Värt att veta om heta arbeten

Vad är det egentligen som avses när man pratar om heta arbeten? Det kan vara flera olika saker, men den generella definitionen är enkel och glasklar: det handlar om arbete som medför uppvärmning och gnistbildning. Svetsning, skärning, lödning, takläggning och bearbetning med olika typer av moderna och snabbgående verktyg är några av de vanligaste orsakerna.

Dessa typer av arbeten är klart vanligast vid olika typer av monterings- och anläggningsarbeten vid exempelvis industrianläggning och andra fastigheter. Byggbranschen och verkstadsindustrin är områden där det är vanligt med heta arbeten. Det är alltså där som risken för brand är som störst och kunskaper om heta arbeten är som viktigast.

En vanlig orsak till brand

Statistik över skador orsakade av brand visar att just heta arbeten genomgående är en av de vanligaste orsakerna till dessa problem. Stora kostnader, både för försäkringar, reparationer och ombyggnader tillkommer, liksom givetvis det mänskliga lidande som brandolyckor kan orsaka. Höga sjukvårdskostnader är en annan stor anledning att undvika brandskador i så hög utsträckning som möjligt.

Det har dock skett dramatiska förbättringar på senare år, säkerheten har förbättrats och antalet olyckor har minskat. Detta hör i hög utsträckning ihop med de tuffare regler som infördes i försäkringsbranschen på 90-talet. Antalet brandtillbud i samband med industriarbeten och andra byggarbeten har sedan dess minskat, både om man ser till det totala antalet olyckor och de kostnader som dessa medför.

Nya regler ledde till färre incidenter

Just detta är faktiskt specifikt för skador som är orsakade av heta arbeten. När det handlar om andra typer av skador har man inte kunnat påvisa några minskningar av antalet skador på grund av ändringar i regelverket. Ett korrekt utfört arbete är det enda som på ett vetenskapligt säkerställt sätt kan sägas minska antalet olyckor när det handlar om heta arbeten. Grundläggande kunskaper om vilka skaderisker som förekommer och vilka förebyggande åtgärder som behövs är de stora stegen mot en säkrare arbetsmiljö man kan ta. Större brandsäkerhet och färre olyckor gör att det garanterat är värt att genomgå en kvalitetsstämplad utbildning i heta arbeten.

För att på ett så bra sätt som möjligt vara skyddad mot bränder och annan överhettning så är det viktigt att man planerar arbetet på ett exakt och genomtänkt vis. Följ de säkerhetsregler som finns inom Skandinavien så är det en bra bit på väg och minskar risken för brand på ett märkbart sätt.

22 Sep 2017