Här utbildas framtida elektriker i Halmstad

För boende i Halmstelektrikerad är en väg till att bli elektriker att läsa på Yrkeshögskolan. Efter två år (400 poäng) har elever med godkänt betyg en auktorisation vilket betyder att de direkt efter utbildningen kan söka jobb som elektriker.

I flera undersökningar har det visat sig att antalet elektriker kommer vara långt under vad behovet är på inom några år. En långtgående konjunkturprognos av SCB visar exempelvis att det år 2030 kommer att finnas 100 000 för få personer inom teknikrelaterade utbildningar. Av dessa står elektriker för en del. Att utbilda sig till elektriker innebär alltså mycket god arbetsmarknad.

I Halmstad kan man gå gymnasieutbildning för att därmed få de grundläggande kunskaperna. De som är vuxna kan däremot söka in till Yrkeshögskolan för att på två år läsa in rätt kompetens.

Krav på behörighet

För att komma in på utbildningen krävs grundläggande behörighet samt en del gymnasiekurser. Det är även möjligt att bli antagen trots att man inte uppfyller dessa krav. I detta fall tar skolan ställning till hur de ska värdera tidigare erfarenhet alternativt andra utbildningar.

Med grundläggande behörighet menas att man ska ha 2250 poäng från gymnasiet alternativt andra poäng som kan man kan tillgodoräkna sig. Det krävs även vissa specifika kurser vilka kan läsas om på Yrkeshögskolan i Halmstads hemsida.

Halmstad eller Lidköping

Utbildningen till elektriker kan genomföras inom skolans ramar både i Halmstad och i Lidköping. De elever som söker till utbildningen i Halmstad kommer få ”traditionell” utbildning där man träffas i klassrum och har föreläsningar, grupparbeten m.m.

De som istället väljer Lidköping kommer följa all undervisning via videolänk. Eleverna samlas i samlas i en sal där hela föreläsningen visas live via internet. Man kan därmed vara med i undervisningen på samma sätt som alla andra. Detta genom att föreläsaren kan se om någon vill ställa en fråga eller kommentera vad som sägs. Via mikrofoner kan man kommunicera med övriga elever.

Däremot kan inte all utbildning ske via distanslösningar. Två gånger varje termin måste eleverna därför ta sig till Halmstad för att genomföra en två dagar lång praktisk utbildning. Men utöver dessa dagar sker alltså hela utbildningen på distans.

Läge och kontakt

Yrkeshögskolan ligger på Skyttevägen 34 i Halmstad. Vid frågor kring utbildningen till elektriker, eller andra utbildningar, nås kontaktuppgifter enklast via hemsidan.

CSN

Utbildningarna är CSN-berättigande vilket innebär att eleverna både kan få bidrag och lån för att utföra sin utbildning.

elektrikerhalmstad.se och andra firmor kan även erbjuda praktik, ett bra sätt att utveckla sina yrkeskunskaper. 

 

2 Mar 2019