Det här krävs för att bli arkivarie

Funderar du på att bli arkivarie? I sådana fall kan du till exempel arbeta med digitalisering av arkiv eller att tillhandahålla underlag för en politiker inför ett viktigt beslut. Många arkivarier arbetar dessutom med att föreläsa och hålla kurser kring hur arkivering fungerar. Arbetsuppgifterna är alltså många, men vad krävs egentligen för att nå dit?

Utbildning

Arkiv- och informationsvetenskap är en god grund att stå på för den som vill arbeta som arkivarie. Ämnet kan antingen läsas som en enskild kurs, eller som ett helt program som också är mer omfattande. I många fall läser man ämnet inom ett ABM-program, som förbereder eleverna för arbete inom arkiv, bibliotek och muséer. Det finns ett flertal lärosäten runt om i landet som erbjuder dessa kurser.

Utvecklingen just nu talar för att digitalisering av arkiv kommer att ske i allt högre utsträckning. Det kan därför vara fördelaktigt att välja en kurs eller ett program med inriktning på e-arkiv eller motsvarande. Digitalisering av arkiv tror många är framtiden, och något som kommer att uppta allt fler arkivariers arbetsdagar.

Egenskaper

Som arkivarie är det bra att vara öppen för att fortsätta lära sig eftersom att tekniken tar en allt större del i en typisk arkivaries arbetsdag. Med det sagt krävs fortfarande vissa egenskaper för att frodas inom yrket. Till exempel:

  • Sinne för ordning. En arkivarie bör kunna arbeta systematiskt och med hög organisationsnivå. Det är bara med dessa arbetssätt som ett arkiv kan bli lätt att navigera för dess användare.
  • Vara kommunikativ. En bra arkivarie bör, på ett trevligt sätt, kunna ledsaga användare till att hitta den information de behöver. I sådana situationer är det bra att kunna sätta sig in i partens önskemål och förstå vad denne söker efter. Många arkivarier föreläser dessutom, vilket ställer höga krav på goda kommunikativa förmågor.
  • Ledarskapsförmåga. Ofta är arkivarier ledare i olika typer av projekt. Det kan till exempel handla om förberedelse för digitalisering av ett arkiv eller ett utvecklingsarbete.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Enligt Arbetsförmedlingen finns det ungefär 7 000 anställda arkivarier och bibliotekarier i Sverige idag. Hur många av dessa som arbetar som arkivarier framgår inte. Enligt deras yrkesprognos väntas arbetsmarknaden vara i balans för dessa två yrkesgrupper under den närmsta tiden. Dock skall det tilläggas att möjligheterna att få jobb varierar, beroende på var i landet man befinner sig. Till exempel råder det ”hård” konkurrens om jobben i Uppsala och Gotlands län. I övriga landet bedöms konkurrensen vara balanserad, förutom i Västerbottens län, där konkurrens bedöms vara ”liten”.

20 Feb 2018