Ska ett städföretag satsa på stora kunder?

Alla företag står någon gång inför frågan om de ska försöka satsa på att jobba med ett fåtal stora kunder eller med många små. En del kanske får sina kunder på rekommendation och behöver då inte tänka mer på frågan än att ta in de uppdrag som kommer. Andra arbetar mycket med uppsökande försäljning och väljer då helt vilka företag de försöker börja jobba med.

Fördelar och nackdelar med båda alternativen

Det finns alltid två sidor av myntet och den ena kategorin kunder medför sina styrkor men också sina egna svagheter. I den här texten går vi igenom några av fördelarna och nackdelarna med att ha stora kunder. För att förtydliga så använder vi oss av ett exempel, en städfirma som vill jobba med stora företag.

Stora företagskunder – jaga inte för länge

För en liten städfirma så kan en stor företagskund innebära att hela eller stora delar av företagets beläggning täcks upp på en gång. Om man däremot inte är verksam i en storstad som Stockholm så kan det vara svårt att hitta de riktigt stora företagen. Risken är då att man lägger för mycket tid på att försöka få tag på den här stora kunden och därmed går med förlust på grund av för låg beläggning.

Att tappa en stor företagskund

En annan risk är att man tecknar avtal med en stor kund, anställer och bemannar för att möta efterfrågan för att sen bli uppsagd och förlora en stor del av sin beläggning. Utanför storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, finns det såklart stora företag men de är färre till antalet. Verkar du i en sådan stad så kan det vara tufft att kompensera förlusten av en stor kund med att hitta en ny liknande kund att arbeta med.

Att ha bra beläggning

För en städfirma som har en god beläggningsgrad, som exempelvis städfirmastockholm.org är balansen mellan antalet anställda, deras fakturerade tid och antalet städjobb ett ständigt vågspel. När man väl har fått ordning på alla delarna och rullar på med lönsamhet så kan det vara både dyrt och tidskrävande att bryta det. Anställda säger upp sig, kunder avslutar sina avtal och många andra saker kan ske som gör att beläggningen varierar över tid. Att då ta in en ny stor kund kan vara en risk som kostar med än det smakar.

Avtala om inkörningsfas

För att kunna växa med en stor företagskund så är det många bitar som ska på plats. Man kan behöva planera om scheman för befintlig personal, rekrytera och till och med skaffa fler företagsbilar och annan utrustning. En bra väg kan vara att avtala både om en inkörningssträcka och om en uppsägningstid så att avtalet både kan fasas in och fasas ut ifall det skulle behövas.

 

29 Sep 2018