Så väljer du rätt system för videokonferens

Videokonferenser blir ett allt mer populär metod för att hålla möten, på såväl stora som små, svenska som multinationella företag. Fokus och effektivitet gynnas av denna mötesform, där alla kan medverka oavsett var man befinner sig.

Men hur ska man tänka och resonera för att hitta ett effektivt system för videokonferens som passar företaget? Är det bäst att satsa på en hyrd molntjänst eller att ha en egen företagsägd tjänst? Här följer några tips om hur man ska tänka innan man bestämmer sig för vilket system för videokonferens som gör sig bäst.

Utvecklingen får snabbt framåt

Teknikutveckling går snabbt framåt på detta område, liksom i hela teknikbranschen. Allt fler IT-utvecklare har insett den ekonomiska potentialen i videokonferenser så konkurrensen har dessutom lett till sänkta priser, i en attraktiv kombination med allt bättre användarvänlighet. I dag kan i princip vem som helst köra igång och genomföra en videokonferens. Det krävs bara grundläggande datorvana, du kommer inte att behöva störa företagets upptagna IT-killar!
Men vilken typ av system ska just ditt företag satsa på?

För att hitta rätt finns det några parametrar som kan fungera som nycklar. Beroende på vilka parametrar som väger tyngst så gör man sedan sitt val, i kombination med hur man tro att videoanvändandet kommer att se ut på företaget inom den närmaste framtiden.

Valet står mellan en så kallad online-premise-variant, där man köper in systemet och kör det via företagets egna servrar. Det andra är att köpa systemet genom en molntjänst som körs på en extern server.

Kostnad

Molntjänsten ger en lägre startkostnad då man inte behöver investera i material, servrar och annat. Kontinuerlig service och support ingår oftast i priset. On-premise är dyrare på grund av högre investeringskostnader, men ger ingen månadskostnader. Över lång tid så betalar det tillslut sig själv, uppgraderingar är den enda väsentliga extrakostnaden.

Säkerhet

Molntjänster blir allt säkrare och räcker till för de allra flesta företag. Med on-premise kan man själv anpassa säkerhetsnivån, men den blir aldrig högre än företagets generella nivå av säkerhet.

Användarvänlighet

Molnsystemet är väldigt smidigt och enkelt att bruka, i alla fall så länge man har ett väl fungerande bredband. Enkelt att koppla upp mot när man är någon annanstans än på kontoret. On-premise kan man köra även om man har en svag (eller ingen) uppkoppling. Däremot innebär denna variant betydligt större geografiska begränsningar. Man måste helt enkelt oftast vara på kontoret för att kunna vara med på videokonferensen.

15 Sep 2017