När man behöver hjälp med trädfällning i Stockholm

När träd på din mark är skadade eller utgör hot mot människor, djur och egendom behöver du anlita ett erfaret företag som utför trädfällning i Stockholm.

Generellt sett är träd användbara, gör nytta och är uppskattade. Sedan är det förstås också så att de åldras eller får skador. När man som husägare ska göra tillbyggnader och liknande kan de plötsligt hamna helt fel. Olika arter har olika växtsätt och typer av rötter. Att ha ett äldre träd för nära en byggnad medför risker.

Väger man för- och nackdelar emot varandra kan man alltså behöva antingen ta bort vissa träd helt och hållet eller kapa grenar. Allt beror på omständigheterna. Träd ger skugga och vindskydd, reglerar fuktigheten i marken och utgör ofta insynsskydd. När man planerar att ta bort dem behöver man vara noga med att allt blir rätt.

Trädfällning är ett tungt jobb

Något som många inte inser är hur tunga och oberäkneliga träd är. Det går inte för en normalstark person att ens släpa undan en större gren av en björk eller forsla bort en stubbe. Själva fällningen är farlig för även den gladaste och mest optimistiska amatören. Alltså är detta inget man själv ska åta sig.

Då är till exempel en firma som Wasa Trädfällning den rätta att kontakta. Proffsen där kan avgöra vilka åtgärder som behöver utföras. De har erfarenheten och verktygen för att göra jobbet enkelt. Vill du få trädet kapat eller bara bortforslat fixar de förstås också det. En säker trädfällning ska inte utföras av morbror Arne. Iallafall inte om man vill ha kvar honom i några år till.

30 Jan 2023