Smärtstillande - är det bra mot hälseneinflammation?

Att man som aktiv människa drabbas av olika typer av åkommor är naturligt. Tyvärr. Kroppen tar stryk av träning; något som är paradoxal då träning till stor del handlar om att stärka kroppen och må bättre. är då lösningen att lägga sig ner på sofflocket? Nej, men däremot att hitta en bättre balans i sin träning. Felet som många gör är nämligen att man tränar för ensidigt och att man därigenom öppnar upp för olika typer av skador. Speciellt vanligt är det att löpare drabbas av olika förslitningsskador. Springer du exempelvis en mil om dagen, i samma tempo och efter samma rutt - ja, då är det också troligt att du förr eller senare kommer att känna smärta i någon kroppsdel; lämpligen i fötterna, i knäna eller i dina hälar. Skulle du istället variera och kanske springa en mil var tredje dag och under de två andra kanske styrketräna och cykla - ja, då skulle din kropp få en chans att återhämta sig och du skulle i det långa loppet må bättre.

 

Två typer av hälskador

Vi nämnde hälarna som ett problemområde och vi ska fokusera på dessa här. vanligt är nämligen att två typer av skador sker på just hälen. Antingen så får man hälsporre eller också drabbas man av en hälseneinflammation. Den senare är egentligen ingen inflammation utan det handlar snarare om ett slitage i form av små hack på hälsenan. I övrigt så har dessa också liknande symptom. Du känner exempelvis en smärta i hälen då du kliver upp på morgonen och tar dina förste steg och du kan känna smärta allteftersom dagen passerar. Går du i trappor eller står stilla länge så kan värken tillta och öka i omfattning. Skillnaden är att en hälseneinflammation ofta kan upplevas i form av att hälen i fråga knakar och knastrar

Få din hälseneinflammation bekräftad och behandlad

Bäst är - oavsett - att besöka en specialist på området för att grundligt undersöka om det handlar om en hälseneinflammation eller om hälsporre. Det finns behandling för båda och de ser ungefär likadana ut - man behandlar med laser, med tejpning, med värmemassage eller med hjälp av skanlab (en teknik där man använder sig av djupgående värme direkt på blodkärlen).

En sak som fungerar för hälseneinflammation är smärtstillande - men bara för stunden. Vi rekommenderar alltså inte att du äter en massa smärtstillande tabletter för att bli kvitt smärtan. Att sådana tar udden av smärtan kan göra att du anstränger dig mer och att du därmed riskerar att förvärra tillståndet. Professionell hjälp och upprepade behandlingar i kombination med - väldigt viktigt - vila är det som hjälper.

Viktigt att variera träningen

För att förebygga och förhindra hälseneinflammation så har vi redan nämnt varierad träning. Här ska vi även peka på skornas relevans i sammanhanget. Du bör se över att dels dina träningsskor är anpassade efter hur dina fötter ser ut och dels så bör även de skor du använder i vardagen vara fotriktiga; i synnerhet gäller detta om du börjar bli lite till åren. Komfort framför estetik, är det som i många fall gäller sett till skorna.

16 Oct 2017