Vad vet du om narkotikabrott?

Vet du vad straffet är för narkotikabrott? Eller att det finns en typ av advokat specialiserad på narkotikabrott? Låt oss lära oss mer om narkotikabrott!

Få människor går och funderar på vad som gäller kring narkotikabrott. Om man inte själv riskerar att straffas eller begå denna typ av brott är det gissningsvis inget man går och klurar över. Detta till trots kan det vara nog så intressant att sätta sig in i vad narkotikabrott verkligen är och vad som händer med den som begår denna typ av brott.

För en advokat specialiserad på narkotikabrott är lagarna kring detta brott troligen glasklara. Så är det inte för allmänheten. Många vet knappt vad som klassas som narkotikabrott, ännu mindre vilken typ av straff som kan bli aktuellt för den som begått brottet.

Så vanliga är narkotikabrott

Narkotikabrott är ett av de vanligaste brotten som begås i Sverige. Försvarsadvokater är vana att försvara den som blivit åtalad för narkotikabrott och med en bra advokat kan domen ofta bli lindrigare för den åtalade. Att nyttja en erfaren försvarsadvokat är dock inte en garanti för att slippa straff. Det enklaste sättet att inte bli straffad är att låta bli att begå brott.

Narkotikabrott kan ge allt från böter till flera års fängelse. Allt har att göra med hur grovt brottet är och vad som kan bevisas. Det är också skillnad mellan att nyttja narkotika och att till exempel smuggla eller sälja vidare narkotika. Graden av brottet bestämmer graden på straffet.

21 Jan 2023