Replokal Stockholm - utveckla ert band

Hur kan det komma sig att vissa band blir bättre än andra? Det är naturligtvis en mångfacetterad fråga som rymmer många olika bottnar och förklaringar: vissa har mer talang, vissa jobbar hårdare, vissa band utvecklar en bättre kemi - och vissa band har också bättre förutsättningar. Det senare är intressant då den punkten kan kopplas till vikten av en replokal i Stockholm.

Att vi nämner just replokal i Stockholm är ingen slump då bristen på sådana de facto skapat en öken av intressanta band i huvudstaden. Det är ingen slump att de större rock- och popbanden i Sverige kommer från mindre städer. Här vill många peka på att dessa slår igenom som en följd av att de vill bort, att det inte finns något annat att göra och att de exempelvis har någonting inbyggt i DNA:T.

Vi skulle säga att detta är en slarvig omskrivning av det faktum att band från landet har bättre förutsättningar och kan spela - träna! - på sin musik 24/7 och att man alltid har en trygg punkt i den replokal som man kan göra detta i.

En replokal i Stockholm skapar trygghet

Vikten av en replokal i Stockholm ska inte underskattas och det är därför diskussionen om exempelvis fritidsgårdar blir så viktig. Det handlar dels om att sysselsätta ungdomar och dels också om att ge dem verktyg till att förkovra sig inom olika saker - sport, musik och så vidare. En replokal blir en slags sköld mot bus på stan och mot att hamna i dåligheter. Vi säger inte att det gör allt, men vi säger definitivt att en fritidsgård och en replokal i Stockholm kan rädda några ungdomar.

Få band har det som krävs för att slå igenom. Och, ska man då satsa på en massa replokaler när dessa ytor istället kan användas för annat i bostadsbristens Stockholm? Givetvis finns relevans i den frågeställningen. Men, man kan även ställa sig frågan om hur många fotbollsspelande ungdomar som hamnar i Serie A och hur många av de ungdomar som kämpar på i Stockholms få ishallar når till NHL? Det är inte många och det är inte det som är grundfrågan. Genom en replokal i Stockholm så ger man ungdomar chansen att bli vuxna, ta ansvar och få en möjlighet att nå så långt man kan inom något man älskar att göra. Läs mer om replokal på denna sajt: https://www.replokalstockholm.nu/

14 Aug 2022