Så inreder du på ett brandsäkert sätt

Ska du bygga nytt, eller behöver du renovera din lägenhet eller villa? Varför inte passa på att ta i beräkningen de olika risker som kan finnas med huset eller lägenheten. Här tänker vi (osökt) på brandrisken som man faktiskt kan bygga bort, så gott det går, om inte helt och hållet. Det bästa är att renovera så att man minimerar risken att drabbas av bränder. Tar du kontakt med rätt hantverkare kan du få ett mer brandsäkert boende. Det finns sätt som man kan bygga på, som gör att en eventuell brand inte får fäste i ett hus. 

Isolera med brandtätt material

Man kan isolera med brandtäta material. Man kan kanske använda stål och betong som håller mot eventuella bränder, istället för att bygga med trä och tapetsera med papperstapeter. Då kan man istället tapetsera med de slags tapeter som står emot hetta och som antänds lätt. Det går att isolera vid ventiler och rökgångar med material som aluminium som inte är så lättantändande. Varför inte välja hantverkare som samtidigt har en utbildning om vilka material och sätt som man kan bygga på, som står emot bränder. Detta har mycket att göra med brandsäkerhet och kompetens inom vilka material som duger till detta.

Bygga med brandtäta material

Ju tidigare i en renoverings- eller byggprocess som hantverkarna med kunskap om dessa byggsätt, kommer in, desto bättre kan man förebygga mot eventuella bränder. Det kan ha att göra med vilka slags material som man väljer, vilka slags gipsplattor som man använder till bygget av rum, hur man väljer att bygga tak och rökgångar. Som de flesta vet, söker sig en brand alltid uppåt. Mångas tak förstörs därför av bränder, redan efter endast några minuter. Då är takets material mycket viktigt, att man bygger med brandsäkra material, som inte antänds lika lätt. Många tänker enbart på möbler, och även de felsta textilier prepareras med brandskyddande kemikalier, och det anser vi inte riktigt är bra. Då är det mycket viktigare och mer säkert att inreda med brandskyddande material.

Anlita hantverkare med brandsäkerhet som kompetens

Det är inte helt enkelt att få tag i sådana hantvekrare som samtdigt som de är duktiga på att snickra, även kan barndsäkerhet, men de finns. Googla till exempel "brandtätning Stockholm" så att du kan få tag i ett företag som kan detta område, eller så skriver du in den ort där du bor, så får du tag i någon lämplig hantverksfirma. Här kan du läsa mer: brandtätningstockholm.se.

13 Mar 2019