Ljus påverkar oss människor

Allt mer av det ljus via lampor, datorskärmar och mobiler påverkar oss. Vi människor är fortfarande på stenåldersstadiet, rent psykiskt och fysiskt. Det är omgivningen runtomkring oss som har förändrats, medan vi människor inte har förändrats nämnvärt. Fortfarande är vi beroende av ljus och avsaknad av ljus, på nätterna för att kunna sova. Eftersom vi inte längre lever i naturligt dagsljus, utan åstadkommer ljus på ”konstgjord väg” och numera på digital väg, påverkar det oss på andra sätt än förut.

Vi påverkas av ljus på så sätt att vi producerar hormon i kroppen. Ljuset gör bland annat att vi producerar kortisol, ett hormon som kommer av stress. Det goda med kortisol är att det hjälper oss att bli vakna och alerta, det triggar oss från att ha varit inaktiva till att bli aktiva. Att få en dos av hormonet på morgonen är bara bra. Vi vaknar och blir pigga av solljuset. Men även datorskärmar gör att vi producerar samma kortisol i kroppen.

Välj rätt sorts ljus under dygnet

Allt detta hjälper oss när vi bestämmer oss för vilka slags lampor och ljuskällor som är bra för  oss människor. Det blå ljuset som datorskärmar och mobiler strålar ut och vi ser, lurar kroppen att det är dag, vilket kan förstöra sömnen. Det påverkar halten av hormonet melatonin. Mörker gör att vi blir sömnigare, då ökar nivåerna av sömnhormonet melatonin, men utsätter vi oss då för det blå ljuset från alla slags skärmar, påverkar det melatoninet och trycker ner halterna av det, vilket leder till att vi får svårare att sova.

Minnet försämras av blått ljus

Det är inte bara sömnen som blir störd, även minnet försämras av det blå ljuset. Forskare har gjort minnestester på försökspersoner som har utsatts av blått, digitalt ljus. Då är det bättre att installera timmers i till exempel ett sovrum. Det minskar rubbningarna som du kan utsättas för, om du tittar på en dator-, TV- och mobilskärm. Att installera en dimmer innebär även att du sparar på elen. Du kommer att behöva mera rött ljus för att bli trött, om du har tittat på skärmar med blått ljus. Det är lika viktigt att installera rött ljus till exempel i badrummet. Ett starkt ljus i badrummet kan förstöra nattsömnen om man behöver gå på toaletten precis innan läggdags.

Anlita alltid behörig elektriker

För alla installationer är det viktigt att anlita en behörig elektriker. Man ska aldrig göra något liknande själv. Som en bra regel att komma ihåg, är att som lekman kan man dra alla slags elsladdar som går utanför väggen. Du kan dra förlängningssladdar, och byta plats på lampor med förlängningssladd om du så önskar. Allt som kräver att ledningarna går genom, eller i väggar måste utföras av en behörig elektriker.

Bor du i Stockholm, och i folktäta Solna är det lätt att hitta en elektriker som både är behörig och servicevänlig och som kan utföra de slags installationer som du behöver och vill ha. Läs mer här om elektriker i Solna på: http://www.elektrikersolna.net.

15 Apr 2018