Ibland är advokater för duktiga för sitt eget bästa

Det finns vissa advokater som har riktig stjärnstatus. De blir ofta välkända och många gånger vänder sig nyhetsmedierna till dem för kommentarer av alla olika slag. Har man en gång gjort sig ett namn, är det lätt för journalister att snabbt vända sig till dem när de behöver få någon advokat som har kunskaper och erfarenhet av liknande saker som de vill få någon kommentar av dem. Leif Silbersky är en av dem, Peter Althin, en annan och många fler. Vissa av dem är så duktiga, att allmänheten ofta tänker att det är klart den och den är skyldig, eftersom de behöver en stjärnadvokat som till exempel Leif Silbersky. Då blir det lätt att man dömer de personerna på förhand, bara för att de anlitar väldigt duktiga advokater.

Stjärnadvokater kan innebära skillnaden på fängelse eller inte

På det sättet kan det nästan skada advokaterna genom att allmänheten tror för mycket på dem. Dock borde det som de gör, egentligen vara något alla advokater gör; ifrågasätta polisens bevis. Vara kreativa och aktivt själva leta efter bevis som kan antingen fälla någon annan person, eller som kan frikänna den som de företräder. Det borde ingå i rutinarbetet för en offentlig försvarare. Alla advokater borde vara hängivna sina klienter, alltså dem som de företräder. Tyvärr är det inte alltid så.

Advokater kan se till att man får ett rättvist straff

Är man däremot skyldig till brottet som man åtalas för, är det alltid advokatens skyldighet att verka för att den egna klienten får ett så rättvist och milt straff för klientens del. Ingen mår bra av orättvisa straff. Däremot är det en del som anser att vissa brott har alldeles för milda straff; såsom våldtäkt och övergrepp på barn. Men det är inte domstolarnas fel. Det är en politisk fråga som hör hemma i riksdagen.

Det gör en advokat – eller borde göra

Om det nu skulle vara så att du skulle bli misstänkt för ett brott och blir kallad till förhör hos polisen, har polisen kanske någon teori om varför de tror att du är skyldig. Du har alltid rätt att ha med en advokat vid ett förhör. Är det ett brott som kan ge fängelse, har du rätt till en offentlig försvarare, varje gång som du blir förhörd av en polis. Som misstänkt för ett brott har du rätt att antingen samarbeta med polisen och ge så många upplysningar som du bara kan, och ge dem material för att gripa den som faktiskt är skyldig, eller så behöver du helt enkelt inte samarbeta med dem, alls. En advokat bör råda dig till vad du ska göra i en sådan situation. Att inte samarbeta med polisen kan göra att de blir ännu mer misstänkta mot dig, vilket inte är bra alls.

23 Jul 2018