Utbilda dig till ett yrke som behövs

De flesta studenter ställs inför ett vägskäl så fort de hängt upp studentmössan på hyllan – nämligen vad det ska jobba med i framtiden. Det är ytterst få som redan bestämt sig för vilken bransch de ska söka sig och direkt också kan påbörja utbildning till detta. De allra flesta behöver tid att tänka och fundera över sin framtid – något som är bra då man genom detta verkligen känt sig för och kanske provat några andra yrken innan man söker sig vidare till en högskola. Det man ska väga in i ekvationen är att se över vilka yrken som har en framtid – det vill säga, vilka kommer det att finnas ett behov av även i framtiden? 

Inget är säkert om framtiden 

Här kan man direkt säga att detta är svårt att sia om och ingen riktigt vet vad framtiden har i sin linda – däremot kan man göra prognoser över en kortare period om kanske tio år och därmed skaffa sig en bra bild över vad som behövs. En annan detalj är att man även väger in hur det ser ut gällande pensioner och med detta menar vi att man kollar hur yrkesgruppen i fråga har många äldre personer som närmar sig pensionsåldern samtidigt som det inte fylls på tillräckligt snabbt underifrån. Ett sådant yrke är exempelvis lärare där det verkligen finns – och kommer att finnas – ett stort behov. I läraryrket så finns det nämligen en väldigt stor del att människor som närmar sig 65 år och det finns således goda möjligheter till full sysselsättning direkt vid avslutade studier. 

Hitta ditt drömyrke

Här ska man dock tillägga att alla människor inte har den akademiska ådran pumpande i kroppen utan är mer lagda åt det tekniska hållet och för dessa finns det även några yrken där det syns samma tendenser som inom läraryrket. Exempel på några av dessa är snickare, plåtslagare och plattsättare och framförallt de två sistnämnda har nästan ett akut behov just nu. 

Stor efterfrågan efter plattsättare

Tar man en plattsättare som exempel så har en sådan i dagsläget mer jobb än någonsin, något som kan härledas till den pågående trenden gällande renoveringar i Sverige. Det här ska ställas mot att de flesta nuvarande plattsättare närmar sig pensionen samtidigt som det varit ett relativ negligerat yrke under en lång tid – något som medför att man kan gå ut i jobb direkt. För att bli plattsättare eller plåtslagare krävs dessutom inte fullt lika stora akademiska kunskaper utan där gäller mycket praktiska övningar som blandas med viss teori. Att börja som lärling som exempelvis plattsättare är således en god idé för den skoltrötte personen som har är lagd åt det mer praktiska hållet. 

Varför inte bli plattsättare?

Det finns goda möjligheter för studenter och det gäller egentligen bara att bestämma sig för vad man verkligen vill bli. Att ta sig tid innan man bestämmer sig är faktiskt ingen dum idé – bara man ser till att jobba under tiden, att börja med att gå arbetslös kan leda till att man hamnar alltför långt utanför samhället. Läs mer om plattsättare och om att jobba i Stockholm här.

24 Apr 2018