SEO (sökmotoroptimering) - så viktigt är det att synas

Hur ser din digitala närvaro ut? Syns ditt företag på nätet - och på vilket sätt gör ni det i så fall? Att etablera en närvaro online är idag en väsentlig del av ett företags verksamhet.

Där man tidigare la pengar på marknadsföring inom mer traditionella kanaler - annonsering i tidningar och reklam i tv - så är det numera mer lönsamt att lägga motsvarande summa på digital marknadsföring i allmänhet och på SEO i synnerhet. I den här texten ska vi förklara varför det är viktigt att ta steget och hur SEO kan komma att löna sig.

SEO kan beskrivas ingående och det kan beskrivas kortfattat. Vi väljer här det senare alternativet där vi förenklar genom att rada upp några förklarande punkter - enligt följande:

  • Vad är SEO? SEO betyder Search Engine Optimization och det översätts på svenska till SEO (sökmotoroptimering). Den sökmotor som används av flest - dagligen och över hela världen - är Google. SEO handlar om att optimera en sida för att den ska ranka högre på Google. Söker någon på exempelvis Padelracket i Gävle och du säljer sådana - ja, då vill du att din hemsida ska vara överst på den organiska lista som Google presenterar.
  • Google använder algoritmer. Rankingen på Google sker inte godtyckligt och som en följd av slumpens skördar. Tvärtom: Google använder sig av avancerade algoritmer som säkerställer att en sida är relevant för den sökning som skett. Dessa algoritmer ser till att arbeta för att Google hela tiden ska erbjuda sidor som man tror att kunden vill ha. Google är en tjänst som står på den sökandes sida. Börjar sökmotorn att erbjuda annan information än den som eftersöks - ja, då tappar man snart sitt lilla monopol till andra aktörer. Genom SEO kan du säkerställa att just din sida är så relevant - under vissa sökord - som möjligt. Rätt SEO klappar algoritmerna medhårs. Fel SEO eller ingen alls kommer inte att innebära synlighet på någon av de första sidorna som Google erbjuder.
  • SEO är ingen quickfix. Beroende på hur konkurrensen ser ut i branschen och inom den stad man är verksam i så kan det ta kortare eller längre tid att ranka. Tålamod är definitivt en dygd då det handlar om SEO och det går inte att stressa fram ett resultat. Här ska man tillägga att det går att manipulera en sida genom att exempelvis spamma vissa sökord och genom detta få en snabb effekt. Detta kommer, förr eller senare, att upptäckas och väl där så sjunker sidan som en sten genom rankingen. Var uppmärksam på detta. Träffar du en SEO-byrå som garanterar dig en placering på förstasidan så ska du vara försiktig. Ingen sådan garanti kan ges - och det kan innebära att de arbetar, med manipulation, fram ett resultat som uppfyller det som står i ert avtal. Det kanske inte står hur länge din sida ska ranka högt, eller hur?
  • Annonsera och skapa större närvaro. Man kan inte köpa sig till en hög placering på Google, men däremot kan man betala för annonser som syns före - och efter - den organiska listan. Google Ads är ett bra sätt att kickstarta en digital närvaro och att samtidigt som arbetet med SEO ha en kampanj där är en ytterst lyckad kombination. Google Ads innebär att du betalar för antalet klick som sker. Det är dessutom en tjänst som mäter dina resultat och som ger en möjlighet till avancerad uppföljning. Hur många besöker dig och din sida - och på vilka sökord når de dig?
24 Jul 2022