Ständiga markarbeten i Stockholm

I Stockholm bor man inte för att man vill ha lugn och ro. Stockholm är en stad i ständig utveckling, och även om kommunen har som uttalad policy att bygga ut staden på ett ansvarsfullt sätt som värnar om boendekvalitet och natur- och rekreationsområden, så får man som Stockholmare räkna med pågående markarbeten från och till. Ungefär 70% av all markyta inom kommungränsen ägs av Stockholms stad och det är exploateringskontoret som har ansvaret för förvaltningen och exploateringen av den.

Allt ska dras i långbänk

När nya bostadsområden planeras så är det i princip alltid någon som blir sur. Överklaganden och protester hör till varje projekt, och kan i vissa fall förlänga processen med flera år. Samtidigt är det ju på många sätt bra att folk säger ifrån, eftersom det får arkitekter och stadsplanerare att verkligen tänka till ordentligt kring planeringen av ett bygge eller ett markarbete. En viss kontroll finns också inbyggd i kommunapparaten själv. Skönhetsrådet är ett exempel, som har makten att säga ifrån om ett nybygge anses förstöra stadsbilden.

Stora projekt som kräver omfattande markarbeten

Vissa projekt kräver större markarbeten än andra. Bygget av Norra Djurgårdsstaden i norr och den nya stadsdelen Årstafältet i söder är två exempel där markarbetena i det första fallet krävde åtskillig sanering och tog många år, och i det senare fallet även där förväntas hålla på i flera år innan man över huvud taget kan börja bygga hus på platsen.

Årstafältet är ett bra exempel på ett projekt som tagit över ett decennium för att få godkännande i alla instanser. Bygget av stadsdelen på den planerade landskapsparken har upprört många, men nu är det alltså igång. Eftersom bygget sker på gammal sjöbotten krävs gjutning av kalkcementpelare, sprängningar och flera andra komplicerade manövrar innan man kan börja bygga hus och anlägga gator. Stadsdelen i sin helhet beräknas inte vara färdigställd förrän tidigast 2035, då även en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan kommer att att ha dragits genom området.

Markarbeten i Stockholm

Företag som utför markarbeten i Stockholm finns det gott om, och det råder förståeligt nog ingen brist på jobb. Ett företag som utför markarbeten kan ta hand om grävning och schaktning, asfaltering, rörläggning, rivningar och mycket annat. Generellt tar man uppdrag både från kommunen, privata sektorn och även privatpersoner och en arbetsdag kan innehålla allt från att asfaltera en garageuppfart till att schakta bort sprängmassor från ett bostadsbygge.

8 Apr 2020