En brandskyddsmålning räddar liv

Hur gör man om det börjar brinna? Oavsett om det handlar om det egna hemmet, om en brand i en offentlig lokal eller om en brand som inträffar på den egna arbetsplatsen så finns det vissa saker att tänka på. Det första handlar om brandskydd och vikten av att det finns rätt sådant.

I ditt eget hem är du ansvarig för att se till att det finns brandskydd - vilket konkret kan innebära att du ser till att det finns brandvarnare och att dessa är funktionsdugliga samt att du har exempelvis en brandfilt och en pulversläckare placerad på ett ställe där du snabbt kan komma åt dem. Har du exempelvis även en säkerhetsdörr - klassad som en brandsäker sådan - så har du ett hem som blir mer motståndskraftigt mot en brand.

Det ska alltid finnas brandskydd

På arbetet och i offentliga lokaler så handlar det om andras ansvar, men det innebär inte att frågan ska hamna mellan stolarna. Tvärtom: brandskydd omges av lagar och regler och det ska alltid vara en prioriterad fråga. Det man kan säga om brandskydd på exempelvis ett företag är att det är en fråga som kan delas upp i två olika områden.

Dels det aktiva brandskyddet som handlar om just de larm- och brandvarnare, släckare, rökluckor och anvisningar till nödutgångar som vi berörde tidigare i texten. Dels så handlar det även om det förebyggande arbetet. Här kan en brandskyddsmålning nämnas som ett enastående exempel på hur man dels kan förhindra att en brand uppkommer och dels - om det ändå sker - kan förhindra spridningen.

Anlita ett företag för brandskyddsmålning

En brandskyddsmålning kan ske på alla tänkbara ytskikt och sker med en färg som - vid brand - börjar skumma sig. Skumlagret som bildas av värmen förhindrar elden från att nå det underliggande materialet och detta leder i sin tur till att alla som vistas i lokalen får tid på sig att ta sig därifrån.

Vid en brand så räknas varje minut och just en brandskyddsmålning kan köpa många sådana. Baserat på detta så handlar det om en förebyggande åtgärd som definitivt kan rädda liv vid skarpt läge.

En brandskyddsmålning ska emellertid inte utföras av lekmän utan den måste utföras av utbildade företag specialiserade inom brandskydd. I samband med detta kan även samma företag se över vilka andra åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta för att förhindra en brand från att ta vid.

27 Jan 2023