Familjerätt - ett brett område

Då man talar om familjerätt så handlar det om ett väldigt stort – och brett – område som egentligen omfattar alla typer av relationer och konflikter inom exempelvis familjen. Det som är talande för fall inom familjerätt är därför att det ofta handlar om en större känslomässig prövning än fall som handlar om rena våldsbrott där gärningsmannen är någon som man saknar relation till. 

En annan väsentlig del i familjerätt är att det inte sällan handlar om ekonomiska bråk - vi kan här nämna exempelvis konflikter som rör arv, konflikter i samband med en skilsmässa eller problematik då man vill upprätta förord innan ett äktenskap. 

Ta hjälp av experter inom familjerätt

Skulle du och din forne partner hamna i en konflikt vid bodelningen i samband mer er skilsmässa så kan det vara lätt att hamna i ett underläge. Vem ska ha vad, hur mycket är allt värt, vad händer med bilen, båten och sommarstugan? Kan de ene parten lite mer eller har en vana att bestämma så kan en bodelning lätt ske på ett felaktigt sätt. Här kan man behöva professionell hjälp i form av ett ombud specialiserad på just det området inom familjerätt. Man får då den nödvändiga expertisen, man får någon som för sin talan och man får slutligen det man har rätt till vid bodelningen i fråga. 

Detsamma kan sägas om en arvstvist, men där blir det ofta tydligare att känslor spelar in. Alla har haft en relation till den avlidne, alla värderar sin relation lite högre och man kan ha svårt att skilja på känslor och juridik. Det är också därför som många arvstvister uppstår - de anhöriga låter sina känslor styra snarare än att de vad vår svenska arvsrätt de facto säger. 

Anlitar man som anhörig ett ombud inom familjerätt så kan man bespara sig en hel del bekymmer och – framförallt – behålla relationen till sin släkt och familj. 

Vårdnadstvister - känsligt inom familjerätt

Alla konflikter är dessvärre inte enbart ekonomiska inom familjerätt. Ett område som kräver extra stor känslighet, kunskap och erfarenhet gäller vårdnadstvister. Oavsett varför du och din partner hamnat i denna konflikt så kommer ett juridisk ombud att vara till stor hjälp; inte minst rent känslomässigt. Kostnaden för ditt ombud brukar till stor del täckas av ditt rättsskydd – som finns i din hemförsäkring – vid konflikter inom området familjerätt

31 Jan 2018