De här träden ger bäst ved

Oavsett om du bor högt upp i Norrland, i Sollentuna eller i landets södra delar finns det normalt goda möjligheter att hitta träd som ger gott ved. De flesta har inte egen mark med skog att syssla med trädfällning på (särskilt inte om man bor i mer tätbefolkade områden som exempelvis Sollentuna), men det finns ofta goda möjligheter att som privatperson få gå in på annans mark och syssla lite med trädfällning. Ofta kan det ges i utbyte mot att man gallrar skog, eller att man får lov att ta det som skogsmaskinerna inte klarar av. 

Men när man väl har hittat mark för trädfällning – vilka träd ska man då egentligen gå efter?

Trädets läge

Något som har direkt påverkan hur bra veden blir är trädets läge. Om de har fått växa tätt i konkurrens med andra träd, blir det långt eftersom det måste sträcka sig mot ljuset. Samtidigt som det blir långt, blir också grenarna färre. Båda de här sakerna är eftersträvansvärda när man ska syssla med trädfällning för ved. Träd utan grenar är lättare att klyva, lättare att hugga och smidigare att avlägsna från platsen fram till vedboden. 

Brännvärde

Det man brukar titta på i fråga om kvalitet när det kommer till bed, är dess brännvärde. Hårda och tunga träslag som exempelvis ek ger mer värme än al, när man tar två lika stora vedkubbar av respektive träslag. Närmare bestämt ger ek ungefär 60 % mer värme än just al, om klamparna är lika stora. 

Tar man det kilo för kilo är dock värmeproduktionen densamma. Med det här faktumet i åtanke är det många som anser att ved borde säljas per kilo – och inte med ett pris som baseras på antal klampar. Ett problem med detta är att kunden riskerar att betala för fukt, som givetvis gör klamparna betydligt tyngre än vad de är när de är torra. 

I praktiken mäter brännvärdet hur tätvuxen stammen är. Det finns planer, inte minst i Norge, på att införa en energimärkning av ved. Det här är dock något som ännu inte är vedertaget bland försäljare och/eller myndigheter. Det finns tabeller över olika träslags brännvärde, men det är endast medeltal och ett snitt på träd från hela landet. Träden i till exempel Sollentuna kan skilja sig rejält från dem i Norrland. 

Trädfällning kan löna sig rejält även för privatpersoner – oavsett om man hugger i Sollentuna, Skåne eller i Norrland. 

5 Aug 2018