uppdrag. Det krävs då att man har ett eget driv för att få in de uppdrag som man behöver. Som sin egen företagare måste man själv se till så att man har arbetsuppdrag. Ingen annan gör det åt en. På så sätt måste man ta eget ansvar för sin jobbsituation. För att man ska få tillräckligt arbete så att man klarar sig på sitt egna företag, bör man ringa uppdragsgivare varje dag. Har man tur kan man få uppdrag som sträcker sig under en längre tid, eller ett frilansavtal med en uppdragsgivare. Det kan då innebära att man ska arbeta med ett projekt under en längre tid.

Behov av kontor

Om man ska arbeta med projekt hos en uppdragsgivare kanske man arbetar på uppdragsgivarens kontor, eller arbetsplats. Men under den tiden som man inte arbetar med det uppdraget behöver man ett eget kontor, kanske någonstans i Göteborgs centrum. Det finns ofta andra som arbetar precis på samma sätt, men kanske inom ett annat yrke. Då kan man gå samman och hyra ett gemensamt kontor. Då kan man spara in på att tillsammans skaffa kaffekokare, gemensamt kylskåp, frys och spis. Eller så hyr man in sig på ett företagshotell, vilket innebär att man hyr ett eller flera rum på ett kontor som uthyraren hyr ut. Den som hyr ut kontoret, ser då till att ha bredbandsuppkoppling, skrivare, reception, pentry eller matsal och konferenslokal där de som hyr kontor kan boka in för besök eller för att kunna laga sin egen lunch, skriva ut dokument och vara uppkopplade mot internet. Här kan du läsa mer om fler lediga kontor i Göteborg.

Så går det till i omhändertagande av barn

24 aug 2019

Då och då får man läsa om olika barn som har varit med om olika hemska saker. Flest stora rubriker blir det om olika abrn som har blivit vanvårdade av dem som ska sköta om detm – deras egna föräldrar. Vi har förfasats över de öden som stackars Bobby, eller fallet med Louise och vi var många som förfasades över stackars Yara som bara blev 8 år gammal. Det var inte hennes riktiga föräldrar som tog hand om henne, utan flickans släktingar. "Kvinnans slag mot Yaras huvud, ben, fötter, armar, händer och bål har lett till flickans död", skrev domstolen i december 2015. Kvinnan som mördat flickan dömdes senare till livstids fängelse, medan hennes man som inte hade skyddat flickan dömes till 6 års fängelse.

Alla i socialen borde kunna prata med barn

Det är dessa rubiker i kvällstidningarna som får oss att rysa av obehag. Sedan glömmer vi bort dessa olika fall av vanvård av barn. Däremot är det nästan sällan och för det mesta aldrig som vi får höra om när det omvända händer; att socialtjänsten har tvångsomhändertagit ett barn trots att barent har föräldrar som inte alls vanvårdar sitt barn alls. Det är svårt att avgöra dessa fall, eftersom socialtjänsterna i de olika kommunerna inte på riktigt utreder barn som misstänks fara illa. Det finns tyvärr stora brister i socialtjänsternas arbeten. Bland annat det som brister är utredningar just om barn som någon har slagit larm om att barnen far illa. Det viktigaste en socialtjänst borde göra är att alltid se till att få träffa barnet som det rör. De bör träffa barnet och om socialtjänsten tycker det är svårt att träffa barn och på rätt sätt kunna prata med barnet, bör socialtjänsten alltid ta hjälp av dem som är experter på att tala med barn; barnpsykologer, som ju är utbildade just för att kunna prata med barn. Hur svårt kan det vara?

Socialtjänsten borde reformeras från grunden

Hela socialtjänsten borde reformeras och de borde lära sig andra sätt att utreda och göra riskbedömningar. Det borde finnas kriterier som man kan mäta om ett barn riskerar att fara illa. Ungefär som när man bedömer risk för brottsåterfall. Socialtjänsterna ute i landet bore ta till hjälp forskare som är de som vet och kan socialtjänstens arbete. De borde sluta se på forskarna med skepsis och distans och i stället ta hjälp av dem som vet hur man bör göra bäst i stället för att göra tvärtom. Och barnen borde alla få en egen advokat som tog parti för barnen och skyddade dem mot både vanvård, och mot socialtjänstens felaktiga handhavanden. Läs mer om detta på: https://www.lvuadvokat.se.

Att sälja sitt företag

2 aug 2019

Börjar det bli dags att göra något nytt eller har livet förändrat sig så att du funderar på att avsluta ditt företag och påbörja en annan bana?

Många olika skäl till försäljning

Det finns många olika skäl till varför man kan vilja sälja företag. Ett kan vara att konkurrensen är väldigt hård och man känner att man inte längre orkar kämpa i motvind. Det behöver dock inte betyda att man behöver försätta sin firma i konkurs. Det kan finnas ett stort värde i tillgångar som varulager eller för all del en god kundbas som en konkurrent kan vara intresserad av. Då är det mycket bättre att få sitt företag värderat och att försöka sälja det istället. 

Samma sak gäller om du känner att du helt enkelt har tröttnat på den verksamhet som du driver nu. Om ditt företag går hyfsat bra så bör det finnas intresse från någon annan som kan tänka sig att köpa din verksamhet om du själv inte vill driva den vidare.

Vilka regler rör mig?

Den som funderar på att sälja sitt företag bör först informera sig om ifall det finns några särskilda bestämmelser i just den branschen. Bland annat så kan vissa verksamheter styras av regler gällande konkurrens och man kan behöva se över om vissa tillstånd behöver förnyas med mera.

Sälja allt eller bara en del av företaget?

Vissa som väljer att sälja sitt företag behåller en vissa andel för att fortsatt kunna dra nytta av verksamheten även efter försäljningen. Ta som exempel någon som äger en firma och säljer hälften av sina andelar för att få in kapital att investera i något annat, men samtidigt äger en andel av firman och fortsätter att jobba inom företaget.

Oavsett vilken form av avyttring av företaget du funderar över bör du ta professionell hjälp med att värdera verksamheten så att du verkligen får skäligt betalt för dina tillgångar.

Beställ hem libanesisk catering!

30 jul 2019

Ska du ha fest? Under sommaren brukar det vara så mycket lättare att ställa till med fest. Ska någon när och kär fylla år? Har man något jubileum som är värt att fira? Libanesisk catering passar i alla sammanhang som det är fest. Libanesisk mat innebär att man äter många mindre rätter. Det är det som gör maten så festlig. Hoummos är en röra på kikärter som de flesta redan säkert har smakat, men libanesisk catering är så mycket mer än hoummos. Till den hör till exempel Baba Ganoush, som är olika grönsaker tillsammans med den nyttiga bladpersiljan. Men man kan äta stark mat också om man beställer hem en libanesisk catering.

1. Börja med att duka bordet

När du ska ha fest, är det dukade bordet en del av festen. Se till så att bordet är vackert dukat antingen med linnedukar och linneservetter. Vill man inte ha det, går det lika bra med pappersservetter. Duka bordet även med vackra blommor, och vackert porslin. Till maten hör också att dricka goda drycker, så ta fram de fina glasen som du använder till fest.

2. Småstäda där hemma

Innan gästerna anländer är det bra om du hinner städa undan skorna som ofta ligger i vägen i hallen, och kläder som ligger spridda lite här och där. Plocka undan disk på diskbänken och sådant som ligger spridda lite här och där. Man måste inte grovstäda inför en fest. Det är nästan lika bra att spara städningen till efter festen, men det är bra om det inte ligger framme saker som stör festen. Badrummet och köket är det viktigaste att de är rena när man bjuder hem gäster.

3. Klä om till festen

Sedan är det dags att själv klä om så att du är färdigklädd när gästerna dyker upp. Det är alltid en och annan som är tidigt ute, så se till att du är klädd när de kommer. Var beredd med vaser då många kommer med blommor till festen. Det är verkligen en svensk sed att alltid ha med sig blommor till en fest.

4. Ta emot gästerna

Nu borde du vara beredd för att gästerna kommer. Bordet är dukat, sakerna bortplockade och du själv ser fantastisk ut. Se till så att dryckerna är väl kylda. Det är godast, gäller såväl vinerna som öl eller bubblet. Och har du kommit iihåg att göra beställningen av maten? Läs mer här om hur du kan beställa hem din libanesiska catering.

När du behöver låssmed i Bromma

29 jul 2019

Har du eller bekanta som varit med om att glömma nyckeln hemma? Är det ingen hemma, när du ska in, hjälper ingenting annat än att tillkalla en låssmed. En sådan bryter sig som tur är, inte in, utan använder avancerade redskap, går in genom en öppning oftast genom ett brevinkast, eller någon annanstans och får upp dörren utan nyckel. Sedan får man ett nytt lås med ny nyckel, som man helst inte ska tappa igen. Sedan är det bara att betala flera tusenlappar för både uppdyrkning av låset och det nya. Känns det onödigt? Det finns sätt att slippa detta.

Vad man kan göra

Så vad kan man göra för att slippa tappa bort nyckeln, eller ännu bättre slippa komma ihåg den. Antingen hänger man en nyckel kring halsen som man tar på sig, som ett extra halsband kring nacken. Många lärare går med egna nycklar i sina skolor. Så gott som de allra flesta klassrum är låste i dagens skolor, åtminstone i Stockholm. Det är därför inte alls ovanligt att lärarna går med stora nyckelkedjor kring halsen för att kunna komma in i klassrummen och släppa in eleverna innan lektionens början. På liknande sätt kan man själv gå med sin egen hemnyckel kring halsen för att inte tappa bort den eller glömma den hemma.

Elektroniska lås kan vara lösningen

Vill man däremot inte det kan man skaffa sig ett elektroniskt lås, med kod, istället för en nyckel som enkelt låser upp dörren åt en där hemma. På det sättet riskerar man inte fler gånger att tappa bort, eller glömma nyckeln hemma. Vill man inte ha en kod, kan man ha en plastbricka, men då har man exakt samma problem som med en nyckel – att kortet tappas bort, eller i värsta fall, stjäls och man känner sig oskyddad i hemmet efter det. Då är fingeravtryck på dörren mycket bättre och säkrare sätt att kunna låsa upp dörren för alla dem som bor i bostaden. Men fingeravtryck kan vara osäkra, om det mot förmodan skulle uppstå ett problem och man har behov av att grannen eller någon vän ska in. Då kan de plötsligt inte komma in med sina fingeravtryck.

Anlita låssmed i Bromma

För alla dessa eventualiteters skull kan man anlita en låssmed i Bromma som kommer och antingen dyrkar upp låset, det är bra att ha någon som arbetar nära bostaden i Bromma. Behöver man installera ett nytt och elektroniskt låssystem, kan man googla "låssmed Bromma" eller byta ut "Bromma" mot den ort där man bor. Lycka till!

Snyggast med stensättning i trädgårdar

22 jul 2019

Det snyggaste som finns är väl ändå stensättningar i trädgårdar, eller kanske inte bara i trädgårdar utan framför allt i uppfarten eller kring tomten invid huset eller invid garaget. Många väljer att asfaltera invid uppfarten till sitt garage, men stensättning är det absolut i särklass snygaste som man kan göra för utseendet på tomten. Så om du är intresserad av hur du får tagi duktiga stensättare i Stockholm är det bäst att läsa vidare här.

Därför är stensättning snyggast

En stensättning är bland det snyggare alternativet när man ksa bygga en uppfart till sitt garage. Stenarger ett bra mycket mer levande intryck än asfalt. Asfalten skiftar inte i färg, såsom olika stenar gör. Väljer man till exempel marksten till sin stensättning får man olika färger på stenarna och man får en ljus sten som skiftar från allt från kritvitt till beige, till grått i lite olika nyanser. Väljer man skiffer får man grå sten i olika nyanser. Asfalten är svart, hur man än gör den. På så sätt är den väldigt slät, men tråkig att titta på. Med en stensättning kan du variera utseendet. Antingen kan man lägga stenarna i rader, eller i rutor, i fiskbensmönster, eller hur man nu önskar själv att markstenen ska läggas. Variationerna är oändliga.

Stensättningen kan man dela av trädgården

Nu finns det ju fler alternativ till stensättning än bara på uppfarten. Man kan ju dela av i trädgården med stensättningen. Vill man bygga avdelningar i trädgården kan man det. Vill man bygga gångar, stigar, terasser, eller rabatter kan man göra det med en stensättning. Det är lite svårt att åstadkomma det med asfalt, dessutom blir det inte lika snyggt heller. Med en stensättning får du ett utomhusgolv, som du kan möblera så att du får större ytor att röra did på, men utomhus.

Göra det själv? Anlita proffsiga stenläggare!

Är man noggrann och praktiskt lagd kan man ganska säkert lägga stensättningen själv. Det krävs tålamod och bra redskap om du ska lägga markstenen själv. Du bör gräva ut, lägga markduk, sand, grus och makadam som underlag innan du lägger markstenen. Sedan bör du packa stenarna så pass hårt så att de ligger alldeles sida vid sida så att inte tjälen eller markens rörelser får stenarna att flytta på sig. Det bästa är däremot att anlita en stenläggare, till exempel i Stockholm för jobbet. Här kan du läsa mer om duktiga och proffsiga stensättare i Stockholm: stensättarestockholm.se.

Fler chefer borde gå en kurs i ledarutveckling

5 jul 2019

Det finns väldigt många chefer idag, betydligt fler än för bara några decennier sedan. Det beror förstås på att företag generellt är större och har en mer komplex struktur idag än tidigare. Under VD:n sitter i ett större företag oftast ett flertal regionchefer, som i sin tur har en rad mellanchefer under sig och så vidare.

Vill man vara lite krass kan man nog med fog påstå att det finns fler chefer än det finns chefsämnen. Vad vi menar med det är att alla inte har en naturlig fallenhet för chefskapet. Visst kan man vara duktig på det administrativa, och man kan vara auktoritär och envis, men dessa egenskaper gör en inte automatiskt till en bra ledare.

Tydlighet och välvilja gör en bra chef

För det är just bra ledare som behövs på chefsposter, människor som har förmågan att entusiasmera och leda processer i en bra riktning samtidigt som hen får sina medarbetare att känna att de är delaktiga och fyller en viktig uppgift. En bra ledare agerar både utifrån företagets uppställda mål och utifrån sina medarbetares bästa. Genom att vara tydlig och vilja väl vinner man respekt och får sina medarbetare med på tåget.

Vissa föds med de här egenskaperna, och vet intuitivt hur de ska utveckla dem i samspel med sina arbetsgrupper och i de företag de jobbar för. Vissa har ingen aning om hur de ska förhålla sig till ledarskapet och försöker vinna sin grupps respekt utan framgång. Lösningen blir i stället att använda sin auktoritet och sin chefsposition till att blint driva på processer utan gruppens förtroende, en strategi som inte är hållbar i längden. Många chefer blir illa omtyckta eftersom de upplevs som buffliga och som att de bara agerar för egen vinning.

Att lära sig bra ledarskap

Det går att lära sig att bli en bättre ledare. En kurs i ledarutveckling syftar till att gå på djupet med ledarskapet och hur det kan hanteras. För många chefer, vare sig de redan är bra ledare eller inte, blir en kurs i ledarutveckling ett sätt att få syn på sitt eget ledarskap, vad det har för styrkor och svagheter, och framför allt hur man kan jobba med sig själv och sitt förhållande till arbetsprocessen och medarbetarna.

Ledarutveckling är inte bara för chefer

En kurs i ledarutveckling är inte bara till för chefer. Det finns många positioner, både i arbetslivet och utanför, där goda ledaregenskaper är viktiga. Så fort en grupp människor ska driva ett projekt tillsammans behövs någon som kan ta ansvar för processen och för hur samarbetet ska fungera på bästa sätt.

En bra ledare tar på sig rollen som ledare på ett sätt som hen är övertygad om är det bästa för gruppen och för det tänkta målet, medan en sämre ledare kanske tar på sig ledarskapet för att hen tycker om att bestämma och få sin vilja igenom till varje pris. På en kurs i ledarutveckling kan kan få syn på hur man själv ställer sig till ledarskapet, vilka som är ens bevekelsegrunder och hur man kan påverka dem.

På denna sajt kan du läsa mer om ledarutveckling.

← Äldre inlägg