Frågor och svar om arv och arvsrätt

Många känner inte till hur det går till när någon dör. Finns det något speciell lag som stipulerar hur ett arvs ska fördelas? Vad händer just när någon dör? Tar det lång tid innan man får ut sitt arv? Det är många som undrar. Därför tar vi upp de viktigaste frågorna och försöker besvara dem här.

Kan man göra sina barn arvslösa?

Det enkla svaret på den frågan är att det går inte att göra ett barn arvslöst. Barn och barnbarn räknas som bröstarvingar. Dem kan man inte göra arvslösa, även om man skulle vilja det. Skulle man till exempel skriva ett testamente, och i testamentet bestämma att ens egna barn och barnbarn inte ska få någonting, hävs den delen som säger att de inte ska ärva något alls. Lagen säger att "bröstarvingarnas arvslott är enligt ärvdabalken 2 kap 1 § hälften av den avlidnes kvarlåtenskap".

Ärver sambor varandra på samma sätt som gifta?

Nej. Sambor ärver inte alls varandra. Har man gemensamma barn, ärver de gemensamma barnen, men inte sambon. Om man inte har skrivit ett testamente, vill säga. I sitt testamente får man skriva att hälften av arvet ska tillfalla den egna sambon. Då ärver de gemensamma barnen hälften och sambon hälften. Men har man i stället varit gifta, ärver makan eller maken allt och barnen får vänta på arvet tills även makan eller maken har dött.

Vad händer med ett arv om man inte har barn? 

Har man inte barn, ärver maken eller makan allt. Har den som dött inte varit gift, men endast sambo, ärver inte sambon någonting. Finns det inte barn, eller barnbarn, ärver föräldrar. Finns det inga föräldrar, ärver syskon. Finns inte heller syskon, ärver far- och morföräldrar, finns inte heller sådana, ärver faster, farbror eller morbror och moster. Om inga sådana heller finns, går arvet till Allmänna arvsfonden.

Vad händer med arv om bara den ena har barn?

Har den avlidna personen varit gift och har haft barn, men som inte har varit gemensamma med den som man har gift sig med, går hälften genast till de egna barnen, men makan eller maken får hälften av arvet.

Det är i alla dessa fall, bäst att skriva ett testamente. Det underlättar för alla parter om man har ett sådant. Om man är sambor, gifta, har barn, eller inte barn, så är det alltid bäst att skriva ett testamente. Det kan man alltid skriva oavsett hur gammal man är. Ett sådant kan man dessutom ändra i det oändliga. Här kan du läsa mer om arvsrätt: https://www.arvsrätt.nu.

23 Nov 2018