Solcellspaket – utnyttja solens ljus

Börjar du tycka att dina kostnader för el börjar gå i taket? Då bör du undersöka om du kan installera ett solcellspaket för produktion av egen elektricitet.

Du och din familj bor sedan ett antal år i en villa som värms upp med direktel. Det är inte bra för din ekonomi. Du har förvisso vidtagit flera åtgärder för att minska elförbrukningen. Villan har tilläggsisolerats och en luft-luftvärmepump har installerats. Visst har elförbrukningen för uppvärmning minskat, men å andra sidan har du skaffat elbil.

Förutom att förbrukningen av köpt el ska reduceras vill familjen leva klimatsmart. En yngre familjemedlem hävdar med emfas att solel har kommit för att stanna. Och solceller ger inte upphov till några växthusgaser. Du har trott att solenergi var en utopi för rättroende miljövänner, men du bestämmer dig för att lyssna.

Solcellspaket – generera spänning på taket

Du får en kortfattad lektion i hur solceller fungerar. De är beklädda med ett halvledarmaterial. Mellan cellens fram- och baksida uppstår spänning. Genom att koppla in en elkabel, kommer likström att utvecklas. Flera solceller kopplas ihop till solpaneler och via en växelriktare omvandlas likström till växelström. Den strömmen kan användas för att driva bland annat hushållsapparater och värmepump.

Du kontaktar en firma som levererar kompletta solcellspaket. Tillsammans gör ni en kalkyl över en tänkt investering och ni kan konstatera att en anläggning kommer att ha en återbetalningstid på cirka tio år. Den tekniska livslängden beräknas till cirka trettio år. Under vissa tidpunkter kommer anläggningen att ge överskottsel som dock kan säljas till det fasta elnätet.

Läs mer om ett solcellspaket på denna sida: https://ppam.se/ 

12 Feb 2023