Det finns hjälp vid uppslitande bodelning

Det är ju väldigt vanligt med skilsmässor, åtminstone i Sverige och i de nordiska länderna. Särskilt vanligt är det i storstäderna, i Stockholm, till exempel är varannat hushåll ensamma hushåll. Vi har flest singlar i storstäderna Stockholm, Göteborg och i Malmö. På landet håller man helt enkelt mer ihop än i storstäderna. Så att skilja sig är inget nytt. Det är heller inte stigmatiserande som det var för bara 50 år sedan. Då fick barnen stå ut med mobbing enbart på grund av föräldrarnas skilsmässa. Som tur är det inte så längre.

Lättare skilja sig utan barn

När man skiljer sig med barn, är hela processen så mycket mer komplicerad. Enkelt förklarat är det lättare att skilja sig, från någon som man inte har barn tillsammans med. Så snart man får barn med en person, innebär det att man är så illa tvungen att involvera denna någon i resten av sitt liv. Den personen ska ju antingen bo, eller träffa de gemensamma barnen regelbundet. Det innebär att man måste komma överens om många praktiska saker tillsammans med barnets andra förälder. Dessutom säger lagen att två föräldrar som separerar måste antingen komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge eller riskera både böter och att mista vårdnaden om ett barn – om de inte kommer överens.

Lättare skilja sig om man varit gifta

Det är även lättare att skilja sig om man har varit gifta i stället för att endast vara sambor. Som gifta har man rätt, enligt giftorätten, till hälften av allt som man har haft gemensamt. Som sambor, som skiljer sig från varandra, har man endast rätt till hälften av det som man har köpt tillsammans till det gemensamma boet. Blir man i det läget oense om båda har rätt till halva bilen och halva bostaden och halva sommarstugan, eller vad det nu är som man har ägt tillsammans, ja då måste juridiken in i förhållandet. Det som händer då är att man måste göra en formell bodelning

Bodelningsjurist är lösningen

Om man inte kan komma överens, är det bra mycket bättre att ta hjälp av en jurist som kan bodelning, i stället för att ha en plågsam tvist mellan två föräldrar som ska komma överens om alla saker som finns kring gemensamma barn. Det är inte värt att förstöra relationen till den andra föräldern för att man tvistar om bodelningen. Det är inte bra för barnen eller för samarbetet med den andra föräldern att tvista om ägodelar och bodelningen. Då är det bättre att förekomma tvisten genom att rådfråga en expert på bodelning.

7 Mar 2019