Svetsning – hälsorisker och åtgärder

Brandrisk, svetsrök, exsvetsningplosioner och farliga ämnen. Svetsare är en av de yrkesgrupper som utsätts för stora hälsorisker i arbetet och drabbas mer än andra av arbetsskador. Vid svetsning är det extremt viktigt att vidta säkerhetsåtgärder för att undvika sjukdomar och skador som yrket annars kan medföra.

Luftvägsbesvär kan leda till kroniska sjukdomar

Att arbeta med metaller, vilket svetsning till stor del innebär, medför en stor risk att andas in farliga ämnen och partiklar om man inte skyddar sig på rätt sätt. Oavsett vilken typ av svetsning man utför så uppstår svetsrök, och inandning av farliga ämnen kan leda till olika luftrörsbesvär. På lång sikt kan det leda till att man utvecklar farliga sjukdomar så som lungcancer och hjärt- och kärlsjukdom. Svetsare löper även större risk att drabbas av kroniska astmabesvär och andningssvårigheter.

För att skydda sig från att andas in dessa ämnen bör man alltid använda sig av ett svetsvisir. Det man kanske inte tänker på är att dessa kan medföra hälsoproblem om inte visiret är utrustat med borttransport av den egna utandningsluften. Att andas in en stor mängd av sin egen utandningsluft, koldioxid, kan leda till huvudvärk, trötthet och andfåddhet. Det är därför viktigt att ta en paus i arbetet då och då, för att lyfta på visiret och förse hjärnan och blodet med frisk luft.

Hud- och ögonskador

Ljusbågen som uppstår vid svetsning har ett mycket intensivare ljus än solen.

Vid svetsning uppstår även gnistor som kan ge allvarliga skador på hud och ögon, vilket är vanligt förekommande skador för den som utövar yrket. Brännskador på huden läker oftast av sig själva men ögonen är känsligare och om man har otur kan man få kroniska och väldigt smärtsamma ögonbesvär.

Bara av att titta på ljusbågen kan ögat drabbas av en irriterande inflammation. Detta kallas för svetsblänk men är en relativt lindrig åkomma jämfört med andra sjukdomar som kan utvecklas på lång sikt för den som inte skyddar sina ögon. 

I värsta fall kan ljusbågen orsaka gråstarr och till och med så pass allvarliga skador att det på lång sikt leder till cancer och blindhet.

Det är av största vikt att ha flamsäkra kläder, skor och handskar som skyddar huden när man utför en svetsning. Och precis lika viktigt som det är att alltid skydda luftvägarna med ett visir är det att skydda ögonen. Ett riktigt bra svetsvisir ser till att den egna utandningsluften transporteras bort och har en bländande effekt för maximalt skydd för ögonen.

Obekväma arbetsställningar, buller och vibrationer är också sådant som en svetsare utsätts för i yrket. Arbetsmiljön är kanske extra viktig för den som sysslar med svetsning. Oavsett svetsningens omfattning så får man aldrig slarva med säkerhetsåtgärderna efter som att de farliga ämnena lätt skapar hälsoproblem och skador. Att skydda sig från personskador är såklart prio ett men det kan också vara bra att se över arbetsmiljön och säkerheten i lokalen där arbetet utförs. Här finns mer information om svetsning. 

2 May 2019