Rörmokare Uppsala - regelbundna kontroller gör skillnad

Oavsett om du är en privatperson som äger en villa i Uppsala eller en större fastighetsägare så finns en gemensam nämnare i form av underhåll. Man kan kortfattat summera detta som att den som sköter sin fastighet och upprättar en underhållsplan kommer att ge sig själv lägre kostnader och komma undan de akuta problemen. Rätt underhåll ger bättre ekonomi.

Skillnaden är att en fastighetsägare nästan alltid har en partner i detta. Man anlitar ett externt företag inom förvaltning och låter detta företag sköta underhållet samt planera för åtgärder. Du som villaägare i Uppsala får ta hand om detta själv, vilket inte behöver vara ett problem sett till vissa områden - men där andra blir lite svårare. Ett råd i detta är att du anlitar en takläggare och en rörmokare i Uppsala för hjälp med att se över två kritiska områden.

Anlita en takläggare och en rörmokare i Uppsala

Takläggaren kan du anlita årligen - och gärna efter vintern - för att inspektera ditt tak och se över skicket på detta. En rörmokare i Uppsala å sin sida kan du anlita för att inspektera de stammar som löper på insidan av din villa.

Varför är detta viktigt? Dels så handlar det om att skador på stammarna kan leda till att du drabbas av en vattenskada - vilket kommer att ta tid att åtgärda och som kommer att bära en hög kostnad. Dels så handlar det också om att du själv kommer att ha svårt att se skicket på stammarna - av naturliga skäl.

Hur ser dina stammar ut?

En professionell rörmokare i Uppsala kan använda sig av ny teknik vid en rörinspektion där man har kameror som ser över skicket. Det handlar om en snabb process som ger tydliga svar. Om det skulle visa sig att dina stammar inte håller ett bra skick så kan åtgärder vidtas innan det blir akuta skador - och höga kostnader.

Ett exempel på en sådan åtgärd handlar om en relining där man använder de befintliga stammarna som en mall och där expanderade plast sprutas in i dessa: du får nya stammar inuti de befintliga. Det viktiga dock, det är att du lägger dig i framkant. En rörmokare och en takläggare är de hantverkare du behöver anlita i den frågan.

9 Jul 2023