Några tips inför gymnasievalet

Under våren ska alla nior välja vilket gymnasieprogram de vill gå på till hösten. Ett svårt val för många då det är första gången man behöver välja inriktning på sin utbildning. Vad vill jag bli när jag blir stor? Ska jag jobba praktiskt eller teoretiskt? Lockas jag av att jobba som elektriker, byggarbetare eller datortekniker? Frågorna är många och valet inte helt lätt. 

I april 2018 svarade två studie- och yrkesvägledare från Tyresö gymnasium på ett par frågor kring gymnasievalet. Frågor och svar som sedan publicerades på Tyresö kommuns hemsida. Bland annat nämndes följande frågor. Frågorna är tagna från intervjun men inte följande svar.

Kan man läsa på högskola efter yrkesprogram?

De som bland annat vill bli byggarbetare, svetsare, elektriker eller takläggare väljer yrkesprogram på gymnasiet. Program som gör att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden då flera av dessa yrken inte kräver någon vidareutbildning. Samtidigt tror många att man inte kan läsa vidare på högskola vilket inte är helt korrekt. 

Den stora fördelen att välja ett yrkesprogram är att bägge vägarna står öppna. Genom att lägga till vissa kurser kan utbildningen bli högskoleförberedande samtidigt som den skapar möjligheter på arbetsmarknaden. Det är helt enkelt lättare att läsa yrkesförberedande program på gymnasiet och sedan läsa vidare på högskolan än att läsa först på högskolan och sedan försöka hitta någon yrkesförberedande kurs. 

Vad finns det för fördelar med yrkesprogram?

De tre punkter som nämns är:

  • Du kan jobba direkt efter färdig utbildning. Det gäller exempelvis att du kan jobba som frisör, bilmekaniker, elektriker eller stylist. 
  • Valbara kurser för högskolebehörighet. Under utbildningen kan du välja till kurser och på så sätt få den grundläggande behörigheten som behövs för att komma in på högskola. 
  • Stor del praktik. Dessa utbildningar har alltid minst 15 veckor APU (arbetsplatsförlagd praktik)

Med andra ord är möjligheterna många och valbarheten stor för dig som väljer ett praktiskt program. Men många tror att det är precis tvärtom. 

Hur är arbetsmarknaden?

I intervjun nämns det att man har ”mycket god chans att få jobb”. Detta gäller inte enbart Tyresö eller Stockholm utan överlag i hela landet. Detta oavsett om du är elektriker, murare eller svetsare. Bristen på hantverkare inom flera branscher är stor och i storstäderna är bristen inte sällan ”mycket stor”. Detta märks även genom att flera som utbildar sig blir kontaktade av företag innan de har gjort klart hela utbildningen. Detta för att få dem att söka jobb hos just det företaget. 

Läs mer hur en elektriker arbetar i Tyresö på: http://www.elektrikertyresö.nu.

28 Jan 2019