När griper samhället in om föräldrar tvistar om barn?

När det kommer till att ett samhälle ska gripa in när det kommer till barn och föräldrar och vårdnad, boende och umgänge, som lagen skiljer på, är det meningen att de ska kunna lösa allt som de inte är överens om så mycket som möjligt på egen hand. Det finns egentligen inte så många andra instanser än tingsrätt eller hovrätt som kan avgöra i dessa frågor som handlar om vårdnadstvister. Det finns socialtjänsten och den avdelning som de har som kallas familjerätten, vilken består av tjänstemän inom socialtjänsten men som har en juridisk utbildning, som brukar kalla föräldrar som tvistar om barns vårdnad, boende och umgänge. Det är tyvärr inte alltid som de lyckas lösa tvister som föräldrar driver om de gemensamma barnens vårdnad, boende och umgänge.

Många anser att vårdnaden blivit mer infekterade

Det vittnar många advokater om i en undersökning som Legally yours i Familjerättsbarometern 2016. Där medverkade 176 advokater som arbetar med vårdnadstivster och juridik inom familj, migration och asylrätt och som svarade på frågor om vårdnadstvister, som har fördubblats under 9 år mellan 2005-2014. De menar att vårdnadstvisterna har blivit mer infekterade:

– Tvisterna har blivit mer infekterade. Många av parterna är 70-talister eller födda på tidigt 80-tal. De är oftast mer aggressiva mot varandra, har svårare att förlikas och se till barnets bästa, än till sin egen rätt och millimeterrättvisa", säger en av advokaterna i undersökningen till tidningen Dagens juridik.

Många ska ha umgänge till vilket pris som helst

Många av advokaterna efterfrågade andra instanser som kunde hjälpa föräldrar som tvistade om vårdnaden om barn. Andra ansåg att domstolarna var alltför hårda mot barnen som inte ville umgås med den förälder som de inte bodde hos: 

– Jag anser att domstolarna är mycket hårdare i sina bedömningar och att barnen ska ha rätt till umgänge med sina föräldrar till varje pris. Man glömmer bort barnets bästa. Ibland är det inte alltid till barnets bästa att ha kontakt med den ena föräldern. Vidare att man är hårdare med umgänge, att det även ska vara omfattande umgänge för små barn.

Är det då en förälder som är direkt olämpligt för sitt barn, finns det inte tillräckligt bra redskap att skydda det barnet. Alltför mycket läggs på den andra föräldern att skydda sitt barn. Det är alltför sällan som socialtjänsten går in och skyddar ett barn om den ena föräldern är skadlig för sitt eget barn. Läs mer här om hur och vad som kan hända om man har gemensam vårdnad.

31 Dec 2018