Genom systematiskt brandskyddsarbete förhindras bränder

Vad händer om det börjar brinna på er arbetsplats? Den frågan måste det alltid finnas ett svar på och detta är faktiskt någonting som är lagstadgat. Alla organisationer - oavsett storlek - ska arbeta systematiskt och regelbundet med det brandskydd som finns och göra detta i syfte att dels förhindra bränder - och dels, vid händelse av en sådan, undvika skador och olyckor. En viktig del i detta handlar om ett systematisk brandskyddsarbete - SBA - som man bör ta professionell hjälp med.

Det finns ett stort värde i att anlita en extern partner i form av en brandskyddsexpert som hjälper ert företag - eller organisation - med systematiskt brandskyddsarbete. Vem ansvarar för vad? Har fastighetsägaren, nyttjanderättshavaren och entreprenören delat ansvar - eller ska dessa ha olika ansvarsområden? Det är viktigt att fastslå vem som har ansvaret och för vad - genom det så faller ingenting mellan stolarna.

Det handlar om ansvar som rör både de organisatoriska delarna såväl som de tekniska delarna och det handlar om ett arbete som ska fortlöpa under hela tiden verksamheten pågår. Systematiskt brandskyddsarbete är aldrig vilande: det handlar om en pågående process som aldrig får stanna upp.

Brandskyddsorganisation - en viktig del av systematiskt brandskyddsarbete

VDn har ansvaret för brandskyddet och det är den personen som kan utse en brandskyddsansvarig inom företaget. Denne kan i sin tur utse en brandskyddskontrollant som regelbundet arbetar med kontroller av exempelvis larm och kring huruvida nödutgångar och brandtrappor fungerar och inte är exempelvis blockerade av cyklar eller bråte.

Viktig gällande systematiskt brandskyddsarbete är även att alla vet vad som gäller i skarpt läge. Hur agerar man när branden upptäcks, hur larmar man räddningstjänsten och hur ska man agera när larmet går? En annan viktig fråga gäller var man tar sig ut - och var man ska återsamlas? Det handlar även om att ha klart för sig hur man organiserar en evakuering samt vem som tar emot räddningstjänsten. Utöver detta så ska det även tydligt framgå hur man kan säkerställa att alla lokaler är utrymda.

Vidare så är en viktig del av systematisk brandskyddsarbete att det finns information. Exempelvis besökare ska också kunna veta vad som gäller: att det finns tydliga skyltar om utrymning är en extremt viktig punkt.

Hur ser det ut med brandskyddet på er arbetsplats? Det handlar om en del som man aldrig kan ta för given. Genom att anlita en partner för det brandskyddsarbetet så skapar ni rutiner som de facto kan rädda liv.

13 Dec 2022