Populärt med bortforslingstjänster

Det har blivit alltmer populärt med tjänster som innefattar bortforsling av saker. Särskilt i storstäderna har det snabbt blivit en stor efterfrågan på tjänster som innefattar bortforsling av pianon, att tömma förråd, återvinna skräp, magasinera saker och hyra ut magasin. På samma sätt som städfirmor kommer och städar hos privatpersoner, har det blivit alltmer efterfrågat av städfirmorna att städa ur dödsbon i Stockholm. Så här kan det gå till.

Först bör man få tag i en firma som arbetar med detta. Det är ju inte riktigt allta städfirmor som faktiskt praktiskt tar hand om dödsbon. Många kanske städar efter att någon anhörig har tömt en bostad, men det finns några firmor som faktiskt köper dödsbon. Men då endast köper de dödsbon, och så får man själv städa efteråt. Men det finns faktiskt de som erbjuder både och – som både tömmer, säljer och dessutom som städar efteråt. Det är ganska ovanligt men sådana företag finns faktiskt. Läs mer på: https://www.starcycle.se.

Så går det till

Det först man bör göra är att ta kontakt med en sådan firma. Man talar om vad som har skett, vilket behov man har och avtalar en tid som de kan komma ut och bekanta sig med den bostad och det dödsbo som de ska ta sig an, förslagsvis i Stockholm. Sedan kan de säga på ett ungefär, när de vet hur omfattande dödsbot är och hur stor bostad som bör städas ur, är, vad det kommer att kosta. När man sedan har ett pris att ta ställning till, är det lättare att bestämma sig för om man vill anlita städfirman eller inte.

Sälja dödsboet om man så vill

Vill man kan de värdera dödsbot och så får man ta ställning till om man vill sälja dödboet till det priset. Vissa av dessa firmor som tar hand om dödsbon kan även låta en värderare från Stockholm Auktionsverk. Då kan de ge en bedömning om det är värt att låta sakerna gå på auktion eller inte. Har man många värdefulla saker, kan man mycket väl låta dem gå på auktion då man kan få ett bättre pris för dem än om man bara säljer dem till en firma som köper upp dödsbon. Ofta ger de inte ett så högt pris i och med att de kommer och forslar bort alla saker, går igenom alla sakerna, slänger sådant som inte är något att ha. Låter man sakerna gå på auktion istället kan priset gå upp, beroende på eftefrågan.

30 Sep 2019