Hitta plats för din deponi i Stockholm

Stora mängder schaktmassor, ris, asfalt eller annat skrymmande byggmaterial som inte går att använda transporterar du enklast till en deponi i Stockholm.

När du gräver, river eller utför andra anläggningsarbeten blir det oftast stora mängder material över som inte går att använda. Är du i styrelsen för en bostadsrättsförening som sköter grönytor och utför snöröjning vet du också hur mycket material det är som kan bli liggande.

Allt måste bort och det är därför det finns anläggningar för deponi i Stockholm. Mycket av materialet går att förädla för att sedan återanvända. För att kunna återanvända byggmaterial, jord och schaktmassor krävs det att de inte är förorenade. Därför sorterar man noga på en deponi och ställer krav på att det som lämnas deklareras rätt.

Det är bra att anmäla och få godkännande innan du lämnar till deponi

Det är alltid bra att på ett tidigt stadium ordna och planera för transport av deponi. När du kommer till anläggningen behöver du ha fyllt i rätt deklarationsblankett för innehållet. Alla bilar som kör in material vägs och materialet kontrolleras. Skulle det finnas avvikelser från deklarationen kommer bilen att kunna avvisas eller belastas med extra avgifter.

Anläggningen som tar emot schaktmassor i Stockholm är modern och välutrustad för att kunna hantera och förädla så mycket material som möjligt. Du betalar en avgift för att lämna material. Avgiften är anpassad till den typ av material du lämnar. Snö, ris, sopsand och ren betong är exempelvis billigare att lämna än stubb och konstruktionsmaterial.

25 May 2023