Varför bergspräckning?

Det kanske låter som att bergsprängning är att föredra i de flesta fall, framför bergspräckning. Bergsprängning bör gå fortare och helt enkelt göra jobbet bättre – men så är inte alltid fallet. Det finns många situationer där det helt enkelt inte går, eller är förenat med stora risker, att spränga. Ett exempel på det är berg som ska tas bort i mycket tät bebyggelse (centrala Stockholm eller Göteborg till exempel). I sådana lägen är det bättre att spräcka i Stockholm

Mer kostnadseffektivt (i vissa projekt)

Det här är givetvis beroende på projektet, men i en del fall är bergspräckning betydligt mer kostnadseffektivt än sprängning. Åtminstone när det är lite mindre arbeten i centrala miljöer i till exempel Stockholm eller Göteborg. Anledningen är främst att inga tidskrävande (och dyra) besiktningar krävs av fastigheter och tomter i arbetsområdets omgivning. Men det finns givetvis fall där sprängning sammantaget kan vara mycket mer kostnadseffektivt – det beror helt enkelt på vilket arbetet är. 

Miljövänligt

Att spräcka är betydligt mer miljövänligt än att spränga. Inte bara i vad som krävs i rena resurser, utan kanske främst eftersom det inte bildas små mängder damm. För den som vill ta särskild hänsyn till klimatet och planeten kan det vara bättre att välja bergspräckning istället för bergsprängning. 

Skonsamt mot omgivningen

Den som någon gång har bott i närheten av bergsprängning kan säkerligen skriva under på att en sprängning känns. Det inte bara skakar i golvet, utan porslin, glas och vasen på soffbordet kan nästan trilla ner på golvet om bostaden befinner sig tillräckligt nära sprängningen. 

De här problemen har inte grannar till en bergspräckning. Det är betydligt mer skonsamt mot omgivningen eftersom det inte orsakar några vibrationer. Att omgivningen inte påverkas särskilt mycket av projektet leder också till en lägre tröskel för att faktiskt sätta igång med det. Som nämnt lite högre upp krävs noggranna besiktningar av mark och fastigheter i närheten av sprängningen. Samma hårda krav finns det inte vid bergspräckning. Det här passar alltså ofta bättre i centrala och tätbebyggda miljöer, till exempel Stockholm. 

Kan utföras på fler ställen

I vissa fall fungerar helt enkelt inte bergsprängning. Det kan till exempel vara i känsliga miljöer (till exempel centrala Stockholm, som nämnt ovan, även om det givetvis sker sprängarbeten i Stockholm också) eller i trånga utrymmen. Här kan man istället satsa på bergspräckning, som får anses vara mer flexibelt, om än mindre kraftfullt. Vid riktigt stora arbeten är det därför ibland inte tillräckligt. 

12 Apr 2018