Norge första anhalt för en utlandsflytt

Om man ser till hur en typisk utlandsflytt för unga svenskar ser ut idag så sker den i olika etapper och där den första destinationen och anhalten stavas Norge. En utlandsflytt som sker i syfte att tjäna pengar och där man bygger upp en budget för att därefter kunna resa runt hela världen – Australien, Asien, USA – och leva, så att säga, i en ryggsäck. En utlandsflytt till Norge är nämligen nästan en garanti på att man får full sysselsättning och att denna dessutom kommer att vara väldigt välbetald med svenska mått mätt.

Norge har – tack vare sin olja – väldigt höga löner och för en svensk så finns det väldigt många arbeten att söka och få och här har vi dessutom fördelen av att direkt förstå språket. En ung människa som flyttar till Norge gör sällan detta definitivt – även om det naturligtvis händer, Norge är ett fantastiskt land ur många avseenden – utan man gör detta för att bygga upp en budget för vidare äventyr.

Ett väldigt positivt scenario då Norge och Sverige på detta sätt lever i en tydlig symbios; Norge får bra och pålitlig arbetskraft och våra svenska ungdomar får arbeten och bra lön för dessa. Något som får anses som ytterst positivt då arbetslösheten – speciellt bland yngre – är väldigt hög i dagens Sverige.

Flytta utomlands för arbete

Om man ser till äldre människor och deras anledningar till utlandsflytt så sker detta ofta på grund av arbete där man erbjudits en tjänst i ett annat land. Kort sagt, man har fått erbjudande om att påbörja en karriär i exempelvis Tyskland eller Norge och så flyttar man dit under något år. Även Asien ska nämnas här då man kan se att svenska It-entreprenörer, ingenjörer och bankmän samtliga är eftertraktade och uppskattade där.

Ett annat land som ska nämnas här – av helt andra skäl – är Portugal som lockar en speciell grupp av svenskar och detta i form av pensionärer. Portugal – och Sydafrika ska här tilläggas – har väldigt förmånliga skatteregler och detta gör att svenskar på ålderns höst söker sig dit för att leva gott i ett varmt och skonsamt klimat.

Oavsett anledning, ålder eller destination så är en utlandsflytt något som verkligen rekommenderas. Vi säger i och med detta inte att Sverige på något sätt är ett dåligt land att leva i – vi säger bara att landet ligger kvar och välkomnar oss den dagen vi återkommer. En utlandsflytt behöver inte vara definitiv, men den kommer alltid att leva kvar i form av upplevelser, nya kunskaper och spännande äventyr. Kort sagt; ta chansen om du får den, Sverige ligger alltid kvar som en trygg punkt. Läs mer om utlandsflytt här: https://www.utlandsflytt.net/ 

12 Dec 2022