OVK besiktning i flerbostadshus

Under sena 1900-talet upptäckte man att inomhusluften var dålig i många fastigheter. Därför beslutade man att det var viktigt att starta med OVK besiktning.

Byggnationer av bostäder har sett olika ut under historiens gång. Från att bo i grottor och kojor har mänskligheten börjat bygga bostäder, som tidigare varit mycket dragiga. Men det var inte förrän på sena 1900-talet som man hade så pass täta hus att det blev ett problem.

När hus började byggas med material som blev mycket täta hade man inte en aning om att det skulle bli ett problem. Man såg det tvärtom som något mycket positivt, i och med att en följd var att man kunde hålla nere värmekostnaderna. Men vid undersökningar av bostäderna insåg man att man var tvungen att börja med OVK besiktning, för att säkerställa att bostäderna var friska och hälsosamma.

OVK besiktning är viktigt

När man gör en obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK-besiktning, går man igenom hela huset för att se om fastigheten har en fullgod och tillräckligt dimensionerad ventilation. Vad det innebär är olika och beror på hur stor fastigheten är men även vad man har för typ av verksamhet i fastigheten.

Det är däremot inget måste att ha liknande kontroller när det handlar om villor, fritidshus, garage eller gäststugor. Men eftersom det är viktigt att ha en god ventilation i alla typer av byggnader är det klokt att vara uppmärksam som fastighetsägare, liksom att följa alla regler för hur en bra ventilation ska se ut.

11 Jan 2023