Har ni rätt brandskydd?

Hur ser det egentligen ut gällande det brandskydd som finns inom er verksamhet? Har ni klart för er vem som är brandskyddsansvarig - och har denne person också kontroll över situation och genomför de regelbundna kontroller som titeln kräver?

En sak kan direkt sägas om brandskydd och brandskyddsarbete: det är något som aldrig får glömmas bort. Det handlar om en ständigt pågående process där målet är att slippa testa sig själv i ett skarpt läge. Kort sagt: ett brandskydd ska helst aldrig behöva testas genom att det börjar brinna på riktigt. Om det skulle göra det så kommer det brandskydd som finns förhoppningsvis vara skillnaden mellan liv och död.

Baserat på det senare så är vikten av rätt skydd också väsentligt och valet av företag för rådgivning, för val av produkter och för installation blir även det ett val som måste tas på allvar.

Ert brandskydd ska baseras på era behov

Det finns olika typer av brandskydd och det finns även olika aspekter av ett sådant. Ett brandskydd kan fungera som rent förebyggande. Där kan exempelvis brandskyddsmålning, brandisolering, brandskyddstätning och brandsektionering räknas in - och inte sällan så är detta också en fråga som behandlas i samband med att en fastighet byggs. Om så inte skulle vara fallet så finns möjligheter att addera några av dessa lösningar i efterhand.

Man kan även se att ett brandskydd kan vara mer aktivt. Det vill säga: ett brandskydd som startar och används vid ett skarpare läge. Hit kan exempelvis brandlarm nämnas, likaså brandsläckare och rökluckor samt sprinklers. Andra exempel på aktiva brandskydd är nödutgångar och anvisningar till dessa - exempelvis genom led-belysning - samt märkning av trappsteg. Det finns åtskilliga fler exempel på aktiva brandskydd och vad som kan räknas in under den kategorin - exempelvis en hjärtstartare - men andemeningen och syftet är detsamma oavsett: de ska kunna köpa tid och rädda liv om det börjar brinna.

Långsiktigt brandskyddsarbete är viktigt

Hur lokalerna ser ut är avgörande för vilket typ av brandskydd som behövs. Viktigt är därför att det företag man anlitar också har den kunskap, utbildning och certifiering som krävs för att säkra upp era lokaler och er verksamhet. Samarbetet ska dessutom inte ses som en punktinsats utan ur ett långsiktigt perspektiv. Som sagt: ett brandskyddsarbete är en ständigt pågående process som man aldrig får vila från.

26 Jan 2023