Fler chefer borde gå en kurs i ledarutveckling

Det finns väldigt många chefer idag, betydligt fler än för bara några decennier sedan. Det beror förstås på att företag generellt är större och har en mer komplex struktur idag än tidigare. Under VD:n sitter i ett större företag oftast ett flertal regionchefer, som i sin tur har en rad mellanchefer under sig och så vidare.

Vill man vara lite krass kan man nog med fog påstå att det finns fler chefer än det finns chefsämnen. Vad vi menar med det är att alla inte har en naturlig fallenhet för chefskapet. Visst kan man vara duktig på det administrativa, och man kan vara auktoritär och envis, men dessa egenskaper gör en inte automatiskt till en bra ledare.

Tydlighet och välvilja gör en bra chef

För det är just bra ledare som behövs på chefsposter, människor som har förmågan att entusiasmera och leda processer i en bra riktning samtidigt som hen får sina medarbetare att känna att de är delaktiga och fyller en viktig uppgift. En bra ledare agerar både utifrån företagets uppställda mål och utifrån sina medarbetares bästa. Genom att vara tydlig och vilja väl vinner man respekt och får sina medarbetare med på tåget.

Vissa föds med de här egenskaperna, och vet intuitivt hur de ska utveckla dem i samspel med sina arbetsgrupper och i de företag de jobbar för. Vissa har ingen aning om hur de ska förhålla sig till ledarskapet och försöker vinna sin grupps respekt utan framgång. Lösningen blir i stället att använda sin auktoritet och sin chefsposition till att blint driva på processer utan gruppens förtroende, en strategi som inte är hållbar i längden. Många chefer blir illa omtyckta eftersom de upplevs som buffliga och som att de bara agerar för egen vinning.

Att lära sig bra ledarskap

Det går att lära sig att bli en bättre ledare. En kurs i ledarutveckling syftar till att gå på djupet med ledarskapet och hur det kan hanteras. För många chefer, vare sig de redan är bra ledare eller inte, blir en kurs i ledarutveckling ett sätt att få syn på sitt eget ledarskap, vad det har för styrkor och svagheter, och framför allt hur man kan jobba med sig själv och sitt förhållande till arbetsprocessen och medarbetarna.

Ledarutveckling är inte bara för chefer

En kurs i ledarutveckling är inte bara till för chefer. Det finns många positioner, både i arbetslivet och utanför, där goda ledaregenskaper är viktiga. Så fort en grupp människor ska driva ett projekt tillsammans behövs någon som kan ta ansvar för processen och för hur samarbetet ska fungera på bästa sätt.

En bra ledare tar på sig rollen som ledare på ett sätt som hen är övertygad om är det bästa för gruppen och för det tänkta målet, medan en sämre ledare kanske tar på sig ledarskapet för att hen tycker om att bestämma och få sin vilja igenom till varje pris. På en kurs i ledarutveckling kan kan få syn på hur man själv ställer sig till ledarskapet, vilka som är ens bevekelsegrunder och hur man kan påverka dem.

5 Jul 2019