Rätt inredning till rätt verksamhetsfordon

Med rätt verksamhetsfordon utifrån bransch skapas förutsättningar för ett smidigare arbete. Men det gäller även att man väljer rätt inredning till rätt verksamhetsfordon. 

  • Transport av varor 

Är det ett verksamhetsfordon som primärt transporterar varor? I så fall är det framförallt stabilitet och stor lastkapacitet som bör väga tungt. Kan hyllsystem underlätta sorteringen av varorna utan att allt för mycket kapacitet försvinner? Behöver dessa varor vara kylda eller hållas varma?

  • Hur stort fokus är det på att säkra lasten?

Det finns last som bara kan ”läggas in i skåpet” och som inte skadas av att glida omkring lite under körning. Samtidigt finns det last där surrning är extremt viktigt. Detta återspeglas även i inredningen som kan ha tydliga fack som därmed säkrar lasten men även öglor för surrning. 

  • Transport inför serviceuppdrag

Många minibussar och bilar med skåp är servicebilar. Här behöver inredningen främst bestå av lådor, hyllor, krokar och skåp. Framförallt handlar det om att lätt kunna hitta de verktyg som behövs för det specifika arbetet. En större buss kan ha öppning både på sidan och längst bak så man lättare både kan packa bilen full och komma in längre in i lastutrymmet. 

  • Ett uppdrag – eller flera?

Ska bilen packas för att köras till en viss destination och där packas ur? Eller väntar flera stopp för avlastning eller service. Även detta påverkar tydligt vilken inredning som möter behovet bäst. Hur lätt ska man kunna packa och packa ur?

  • Dölja eller låsa verktyg?

Kriminella vet att hantverksbilar kan ha mycket dyra verktyg i lasten. Många bilar har inget fönster och vissa har till och med larm. Men en ytterligaste säkerhetsåtgärd är att låsa fast de dyraste verktygen i skåpet. Det kan till och med vara ett litet kassaskåp längst in. 

Här kan inredningen anpassas så att flera olika möjligheter skapas för fastlåsning. Detta via färdiga skåp, vajrar, kassaskåp eller ”dolda” fack. 

  • Är priset avgörande?

Även om det inte alltid stämmer att priset speglar kvalitén – så är det mycket ofta så. Tänk efter en extra gång innan priset får avgöra vilken inredning som väljs. Samtidigt kan det skilja relativt mycket mellan de priser som erbjuds hos butiker som vänder sig till hemmasnickare samt rena återförsäljare av inredning till verksamhetsbilar. 

  • Hur viktigt är det med belysning?

De flesta verksamhetsbilar har belysning i lastutrymmet. Men det är skillnad på en enkel lampa i taket och riktade spotlights som underlättar arbetet i utrymmet. Var utför du jobb inne i utrymmet? Eller används det enbart för lassning och lossning?

Läs mer om transportbilar här.

27 Nov 2019