Vårdnadsvist - vad händer med barnen efter en skilsmässa?

När ett barn föds är ofta alla lyckliga. Det är ofta en självklarhet att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad. Dock kan det bli en vårdnadstvist om föräldrarna plötsligt hamnar i skilsmässa.

När en ogift kvinna föder barn är det automatiskt modern som får vårdnaden om barnet. Då kan mamman och pappan ansöka om att få gemensam vårdnad. Om kvinnan däremot är gift får mamman och pappan gemensam vårdnad om barnet. I Sverige anses det vara bäst för barnet med gemensam vårdnad. Att vara ett barns vårdnadshavare innebär att man som förälder har ansvar för att barnet har tillgång till allt materiellt som den behöver. Det innebär också att barnet får all den psykiska omvårdnad det behöver. Vårdnadstvist - när familjen splittras

Det är oftast först när det uppstår problem i familjen som det uppstår frågetecken kring vem som ska ha vårdnaden om barnet, eller barnen. Vid en separation kan föräldrarna själva komma överens om vem eller vilka som ska vara barnets vårdnadshavare. Denna lösning är givetvis den allra bästa. Om det inte är möjligt för att separationen är allt för infekterad, är det möjligt att av kommunen få hjälp att diskutera vårdnadsfrågor. När det inte ens går att komma överens med kommunens hjälp, är sista anhalten att lösa vårdnadstvisten i domstol.

Så går en vårdnadstvist i domstolen till

Först av allt måste den ena föräldern ansöka om stämning i domstol. Detta behövs dock inte om det redan finns ett mål om skilsmässa i tingsrätten, då kan vårdnadstvisten ingå där. Eftersom tingsrätten vill det som är bäst för barnet, kan tingsrätten be kommunens familjerätt att ha samtal med familjen och försöka lösa tvisten. Tingsrätten kan också be socialnämnden och familjerätten om att ha samtal med föräldrarna för att försöka se vad som verkar vara bäst för barnet eller barnen. Så snart som möjligt brukar tingsrätten kalla föräldrarna till en muntlig förberedelse. Det är ett möte där föräldrarna får berätta för domaren vad de tycker är bäst för barnet, och varför.

Om föräldrarna inte kommer överens trots möten med familjerätt, socialnämnden och domaren i tingsrätten kommer det bli en huvudförhandling där föräldrarna och eventuella vittnen får närvara. Efter detta beslutar rätten vad beslutet blir. En vårdnadstvist som går till domstol är en lång och krokig väg att vandra. Därför kan det vara en bra idé att ta hjälp från en juridiskt bildad person. Det blir någon att hålla i handen

20 Aug 2021