Föds man till ledare?

Vem är ledare? Vilka egenskaper är typiska "ledaregenskaper"? Detta har engagerat många människor. Och många som har velat besvara dessa frågor. Psykologer har velat få svar på dessa frågor. När man har letat efter en VD och chef för ett företag, har man velat bena ut vilka egenskaper som man letar efter, så att man får någon som klarar av ett arbete som ledare för en organisation.

Ska man kunna svara på frågan, kanske man måste erkänna att vissa egenskaper föds man ju med, men en del av det hela kan man också lära sig. Men för att man ska kunna trivas med att arbeta en hel livstid som ledare, bör man nog ha de egenskaperna. Det som är säkert är att man antagligen kan bli bättre som ledare.

Egenskaper som ledare föds med

Ser man på djur som lever i flock och som är typiska flockdjur, som till exempel får, hundar, grisar, hästar och kor men inte katter, men väl lejon, brukar flocken oftast välja att följa den som är "alfahanne" eller "alfahona". Det är oftast den som helt enkelt föds med de starkaste egenskaperna, största djuret med störst muskler. I djurvärlden brukar det bli den som kan klå de andra i flocken som blir flockens ledare. Oftast är de också de djur som vill vara ledare och ofta är de djur som föds med en lust och drift att vara ledare. Är det då två som tävlar om att bli ledare, så avgörs hela frågan med att de mäter sina krafter med varandra och den som vinner blir ledare för flocken, och den andra får ge sig iväg. Kanske blir det djuret ledare öfr en annan flock.

Egenskaper som man kan lära sig

Förutom de medfödda ledaregenskaperna, så finns det egenskaper som man kan tillgodogöra sig; blir bättre på att kommunicera, stärka sin självfötroende, bli bättre på att uppmuntra andra, klara av att delegera uppgifter till andra. Den som ska kunna klara av att vara ledare för en grupp, ska kunna engagera andra, få människor att vilja vara med ledaren, vilja vara ledaren, vilja göra det som ledaren gör och så vidare. Oftast krävs det att en ledare är sådan som får andra att tycka om den personen. Ser man till barn i en barngrupp, är oftast det barnet ledaren i gruppen därför att de andra gillar just det barnet. Varför andra barn gillar just det barnet, kan varken de eller barnet själv svara på. På liknande sätt är den vuxna personen ledare som får de andras gillande helt enkelt. Läs mer om det intressanta om ledaregenskaper och chefsrekrytering i Stockholm på: https://www.chefsrekryteringstockholm.se.

18 Jan 2020