Hägerstens målare och deras tilläggstjänster

I Hägersten och Söderort har man tillgång till ett stort tjänsteutbud – och målare är inget undantag från det. Faktum är att man som bostadsrättsförening, privatperson eller företagare har en del målare att välja mellan när det är dags för ett arbete. Men vilka tjänster erbjuder de egentligen? Vi har slumpvist tittat på ett antal firmor med bas i Hägersten och Söderort för att ta reda på vad de erbjuder utöver ”vanlig” målning. Nedan följer ett par exempel på vad vi hittade. 

Tapetsering

Visserligen kanske de flesta känner till att målare generellt även erbjuder tapetsering. Målare i Hägersten är inget undantag från den regeln. Du kan be om att få hjälp med fondväggar, fototapeter, vävhängning och ”vanlig” tapetsering. Visserligen är det ett jobb som många gör själv, men det kan onekligen ta lång tid för den oerfarna. Det här kan vara skäl nog för många att anlita hjälp med saken, snarare än att göra det på egen hand. 

Trapphusmålning

Trapphusmålning är en tjänst som främst riktar sig till bostadsrättsföreningar. Flera målare i Hägersten – de allra flesta – kan erbjuda detta. En trapphusmålning kan, om den görs på ett bra sätt, höja värdet något på fastigheten och därmed också bostadsrätterna som finns i den. De flesta kan vara överens om att ett slitet trapphus ger ett dåligt intryck, vilket kan göra att spekulanter på bostadsrätter ute på försäljning inte riktigt är så benägna att buda ett högt pris. 

När man beställer den här tjänsten är det ofta för att man vill att trapphuset ska återställas till ett skick det var i för ett antal år sedan. Andra tar dock gärna fram nya färger att kläs trapphuset i. Färgvalet sker gärna i samråd med målaren. 

Butiksmålning

En rad olika målare i Hägersten erbjuder den här tjänsten. Det handlar inte bara om att måla, utan viss tonvikt läggs vid att man kan råda företagare och butiksägare att måla butiken i färger som stämmer väl överens med konceptet och varumärket. En firma vi tittar på samarbetar dessutom med en arkitekt och inredningsdesigner för att hjälpa butiksägaren att ta fram rätt färger. Färgvalet kan göra större skillnad än man tror – och det påverkar utseendet enormt. I en butik eller i ett kontor värdesätter man ofta det första intrycket högt. Att inte värdesätta färgvalet vore därmed en missad möjlighet att förbättra besökares och kunders intryck av företaget. 

Epoximålning

Epoximålning är en tjänst som ofta anlitas av industrier och lagerverksamheter. Epoxifärgen används i miljöer där såväl mekaniskt som kemiskt slitage är förekommande i hög grad. Tjänsten att förse kunder med epoximålningar är något som flera målare i Hägersten erbjuder. Fördelen är alltså främst att det skyddar golv och andra ytor mot skador. En annan fördel värd att nämna är att det också är ett ekonomiskt val för den som behöver slitstark yta i färg. 

Ovan nämnda tjänster är enbart ett par exempel. Tilläggstjänsterna som målarna i Hägersten erbjuder är många. Förutom de som nämns ovan, erbjuds till exempel också plåttaksmålning, fasadmålning och dekorationsmålning. 

Läs mer här om en målare i Hägersten på: http://www.målarehägersten.nu.

28 Nov 2018