Service och underhåll av brandskyddsutrustning

Som fastighetsägare har man vissa sbrandskyddkyldigheter att se över byggnadens brandskydd med jämna mellanrum, så som släckningsutrustning, brandtätning och brandlarm. Vissa delar kan även behöva service, och har man inte själv utbildning att klara av det på egen hand bör man anlita ett lämpligt företag som kan utföra regelbundna kontroller och årlig service på flera av produkterna.

Brandlarm

Byggnadens alla brandlarm kan man enkelt kontrollera på egen hand genom att trycka på testknappen som dom flesta larm är utrustade med. Larmen ska testas med jämna mellanrum, åtminstone en gång i månaden, så att batterier och annat är fullt fungerande. Batterierna ska bytas en gång per år, och var tionde år bör hela brandvarnare bytas ut även om dom fortfarande är i fungerande skick.

Brandtätning

Utan brandtätning kan eld sprida sig via små hål och genomföringar som finns i olika rum och det kan få förödande konsekvenser. Lika viktigt som det är att ha en korrekt brandtätning så är det även viktigt att se över den så att den är helt intakt. Speciellt om några andra åtgärder eller installationer har gjorts, som kan ha orsakat skada på tätningen. Den kan då behöva justeras eller kompletteras och det kan man göra på egen hand om man har dom rätta kunskaperna, eller utföras av en professionell brandskyddstekniker. Brandtätning.net vet mer om detta.  

Brandsläckare

Precis som med brandlarm och brandtätning är det viktigt att även underhålla och se över släckningsutrustningen som finns i byggnaden. Vad gäller underhåll av brandsläckare så finns det en standard att följa, som bland annat säger hur och när service och underhåll ska utföras. Fastighetsägaren eller den som är ansvarig för brandskydd i den aktuella byggnaden ska även genomföra en rutinmässig kontroll minst en gång varje kvartal men gärna en gång i månaden.

Kontrollen innefattar följande:

-Släckaren är placerad på avsedd plats
-Att släckaren inte är blockerad
-Instruktionen är vänd utåt
-Manometern visar rätt tryck

-Släckaren är plomberad

-Släckaren har inga synliga skador

För omladdning av en brandsläckare bör den lämnas in till lämpligt företag. Provtryckning och eventuell omladdning bör ske en gång varje år.

Brandposter

Har man en eller flera brandposter i byggnaden ska även dessa ses över med en rutinmässigkontroll som utförs med jämna mellanrum. Kontrollen innefattar ungefär samma delar som för släckaren, det vill säga att den ska vara placeras på rätt plats, inte vara blockerad, att inga yttre skador syns och så vidare. Dessutom bör en brandskyddstekniker kontrollera posterna en gång per år, då provtryckning, byte av slitna delar och annat nödvändigt underhåll genomförs.

Genom att se över brandlarm, brandtätning, släckningsutrustning och andra brandskyddsprodukter får man ett säkert skydd om olyckan skulle vara framme. Förebyggande åtgärder är av största vikt och det kan ses som en billig försäkring för den som äger en eller flera fastigheter.

5 Jun 2019