Ta bort mörkertalet när det gäller våldtäkt i Göteborg

Att det sker olika fall av våldtäkt i Göteborg, det vet många om. Tyvärr är det ett stort mörkertal av brottsoffer som inte vågar anmäla vad de varit med om.

Frozen fright är något som är ganska vanligt att det händer vid exempelvis en våldtäkt. Det innebär att kroppen blir passiv och att man känner att man inte klarar av att göra något motstånd. En våldtäkt behöver inte nödvändigtvis vara något som sker utomhus i ett mörkt buskage.

En våldtäkt kan ske i hemmet om man bor med någon som begår övergrepp. Att bli utsatt för en våldtäkt i Göteborg är ett vidrigt brott att vara med om. Någon som begår ett övergrepp på en person som inte vill. Därför ska man alltid anmäla sådant till Polisen. Det är bra att få allting dokumenterat på olika sätt.

Att anmäla en våldtäkt i Göteborg

Det kan vara fotograferade blåmärken, DNA-prover med mera som kommer vara bevis i en kommande rättegång. Hamnar det i en rättegång är det även bra att ha kontakt med juridisk expertis som exempelvis en duktig advokat. Man kan också behöva terapi hos en kurator eller psykolog efteråt för att kunna läka även mentalt.

Tyvärr är det ett större mörkertal än man tror när det gäller våldtäkter. Det har man börjat uppmärksamma mer och mer, och därför uppmana utsatta att verkligen anmäla varje enskild våldtäkt. Man ska inte behöva vara otrygg varken som kvinna eller man. Alla våldtäkter bör och skall anmälas.

7 Jan 2023