En roll som är svår att fylla

Kan du utläsa en persons karaktär vid första mötet? Skapa en tydlig bild av hur personen är och vad du kan förvänta dig framöver? Då kanske du framgångsrikt arbetar inom rekryteringsbranschen.

Skillnaderna mellan en chef och andra anställda

Inom många områden är chefsrollen på ett företag i grunden densamma som för de övriga anställda. En chef på ett laboratorium eller en bilverkstad kan ha börjat som en vanlig anställd och senare klivit in i chefsrollen. Däremot finns det områden där chefsrollen är så pass specifik att det krävs andra kompetenser än de som företaget normalt arbetar med. Men vilka färdigheter bör en chef ha inom alla områden och varianter? En chef bör vara en bra ledare som kan motivera sitt team och ha en helhetsbild av företagets ekonomi, framtid och kunder.

Att hitta rätt chef

Idag är det vanligt att företag anlitar chefsrekryterare som är experter på rekrytering av chefspositioner. Att rekrytera en chef i Stockholm kan vara en viktig och komplex process som kräver flera steg för att hitta den slutliga kandidaten. Det anställande företaget måste definiera kriterier för att rekryteraren ska veta hur annonsen ska utformas och vad man ska leta efter i ansökningarna. Därefter används olika verktyg under mer avancerade rekryteringsprocesser, oftast innan den första intervjun. Det kan innefatta personlighetstester och intelligensbedömningar. Chefspositioner är betydelsefulla och det är därför viktigt att hitta rätt person.

1 Jul 2023