För barnens allra bästa

Konflikt mellan föräldrar, barn i kläm, separation och delade hem. Se alltid till barnens väl och att de får det så bra de bara kan ha det. För barnens skull - barnen väljer inte sina föräldrar.

Det kan hända vilken familj som helst. Alla kan hamna i konflikt, växa ifrån varandra eller av andra orsaker komma på kant med varandra i vår värld. Hur som helst ligger ansvaret alltid på föräldrarna. Har vuxna valt att sätta barn till livet bör de också vara villiga att göra allt för barnens bästa. Tyvärr slutar allt för många separationer i konflikter och inte bara delade hem utan rent av vårdnadstvister. Är föräldrarna överens om att en förälder ska ta över hela ansvaret kan de få hjälp via socialkontoret att skriva ensam vårdnad på en förälder. Då behövs ett möte där båda vårdnadshavarna närvarar och är överens om att det är så det ska ske.

Konflikter blir till tvister

Om parterna inte är överens eller om en part inte infinner sig vid möten med socialkontoret kan ärendet behöva skickas vidare till en rättslig process. Är det så olyckligt att familjen splittras och föräldrarna tvingas gå skilda vägar kanske på grund av våld i relationen eller liknande så kan det vara väl värt att anlita advokater till hjälp i processen. Vanligtvis har du hjälp med kostnaderna som uppstår via rättsskydd som kan ingå i din hemförsäkring, om inte så kan du få rättshjälp, rådgör med din advokat. I alla lägen där barn är inblandade ser lagen till barnens bästa när det blir diskussion eller förhandling om enskild vårdnad. Barnen är de som hamnar i kläm och som inte har valt situationen de sitter i. Utfallet kan ha en avgörande roll för resten av deras liv.

Om du hamnar i konflikt

Är du oense med ditt ex, det vill säga barnens andra förälder och det kommer till en tvist om enskild vårdnad har du fördel i att ha varit närvarande, visat intresse och delaktighet i barnens liv. Se till att du är samarbetsvillig och tillmötesgående. Väljer du att flytta i samband med processen så var tydlig med att du gör det för barnens bästa. Att vara närvarande och aktiv i beslut och situationer som rör barnens liv och mående är av yttersta vikt. Har du varit delaktig i alla möjliga situationer väger det till din fördel, speciellt om kniviga och jobbiga situationer har uppstått. Att alltid finnas där för barnen är grunden för enskild vårdnad.

16 Mar 2020