Köp in det du inte har

Det är tur att vi alla är olika, eller hur? Hur då menar du, kanske du tänker. Det som en tycker är världens tråkigaste jobb, som att jobba med administration, bokföring eller revision, tycker någon annan är väldigt spännande, roligt och inte alls särskilt tråkigt. Vi är ju alla olika och tillåter vi varandra att vara just så olika som vi är, kan vi utnyttja mångfalden istället för att slå ned på den. Tänk att det finns människor som gärna jobbar med bokföring. Alla företag är ju tvungna att ha en riktigt gjord bokföring, enligt lag. Skatteverket (om inte annat) måste veta exakt hur mycket du fått in och hur mycket som du har i kostnader varje månad, kvartal och år. Detta för att de ska veta vilken skattesats de ska låta dig betala.

Bokföring viktigt för att få kontroll

Även för företaget självt måste veta vad som kommer in och vad som går ut i form av kostnader. Märker man att kostnaderna plötsligt blir för stora, måste man veta vilka poster i företaget som man kan åtgärda och minska. När månaden, kvartalet eller året är slut, kan man jämföra de olika posterna och analysera dem om de får rimliga eller om det finns något man kan åtgärda för att göra dem med rimliga i förhållande till inkomsterna.

Redovisning viktig för att tydligt se utveckling

Även inkomsterna är viktiga att få presenterat för sig. Då ser man vilka poster som är lönsamma, vilka produkter som är viktiga och så vidare. När sedan balansräkningen ska till ser man tydligt hur företagets ekonomi mår. Ju större balans desto bättre, och helst vill man ju att vinsterna övergår kostnaderna. I början för ett start-up företag kommer kostnaderna överstiga inkomsterna, att de gör det de fyra första åren är inte alls ovanligt. Men efter fem år bör företaget visa svarta siffror, det vill säga, att inkomsterna övergår utgifterna för att det ska vara någon idé att fortsätta företaget. Break-even kanske kommer efter något år. Men att ha ett företag som inte generar någon vinst är inte stor idé att satsa på.

Saknas kompetensen kan man köpa in den

Om företaget inte har den kompetensen att bokföra, administrera, revidera och redovisa, bör de tjänsterna köpas in. Man kan inte driva ett företag som inte har den funktionen. Att driva ett företag handlar om ekonomi. Alla är så illa tvungna, oberoende vilka tjänster eller produkter man säljer. Är man egen företagare är det ännu viktigare att köpa in en sådan tjänst, om man nu inte själv råkar vara företagsekonom. Även för en sådan kan den egna redovisningen bli för mycket som man inte hinner med, om man säljer andra tjänster som företagsekonom. Är du intresserad av att få veta mer, läs här.

18 Dec 2017