Ta inte bort Arbetsförmedlingen

Tar man bort Arbetsförmedling tar man ju bort ett viktigt stöd till arbetslösa. Man undrar ju hur politikerna har tänkt sig att de som är arbetslösa ska få hjälp och stöd under den tid som kanske är svårast för dem. Och det är ju politikerna som har makten när det kommer till arbetsmarknaden. Så hur ska de ha det?

Med Decemberöverenskommelsen verkar det som att politikerna tycker att det är upp till den privata marknaden att ta över det som tidigare var statliga Arbetsförmedlingarnas roller. Mer och mer har det ju tyvärr blivit så att Arbetsförmedlingarna inte förmedlar jobb längre. De har alltmer blivit som en slags myndighet som liknande andra myndigheter enbart lägger krav på den enskilda människan att fixa sina egna jobb.

Vad en arbetslös människa behöver

En människa som har blivit arbetslös, har fått ett negativt besked. Det kan för den enskilda vara en chock att bli av med sitt arbete. Vad ska hon, eller han, nu leva av? För den enskilda personen är det mycket viktigt att inte stanna kvar i den chocken utan att komma över den och komma ur den och bli handlingskraftig. Men för den som inte är så stark mentalt, är det inte så lätt att vara handlingskraftig och börja söka nytt jobb. Och när de söker jobb och får en massa avslag, ja, då kan de blir riktigt deppiga. Då behöver de få stöd och hjälp för att inte gå hemma och deppa ihop och ge upp i sitt jobbsökande. Det är då man behöver en couch, eller en Arbetsförmedling som ger stöd och hjälp.

Vad en Arbetsförmedling borde göra

I den bästa av världar skulle en Arbetsförmedling se till så att den som är arbetslös blev matchad mot det företag som behöver en person som jobbar för företaget. Det är ju så en arbetsförmedling är tänkt att vara. Dessvärre är det en utopi. Då och då kanske det händer att någon arbetslös faktiskt matchas mot en ledig tjänst och får ett nytt arbete och då är det ju solsken och jubel. Men i verkligheten händer detta alldeles för sällan. I verkligheten ställs den som är arbetslös sist i kön av alla dem som söker ett arbete, i många fall över 200 sökande på endast en enda tjänst. Och arbetsgivarna vill helst anställa någon som redan har ett arbete, vilket ju är alldeles förkastligt. De är ju den som är utan arbete som behöver det mest, men så fungerar det.

28 Dec 2019