Så är det att arbeta med copywriting

Vet du vad en copywriter är? Har du någon gång läst något som en copywriter har skrivit? Har du till exempel läst texten på baksidan av ett mjölkpaket, en måndagsmorgon då har du säkert läst en text skriven av en copywriter. De flesta copywriter arbetar nämligen med reklamtexter av olika slag. Det är det som är en copywriters arbete; kunna kommunicera med en läsare på så sätt att man mer än gärna fortsätter läsa och läser om vilka förträffliga egenskaper en viss vara, eller företag har. Då kanske man får läsa om hur fint och livsviktigt det är att dricka en viss youghurt varje dag, eller om hur underbart och rikt på livskvalitet det är att bo i, säg Nyköping. Eller hur fina och bekväma sofforna är som säljs på Ikea. Faktum är att vi läser reklamtexter i vår vardag så gott som varje dag, utan att vi tänker på det. Vi möts av reklamtexter på bussen, i mobilen när vi öppnar en nyhetssajt, när vi tittar på någon reklamkanal på TV.

Hur är det att arbeta som copywriter på ett annat språk?

Det finns en hel del människor som är duktiga på fler språk än svenska. Det gäller personer som kanske har föräldrar från ett annat land, och som har pratat det hemma. Då har man vuxit upp och talar två språk, eller så kanske man har bott i det landet någon period i sitt liv. Då kan man arbeta på det landets språk. Ska man då arbeta som copywriter på det andra landets språk gäller det dels att man behärskar det språket, förstår nyanser, kan skriva på ett tilltalande sätt så att de som läser texten gärna vill fortsätta läsa. Dels handlar det om att förstå det landets kultur, och hur de som läser texten tänker och associerar det som de läser. Den som skriver copy-texter på ett annat språk måste behärska två saker; kommunikationen och språket.

Det är vad man gör på en översättnignsbyrå

Arbetar man på en översättningsbyrå är det just detta man arbetar med. Dels gäller det att sätta sig in i det som texten ska handla om, dels kunna översätta det på ett sådant sätt att det avspeglar den intentionen som den har, som skrev texten. Dels måste texten apellera till dem som bor i landet, så att de förstår texten just såsom författaren av texten önskar med sin text. Ibland kan det då hända att översättningen inte bör vara bokstavlig. Om man tar ett mycket kort exempel vore det inte så bra om den engelska översättningen av följande meningar: ”Hej på dig! Är du ny här? Jag känner inte igen dig.” Översattes med: ”Hello on You! Are you new here? I do not feel again You.” Alla som förstår engelska inser att detta inte alls är engelska, utan bara en bokstavlig översättning, som låter helt obegriplig. På samma sätt är det med den som arbetar som copywriter och på ett annat språk. Den personen kanske skulle skriva: ”Hello” I suppose I haven´t have the pleasure to meet You. Is this the first time to visit us?”.

Läs mer om en översättnigbyrå i Stockholm på: översättningsbyråstockholm.se.

19 May 2018