Det krävs övning för att ta MC kort i Stockholm

Du kan få plus- eller minuspoäng hos körskolläraren när du tar MC kort i Stockholm. I slutänden är dock trafikvett det enda som gäller. Bli en säker förare!

Körskollärarens röst hörs inuti hjälmen: “Du kan få köra om mig.” Naturligtvis vill du följa ordern, men vägen svänger strax framför dig. “Jag har inte så bra sikt här”, säger du därför. “Bra”, svarar körskolläraren, “det gillar jag”. “Jag sa inte när du skulle köra om”. Du ler för dig själv, löjligt stolt över att du klarade testet.

Du håller på att ta MC-körkort i Stockholm. Det är många saker man ska lära sig. Just nu är det landsvägskörning som du tränar. Det hör till det roligaste med att köra motorcykel. En hastighet på 70 km/h räcker bra när vägen är rik på kurvor. Det är en härlig känsla när man lyckas ta svängarna på exakt rätt sätt.

Är du värdig ett MC kort?

Efter en stund på landsvägen kommer ni in i mer bebyggda områden igen. Du har lyckats göra en snygg omkörning och ligger nu före din lärare. En liten bit framför dig håller ett trafikljus på att skifta från grönt. Det är gult ljus och du gör som du brukar när du kör bil, gasar på för att hinna förbi.

“Stanna!”, hörs det i kommunikationssystemet, “stanna säger jag jag!”. Nu är du mitt ute i korsningen, det finns inte en chans att stanna här. Alltså fortsätter du framåt men stannar vid vägkanten efter korsningen. “Gasa aldrig på för att hinna förbi ett trafikljus som håller på att slå om. Om du behöver gasa för att hinna förbi, så betyder det att du hade hunnit stanna.” Skit också, där rök dina pluspoäng.

22 Aug 2022