Våga vissla!

Vilken tur det är att det finns de som vågar stå upp. Stå upp för det som är rätt. Att de vågar höja rösten när orättvisor pågår. De blåser i visselpipan och varnar för alla andras skull.

Dessa människor som vågar säga till när oegentligheter pågår – när andra inte vågar – brukar kallas för visselblåsare. Ofta hör man det engelska uttrycket whistleblowing också. Oegentligheterna pågår ofta på deras eget arbete.

Genom historien har allt möjligt avslöjats av visselblåsare. Några exempel är korruption, miljöbrott och vapensmuggling. Militära mord på civila och staters åsiktsregistrering och avlyssning av befolkningen. Även brister inom sjukvård och omsorg har avslöjats. Ofta har visselblåsaren fått kraftiga repressalier eller blivit avskedad. Även åtal om spionage och förtal har förekommit. Detta gör att många inte vågar höja rösten när det faktiskt skulle behövas.

Kända visselblåsare

Några av de allra mest kända visselblåsarna är kanske Edward Snowden och Chelsea Manning. Snowden var en tidigare CIA-anställd. Han avslöjade amerikanska topphemliga övervakningar med signalspaning och hackerattacker världen över. Manning var en amerikansk soldat som läckte sekretessbelagd information till Wikileaks. Informationen gällde militära anfall i både Irak och Afghanistan.

Några kända svenska visselblåsare är läkarna som röjde Macchiarini-skandalen och avslöjandet av IB-affären. Sarah Wägnert är en annan. Hon rapporterade om missförhållanden och vanvård av äldre på ett vårdhem. Det som uppdagades då gav senare namn åt en paragraf i socialtjänstlagen, nämligen Lex Sarah.

När man behöver blåsa i visslan

När oegentligheterna pågår på ens eget arbete kan man känna sig kluven till att vara en visselblåsare. Vågar jag? kanske man tänker och är rädd för repressalier. Man har ju fått lära sig att man ska vara lojal på sitt jobb och mot sin arbetsgivare. Blåser man i visslan är man ju inte det längre, eller? Lojaliteten kan ju också riktas mot ens kollegor. Vill man att de ska fortsätta utsättas för felaktigheter?

Vill man få hjälp med whistleblowing finns det faktiskt företag som jobbar med detta. De kan ta hand om hela processen och se till så att anmälaren – visselblåsaren – får vara anonym. De kan även hjälpa till med att få bukt med oegentligheterna på ett tidigt stadium. Ledningen får chans att rätta till felen innan det går för långt. Så känner man att man behöver blåsa i visslan kan man ha ett gott stöd av ett sådant företag. De hjälper en att våga och sköter sedan resten.

10 Oct 2020