När du behöver trädfällning på tomten

Att fälla träd på egen hand på sin egen tomt, kan kännas frestande. Kan det verkligen vara så svårt? Det är väl bara att ta en såg och börja såga? Sanningen är att det är ett mycket riskfyllt arbete. Ett träd som ramlar ner över människor kan faktiskt döda och göra en otrolig skada. Även hus och bilar kan skadas – och inget av detta vill man väl. Det är därför alltid bäst att be en arborist komma och utföra den trädfällning som kanske behövs.

En arborist är en expert på träd, hur de växer, hur de ramlar och hur man säkrast tar ner ett träd utan att skada omgivningen. Oftast arbetar arborister på vintern, när det är lättast att fälla träd. Det är under vintern som träden "sover". När de "sover" har de som minst aktivitet, de har dragit in all den näringsrika saven långt in i stammen, vilket gör att grenar och stam är utan kraft. Och  det är på somrarna som de har som mest kraft i grenar och stammar. Det är då det är som svårast att fälla dem. Därför börjar arboristernas säsong, nu på vintern.

När du behöver trädfällning

Det gäller att tänka på säkerheten

Som arborist är en stor del av arbetet att klättra i träd, såga sittandes högt uppe i träd, eller såga när man står längst ner under ett träd. Då gäller det att man tänker på säkerheten. Annars blir ju ens karriär som arborist väldigt kortvarig. Därför har en arborist, i motsats till oss som är lekmän, en utbildning i säkerhet och hur relativitetsteorin fungerar i praktiken och hur tingen ramlar ner på grund av jordens dragningskraft. Ingen vill behöva ringa ambulansen för att arboristen har misslyckats med sitt säkerhetsarbete. Det är därför man alltid måste anita en utbildad arborist som kan allt detta.

Fälla träd är inte enda arbetet

När man väl har fällt trädet, återstår mycket arbete efter det. Det gäller ju att få bort allt det som ett nerfällt träd åstadkommer i form av timmer, ved som ska sågas eller forslas bort. Har man en kamin, får man ju gratis uppvärmning. Har man ingen kamin i sin villa, kan man istället använda det döda trädet till lekplats för barnen på den egna tomten, om man så vill. Eller så kan man sälja ved till grannarna eller andra. De allra bästa arboristerna tar hand om allt, om man själv inte vill ha det. 

18 Nov 2019